VENO

Artykuły (406)

 • Raport za I kwartał 2014 r.

  • Czwartek, 15 maja 2014 (21:55)
  Zarząd VENO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...
  VENO
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku

  • Sobota, 3 maja 2014 (18:48)
  Raport bieżący nr 1/2014Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd VENO Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29/05/2014 roku Nadzwyczajnego Walnego...
  VENO
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29/05/2014 roku

  • Sobota, 3 maja 2014 (18:35)
  Zarząd VENO Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29/05/2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w...
 • Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

  • Piątek, 2 maja 2014 (19:25)
  Zarząd VENO S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał - na podstawie art. 401 § 1 ksh oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach...
  VENO
 • Zmiana termin publikacji raportu rocznego

  • Wtorek, 8 kwietnia 2014 (21:25)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu za rok 2013 na dzień 4 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  VENO
 • Zbycie akcji własnych

  • Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 (21:00)
  Zarząd VENO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez drugą stronę w dniu 4/4/2014 r. umowę dotyczącą zbycia akcji własnych w ramach i na zasadach przewidzianych...
  VENO
 • Złożenie wniosku do KDPW

  • Poniedziałek, 31 marca 2014 (17:20)
  Zarząd VENO w dniu dzisiejszym złożył do Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wniosek o anulowanie wniosku z dnia 19 marca 2014 r. o zawarcie umowy o rejestrację...
  19+, VENO
 • Złożenie wniosku do KDPW

  • Piątek, 21 marca 2014 (18:30)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu 20/03/2014 złożył do Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wniosek o rejestrację w KDPW 1.100.000 akcji zwykłych na...
  VENO
 • Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 7 lutego 2013 roku

  • Piątek, 14 marca 2014 (14:00)
  W nawianiu do raportu EBI nr 44/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarząd VENO S.A. informuje, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, oddalił powództwo wniesione przez...
 • Informacja dotycząca spółki Arrinera Automotive S.A.

  • Czwartek, 20 lutego 2014 (22:15)
  Zarząd VENO S.A. informuje, iż w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B spółki Arrinera Automotive S.A., kapitał zakładowy został podniesiony o kwotę 592.165,00...
  VENO
 • Korekta raportu za IV kwartał 2013 roku

  • Niedziela, 16 lutego 2014 (22:45)
  Zarząd VENO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku. Korekta wynika z powodu błędnie zaksięgowanej operacji dotyczącej...
  VENO
 • Raport za IV kwartał 2013 r.

  • Piątek, 14 lutego 2014 (21:45)
  Zarząd VENO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...
  VENO
 • Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

  • Poniedziałek, 27 stycznia 2014 (22:10)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że mając na uwadze treść raportu EBI 2/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. dotyczącego wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 27 lutego...
 • Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 27 lutego 2013 roku

  • Wtorek, 21 stycznia 2014 (16:50)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd, XX Wydział Gospodarczy, pozew wniesiony przez akcjonariusza Spółki - Waldemara Sobańskiego - o stwierdzenie...
  VENO
 • Korekta raportu za III kwartał 2013 roku

  • Poniedziałek, 20 stycznia 2014 (22:40)
  Zarząd VENO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2013 roku. Korekcie podległy informacje w 'Strukturze akcjonariatu' dotyczące...
  VENO
 • Zawiązanie spółki Arrinera Automotive Holding PLC

  • Środa, 18 grudnia 2013 (10:45)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że spółka zależna 'FUND1 VENO Spółka Akcyjna SKA' zawiązała oraz opłaciła w dniu 17/12/2013 kapitał założycielski w wysokości 50.000,00 GBP w spółce 'Arrinera...
  VENO
 • Raport za III kwartał 2013 roku

  • Czwartek, 14 listopada 2013 (17:25)
  Zarząd VENO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  VENO
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii K

  • Czwartek, 31 października 2013 (15:45)
  Zarząd Spółki VENO S.A. z siedzibą we Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 października 2013 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o...
  VENO
 • Rejestracja w KDPW akcji serii K

  • Wtorek, 29 października 2013 (16:00)
  Zarząd VENO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 października 2013 r. otrzymał informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") podjął uchwałę...
  VENO
 • Sprzedaż Arrinera Automotive S.A. do spółki zależnej

  • Sobota, 26 października 2013 (11:20)
  Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu 25/10/2013 Emitent dokonał sprzedaży całego pakietu akcji i warrantów Arrinera Automotive S.A. do swojej spółki zależnej w 100%: FUND1 VENO Spółka...
  VENO