BLUPREIPO

(Spółka NewConnect)
Synonimy: BLU

Artykuły (24)

 • Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 rok

  • Wtorek, 15 maja 2012 (19:40)
  W nawiązaniu do raportu rocznego 21/2012 opublikowanego dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarząd 4Studio S.A. informuje, iż omyłkowo w raporcie nie załączono rocznego jednostkowego...
  BLUPREIPO
 • Raport za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (19:40)
  Emitent w załączeniu przedstawia raport za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna; par. 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu...
  BLUPREIPO
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLU PRE IPO S.A.

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (13:30)
  Zarząd BLU PRE IPO S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ZWZ zostało zwołane na dzień 12 czerwca 2012 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki. Pełny tekst...
 • Raport roczny Site S.A. za rok 2011

  • Piątek, 20 kwietnia 2012 (20:30)
  Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  SITE, SITE, BLUPREIPO
 • Raport roczny za rok 2011.

  • Piątek, 20 kwietnia 2012 (20:30)
  Zarząd Emitenta przekazuje roczny raport finansowy za 2011 r. Raport zawiera następujące załączniki: 1) list do akcjonariuszy 2) wybrane dane finansowe, 3) roczne sprawozdanie...
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.

  • Czwartek, 12 kwietnia 2012 (22:40)
  Zarząd Emitenta informuje, że uległa zmianie data przekazania raportu rocznego za 2011 r. Raport roczny zostanie przekazany 20 kwietnia 2012 r. Podstawa prawna; par. 6 ust. 14.2...
  BLUPREIPO
 • Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A.

  • Czwartek, 2 lutego 2012 (14:50)
  Zarząd Blumerang Investors S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31.01.2012 roku otrzymał od sprzedającego podpisany aneks do umowy sprzedaży akcji BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT...
  BLUPREIPO, one
 • Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012.

  • Sobota, 28 stycznia 2012 (15:30)
  Zarząd BLU PRE IPO S.A. podaje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012: 1) raport za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r. 2) raport roczny za 2011 r. - 16 kwietnia 2012...
  BLUPREIPO
 • Umowa cesji wierzytelności.

  • Środa, 21 grudnia 2011 (11:30)
  Zarząd BLU PRE IPO S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę dotyczącą cesji wierzytelności należnych BLU PRE IPO S.A. od Veno S.A., o których Emitent informował raportem bieżącym z...
  BLUPREIPO, VENO
 • Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

  • Poniedziałek, 14 listopada 2011 (18:00)
  Zarząd Spółki MPAY S.A przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2011 r. PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  BLUPREIPO
 • Raport miesięczny PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA za październik 2011 roku

  • Poniedziałek, 14 listopada 2011 (18:00)
  Podstawa prawna: Ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na...
  BLUPREIPO, uchwały
 • Raport za III kwartał 2011 r.

  • Poniedziałek, 14 listopada 2011 (18:00)
  Zarząd BLU PRE IPO S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna; par. 5 ust. 1 pkt 1 Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  BLUPREIPO
 • Nabycie akcji AUTOGROUP S.A.

  • Środa, 12 października 2011 (10:30)
  Emitent informuje, że w dniu 11 października 2011 r. zawarł umowę na podstawie, której kupił 154.850 akcji AUTOGROUP S.A. za łączną kwotę 109.000 zł. Podstawa prawna;...
  BLUPREIPO
 • Zmiany statutu - zmiana firmy Emitenta i kapitał docelowy

  • Wtorek, 11 października 2011 (14:30)
  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 października 2011 r. otrzymał postanowienie sądu o zmianie statutu w następujący, zakresie: 1. zmianie firmy Emitenta na BLUMERANG INVESTORS S.A.,...
 • Zawarcie umowy inwestycyjnej

  • Piątek, 7 października 2011 (16:10)
  W dniu 6 października 2011 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką GO ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka portfelowa Emitenta) oraz jej pozostałymi założycielami...
  online, BLUPREIPO, AUXILIUM
 • Podpisanie istotnej umowy

  • Środa, 17 sierpnia 2011 (14:30)
  Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku została podpisana przez Spółkę istotna umowa na usługi zabezpieczenia medycznego Międzynarodowego Portu...
  BLUPREIPO
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wartości nominalnej akcji.

  • Środa, 17 sierpnia 2011 (14:30)
  Emitent informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS o wpisaniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji Emitenta, zgodnie z uchwałą...
 • Raport kwartalny Invest Remex S.A. za II kwartał 2011r.

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (10:11)
  Zarząd Invest Remex S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2011r. Podstawa prawna: paragraf 5 ust 1 pkt 1 Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  BLUPREIPO, INBOOK
 • Zakończenie emisji obligacji serii C.

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (10:11)
  Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2011 r. została zakończona emisja dwuletnich obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji (transza 3/2011), o której...
  BLUPREIPO, INBOOK
 • Raport kwartalny InBook SA za II kwartał 2011 roku

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (10:10)
  Raport kwartalny InBookl SA za II kwartał 2011 roku Zarząd InBook Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny za II...
  BLUPREIPO, INBOOK