CALESCO

(Spółka NewConnect)

Artykuły (35)

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

  • Wtorek, 20 marca 2012 (22:50)
  Zarząd Calesco S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2012 roku , w imieniu spółki Calesco S.A podpisał umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa...
  CALESCO
 • Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

  • Czwartek, 1 marca 2012 (11:20)
  Zarząd Calesco S.A. informuje, że działając na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Calesco S.A. z dnia 20 stycznia 2012 r. , podpisał umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania...
  uchwały, CALESCO
 • Raport za IV kwartał 2011 r.

  • Środa, 8 lutego 2012 (13:10)
  Zarząd Calesco S.A. przekazuje raport za czwarty kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...
  CALESCO
 • Raport miesięczny za grudzień 2011 roku.

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (14:02)
  Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie...
  CALESCO, SYMBIO, uchwały
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (14:01)
  Zarząd BM Medical S.A. podaje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku: - 14 lutego - raport za IV kwartał 2011r. - 15 maja - raport za I kwartał 2012r. - 29 czerwca -...
  CALESCO
 • Korekta Raportu miesięcznego M Development SA za miesiąc grudzień 2011 roku

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (14:01)
  Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę punktu "I" ("Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu...
  CALESCO
 • Harmonogram raportów okresowych w roku obrotowym 2012

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (14:00)
  Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA poniżej podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012  za IV...
  CALESCO
 • Decyzja o dofinansowaniu.

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (14:00)
  Zarząd Calesco S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 roku Spółka Calesco S.A. otrzymała decyzję od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa...
  12 stycznia, CALESCO
 • Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc grudzień 2011 roku

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:01)
  Zarząd GeoInvent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku. I. Informacje na temat...
  CALESCO
 • Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:00)
  Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka","Emitent") informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: - jednostkowy raport...
  CALESCO
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:00)
  Zarząd Spółki Calesco S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - 8 lutego 2012 roku Raport kwartalny za I kwartał...
  CALESCO
 • Istotna informacja.

  • Poniedziałek, 26 września 2011 (12:10)
  Zarząd Calesco S.A. informuje, że w dniu 23 września 2011 roku złożył wniosek o dotację na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy budynku biurowego w celu umożliwienia...
  wykonanie, CALESCO
 • Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

  • Czwartek, 18 sierpnia 2011 (14:20)
  Zgodnie z § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Calesco S.A. informuje, że z dniem 13 sierpnia 2011 roku wygasła umowa z Autoryzowanym Doradcą Spółki , firmą...
  18+, +18, CALESCO
 • Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2011

  • Poniedziałek, 8 sierpnia 2011 (10:20)
  Zarząd STI GROUP S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  CALESCO
 • Raport za II kwartał 2011 r.

  • Poniedziałek, 8 sierpnia 2011 (10:20)
  Zarząd Calesco S.A. przekazuje raport za drugi kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...
  CALESCO
 • Zestawienie akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S.A.

  • Wtorek, 5 lipca 2011 (14:30)
  Zarząd CALESCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA Emitenta w dniu 29 czerwca 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu....
  liczb, CALESCO
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  • Piątek, 27 maja 2011 (08:20)
  Zarząd CALESCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2011 roku, na godzinę 14:00, w Szczecinie przy ul. Radosnej...
 • Raport okresowy za I kwartał 2011 r.

  • Wtorek, 10 maja 2011 (09:40)
  Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego pierwszy kwartał 2011 roku.Załączniki:Raport kwartalny I kwartał 2011...
 • Zakup aktywów o istotnej wartości- zakup nieruchomości.

  • Sobota, 26 marca 2011 (10:10)
  Zarząd Calesco S.A. informuje ,że w dniu 25.03.2011 roku podpisał umowę zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1.8 ha . Nieruchomość obejmuje budynek administracyjno...
  NewConnect, CALESCO
 • Raport za IV kwartał 2010 roku

  • Wtorek, 8 lutego 2011 (09:40)
  Zarząd Calesco S.A. przekazuje raport za czwarty kwartał 2010 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i...
  CALESCO