DEPEND

(Spółka NewConnect)

Artykuły (80)

 • Zawarcie umów związanych z uruchomieniem strukturyzowanej linii kredytowej

  • Poniedziałek, 21 maja 2012 (10:40)
  W nawiązaniu do raportu 16/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż w związku z otrzymaniem pozytywna rekomendacji audytora Emitent podpisał stosowne umowy...
  DEPEND
 • Raport z badanie Due Diligence

  • Środa, 16 maja 2012 (09:00)
  W nawiązaniu do raportu 15/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż otrzymał raport z badania Due Diligence przeprowadzonego przez JCD Associates w dniach 25-27...
  DEPEND
 • RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (09:00)
  Zarząd Spółki Depend S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2010 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...
  DEPEND
 • Raport miesięczny - kwiecień 2012 r.

  • Piątek, 11 maja 2012 (10:00)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny:...
 • Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  • Poniedziałek, 30 kwietnia 2012 (15:41)
  Zarząd Depend S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informujące, iż...
 • Podpisanie umowy na badanie Due Diligence

  • Wtorek, 17 kwietnia 2012 (09:00)
  W nawiązaniu do raportu 14/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż podpisał umowę na przeprowadzenie badania Due Diligence związanego z planowanym otwarciem...
  DEPEND
 • Raport miesięczny - marzec 2012 r.

  • Czwartek, 12 kwietnia 2012 (22:20)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny:...
  DEPEND, uchwały
 • Otrzymanie promesy kredytowej od firmy Prometheus Capital Group

  • Czwartek, 15 marca 2012 (15:20)
  W nawiązaniu do raportu 9/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż otrzymał do firmy Prometheus Capital Group z siedzibą w Nowym Jorku list intencyjny określający...
  DEPEND
 • Raport miesięczny - luty 2012 r.

  • Wtorek, 13 marca 2012 (15:10)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny:...
  DEPEND, uchwały
 • Akceptacja warunków współpracy dotyczącej pośrednictwa w otwarciu strukturyzowanej linii kredytowej

  • Środa, 7 marca 2012 (15:20)
  W nawiązaniu do raportu EBI 8/2012 z dnia 2 marca 2012 roku. Zarząd Depend S.A. informuje, iż zaakceptował warunki współpracy z firmą AITI Holdings Ltd., która będzie pośredniczyć...
  DEPEND
 • Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

  • Piątek, 2 marca 2012 (11:20)
  Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do...
  DEPEND
 • Podjęcie negocjacji w sprawie otwarcia strukturyzowanej linii kredytowej

  • Piątek, 2 marca 2012 (11:20)
  Zarząd Depend S.A. informuje, iż otrzymał do firmy AITI Holdings Ltd. wstępną akceptację aplikacji, o złożeniu której informował raportem bieżącym 7/2012. AITI Holdings Ltd. przedstawiła...
  DEPEND
 • Rozszerzenie zakresu działalności Emitenta

  • Środa, 22 lutego 2012 (13:20)
  Mając na celu zwiększenie przychodów Spółki, Zarząd Depend S.A. informuje, iż podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności Emitenta i rozpoczęciu działalności na rynku nieruchomości...
  DEPEND
 • Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

  • Piątek, 10 lutego 2012 (14:00)
  Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  DEPEND
 • Raport miesięczny - styczeń 2012 r.

  • Piątek, 10 lutego 2012 (14:00)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny:...
  DEPEND, uchwały
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

  • Środa, 18 stycznia 2012 (10:20)
  Zarząd Depend S.A informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2012 będą publikowane w następujących terminach: Raporty kwartalne: • za IV kwartał 2011 roku -...
  DEPEND
 • Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki

  • Poniedziałek, 16 stycznia 2012 (16:10)
  Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 r. zawarł z Domem Maklerskim WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę w sprawie sporządzenia...
  spin, DEPEND
 • Korekta Raportu 55/2011

  • Poniedziałek, 16 stycznia 2012 (16:10)
  W związku z omyłką związaną z publikacją załącznika do raportu nr 55/2011 Zarządu Depend S.A. publikuje korektę raportu: Zarząd Depend SA publikuje w załączeniu protokół z posiedzenia...
  DEPEND
 • Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 12 stycznia 2012 roku

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (16:10)
  Zarząd "INTERNITY" S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 stycznia...
 • Raport miesięczny - grudzień 2011 r.

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (16:10)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny:...
  DEPEND, uchwały