ESKIMOS

(Spółka NewConnect)

Artykuły (60)

 • HOTBLOK S.A. - jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:13)
  Zarząd HOTBLOK S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012r.Załączniki:raport jednostkowy za I kwartał 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 427.8 kBOsoby...
  załączniki, ESKIMOS
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:13)
  Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -...
  ESKIMOS
 • Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:12)
  Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Lichota - Prezes Zarządu
  ESKIMOS
 • Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:12)
  Zarząd MONTU HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego...
  sąd rejonowy, ESKIMOS
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:12)
  Zarząd Internet Union S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  ESKIMOS
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:11)
  Zarząd Serenity S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  ESKIMOS
 • Raport za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:11)
  Zarząd Aduma SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące...
  Aduma, ESKIMOS
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2012

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:10)
  Zarząd Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  TELESTR, ESKIMOS
 • Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:10)
  Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz...
  TELESTR, ESKIMOS
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (21:10)
  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -...
  ESKIMOS
 • Raport Roczny Eskimos SA za rok 2011.

  • Poniedziałek, 16 kwietnia 2012 (21:50)
  Zarząd Eskimos S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2011. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...
  ESKIMOS, ESKIMOS
 • Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.

  • Środa, 4 kwietnia 2012 (18:40)
  Zarząd Eskimos S.A. zawiadamia, iż ulegnie zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2011 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012 opublikowanym raportem...
  ESKIMOS, ESKIMOS
 • Treść uchwał powziętych przez NZWA Emitenta.

  • Czwartek, 1 marca 2012 (19:50)
  Zarząd Spółki Eskimos S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esimos S.A. które odbyło się w dniu 27.02.2012 r. Akt...
  ESKIMOS, ESKIMOS, uchwalono
 • OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

  • Środa, 1 lutego 2012 (15:40)
  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w...
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

  • Wtorek, 31 stycznia 2012 (18:50)
  Zarząd Eskimos S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego...
  ESKIMOS, ESKIMOS
 • Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych.

  • Piątek, 16 września 2011 (10:20)
  Zarząd Spółki informuje, że odstępuje od praktyki rekomendowanej w pkt. 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect tj. od publikowania raportów miesięcznych począwszy od...
  ESKIMOS
 • RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R.

  • Środa, 14 września 2011 (14:30)
  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w...
  uchwały, ESKIMOS, ESKIMOS
 • Monthly Report for July 2011

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (12:31)
  The Management Board of iCom Vision Holding, a.s. publishes the Monthly Report for the month of July 2011. Legal basis: Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw...
  ESKIMOS, VISION, forZe
 • Raport za II kwartał 2011

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (12:31)
  Zarząd XPLUS S.A. publikuje raport za II kwartał 2011 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...
  ASO, ESKIMOS
 • Raport za II kwartał 2011 roku

  • Piątek, 12 sierpnia 2011 (12:30)
  Zarząd Teliani Valley Polska S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do...
  ESKIMOS