Magellan SA

(Spółka GPW)

Artykuły (539)

 • Magellan nowym członkiem Polskiego Związku Faktorów

  • Środa, 18 stycznia 2017 (11:46)
  Magellan, będący częścią grupy bankowej BFF, przystąpił do Polskiego Związku Faktorów. Spółka znalazła się w gronie czołowych podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce - banków...
  Magellan SA
 • Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012

  • Wtorek, 12 marca 2013 (17:43)
  Raport bieżący nr 28/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Magellan S.A. informuje, że zamierza rekomendować przekazanie zysku...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

  • Wtorek, 12 marca 2013 (17:39)
  Raport bieżący nr 27/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku Spółka...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

  • Piątek, 8 marca 2013 (17:29)
  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009...
 • Zmiana celu nabycia akcji własnych

  • Piątek, 8 marca 2013 (17:29)
  Raport bieżący nr 26/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Magellan S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2013 roku, na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...
  Magellan SA, Emitent
 • Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2012 rok

  • Wtorek, 5 marca 2013 (14:23)
  Raport bieżący nr 24/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 03.01.2013 r., Zarząd...
  Magellan SA, Emitent
 • Zmiana nazwy spółki zależnej

  • Poniedziałek, 25 lutego 2013 (16:50)
  Raport bieżący nr 19/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Magellan S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2013 roku Spółka powzięła informację o...
  Magellan SA, Emitent
 • Zmiana oprocentowania obligacji

  • Wtorek, 19 lutego 2013 (15:42)
  Raport bieżący nr 18/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2013 roku zostało dokonane...
  Emitent, 19+, Magellan SA
 • Umowa zmieniająca program emisji obligacji Magellan S.A.

  • Piątek, 8 lutego 2013 (16:11)
  Raport bieżący nr 17/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Magellan S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2013 roku weszła w życie umowa z dnia...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Zawarcie znaczącej umowy

  • Środa, 30 stycznia 2013 (16:38)
  Raport bieżący nr 14/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka...
  Magellan SA, Emitent
 • Zmiana oprocentowania obligacji

  • Środa, 30 stycznia 2013 (15:31)
  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku zostało dokonane...
  Magellan SA, Emitent
 • Emisja obligacji Magellan S.A.

  • Środa, 30 stycznia 2013 (15:26)
  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Magellan S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2013 roku, w ramach programu emisji...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Wyniki operacyjne za 2012 rok

  • Wtorek, 29 stycznia 2013 (08:10)
  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Magellan S.A. informuje, że Grupa Kapitałowa Magellan S.A. podpisała w 2012...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

  • Wtorek, 22 stycznia 2013 (16:30)
  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała...
  akcje spółek, Magellan SA, Emitent
 • Realizacja programu skupu akcji własnych

  • Środa, 9 stycznia 2013 (15:00)
  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki...
  Magellan SA, Emitent
 • Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

  • Piątek, 4 stycznia 2013 (16:15)
  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka podpisała z...
  magellan, Magellan SA, Emitent
 • Realizacja programu skupu akcji własnych

  • Piątek, 21 grudnia 2012 (13:51)
  Raport bieżący nr 131/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki...
  Magellan SA, Emitent
 • Realizacja programu skupu akcji własnych

  • Środa, 19 grudnia 2012 (15:09)
  Raport bieżący nr 130/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki...
  Emitent, 19+, Magellan SA
 • Realizacja programu skupu akcji własnych

  • Środa, 19 grudnia 2012 (13:35)
  Raport bieżący nr 129/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki...
  18+, Magellan SA, Emitent, +18
 • Realizacja programu skupu akcji własnych

  • Wtorek, 18 grudnia 2012 (13:37)
  Raport bieżący nr 128/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Magellan S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki...
  Magellan SA, Emitent