MOMO

(Spółka NewConnect)
Synonimy: MOM

Artykuły (102)

 • MOMO SA pozyskała nowego inwestora branżowego

  • Środa, 11 lipca 2012 (16:19)
  Notowana na rynku NewConnect spółka MOMO SA rozwijająca sieć samoobsługowych automatycznych stacji benzynowych pozyskała inwestora branżowego.
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku.

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (05:30)
  Zarząd MOMO S.A. przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za kwiecień 2012 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka zamiesciła dane nt. sprzedaży wraz z porównaniem do miesiąca...
 • Uchwała Zarządu MOMO S.A. o podwyższeniu kapitału docelowego.

  • Czwartek, 10 maja 2012 (18:20)
  Zarząd MOMO SA informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D. Treść...
 • Zawarcie umowy z GT Trading Finland Oy.

  • Piątek, 27 kwietnia 2012 (12:20)
  Zarząd MOMO S.A. informuje o zwarciu w dniu 26 kwietnia 2012 umowy przedwstępnej objęcia akcji nowej emisji serii D przez GT Trading Finland Oy oraz dalszym zaangażowaniu kapitałowym w...
  MOMO, MoMo
 • Raport miesięczny - marzec 2012

  • Piątek, 13 kwietnia 2012 (12:10)
  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc marzec 2012r. Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów...
 • Raport miesięczny za marzec 2012 roku.

  • Piątek, 13 kwietnia 2012 (12:10)
  Zarząd MOMO S.A. przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za marzec 2012 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka zamiesciła dane nt. sprzedaży wraz z porównaniem do miesiąca...
  MOMO, MoMo
 • Raport miesięczny za luty 2012 roku.

  • Poniedziałek, 12 marca 2012 (21:40)
  Zarząd MOMO S.A. przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za luty 2012 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka zamiesciła dane nt. sprzedaży wraz z porównaniem do miesiąca lutego...
  MOMO, MoMo
 • Wybór audytora.

  • Piątek, 2 marca 2012 (11:40)
  Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2012 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz....
  MoMo, MOMO, 1994
 • Raport miesięczny za styczeń 2012 roku.

  • Poniedziałek, 13 lutego 2012 (07:20)
  Zarząd MOMO S.A. przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za styczeń 2012 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka zamiesciła dane nt. sprzedaży wraz z porównaniem do miesiąca...
  MOMO, MoMo
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

  • Piątek, 10 lutego 2012 (13:20)
  Zarząd MOMO S.A. podaje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  MOMO, MoMo
 • Zawarcie znaczącej umowy z BP Europe.

  • Czwartek, 9 lutego 2012 (10:40)
  Zarząd MOMO SA informuje o zawarciu umowy z BP Europe na dostawę paliw. Zgodnie z postanowieniami umowy BP Europe przyznał MOMO SA kredyt kupiecki do kwoty 350 000,00 zł. Przyznanie...
  MOMO, MoMo
 • Rezygnacja Członka Zarządu

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:41)
  Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż 11 stycznia 2012 roku wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Przemysław Basiaka rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Emitenta ze...
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:40)
  Zarząd ONICO S.A. informuje, iż w roku 2012 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji: 9 maja 2012r. - raport kwartalny za I kwartał 2012r. 8...
  MOMO, 9 maja
 • Raport miesięczny za grudzień 2011 roku.

  • Czwartek, 12 stycznia 2012 (15:40)
  Zarząd MOMO S.A. zgodnie z deklaracją złożoną w RB nr 2/2011 przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za grudzień 2011 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka w pkt. 4 Raportu...
  MOMO, MoMo
 • Wstepne wyniki sprzedazy w 2011 - przekroczenie prognoz.

  • Wtorek, 10 stycznia 2012 (11:40)
  W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 51/2011 Zarząd MOMO S.A. informuje, że wartość przychodów w 2011 roku wyniosła 7 992 tys. PLN brutto. Oznacza to przekroczenie o 3,8% już podwyższonej...
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

  • Czwartek, 5 stycznia 2012 (09:50)
  Zarząd MOMO S.A. informuje o planowanym harmonogramie przekazywania raportów okresowych z działalności spółki w roku obrotowym 2012. Raporty okresowe będą podawane do publicznej...
  MOMO, MoMo
 • Zawarcie umowy z LOTOS Paliwa Spółka z o.o. z Grupy LOTOS SA.

  • Wtorek, 20 grudnia 2011 (07:20)
  Zarząd MOMO SA informuje o zawarciu umowy z LOTOS Paliwa Spółka z o.o., z Grupy LOTOS S.A. Zawarta umowa zobowiązuje LOTOS Paliwa do sprzedaży a MOMO SA do kupna paliwa po ustalanych...
 • Raport miesięczny za listopad 2011.

  • Poniedziałek, 12 grudnia 2011 (03:30)
  Zarząd MOMO S.A. zgodnie z deklaracją złożoną w RB nr 2/2011 przekazuje do wiadomości raport miesięczny Spółki za listopad 2011 roku. Poza obowiazkowymi danymi Spółka w pkt. 4 Raportu...
  MOMO, MoMo
 • Korekta prognoz finansowych i inwestycyjnych.

  • Piątek, 2 grudnia 2011 (15:30)
  Zarząd MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...
 • Korekta raportu nr 12/2011

  • Poniedziałek, 7 listopada 2011 (11:30)
  Zarząd spółki Yureco S.A. informuje, iż na skutek błędu systemu EBI raport bieżący nr 12/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. nie zawierał załącznika - raportu Emitenta za III kwartał 2011...
  MOMO, DFP