MW Trade SA

(Spółka GPW)

Artykuły (548)

 • Zawarcie umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA

  • Wtorek, 12 marca 2013 (08:16)
  Raport bieżący nr 20/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 11 marca 2013 roku...
  MW Trade SA, polskie banki, Emitent
 • M.W. TRADE (MWT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

  • Sobota, 9 marca 2013 (13:20)
  Raport bieżący nr 18/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) w załączniku przekazuje ogłoszenie o...
 • Akceptacja rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

  • Czwartek, 7 marca 2013 (22:32)
  Raport bieżący nr 17/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 7 marca 2013 roku Rada Nadzorcza...
  MW Trade SA, wyplaty, Emitent
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  • Poniedziałek, 4 marca 2013 (21:47)
  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) przekazuje w...
  Emitent, MW Trade SA
 • Rekomendacja ws. dywidendy

  • Wtorek, 26 lutego 2013 (18:47)
  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że wraz z zatwierdzeniem rocznego...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Wtorek, 26 lutego 2013 (18:00)
  Raport bieżący nr 14/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 25 lutego 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok

  • Czwartek, 21 lutego 2013 (17:34)
  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania...
  Emitent, MW Trade SA
 • Informacja nt. wartości zobowiązań z tytułu emisji obligacji

  • Środa, 20 lutego 2013 (15:30)
  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent), dbając o równy dostęp do...
  Emitent, MW Trade SA
 • Emisja obligacji

  • Środa, 20 lutego 2013 (08:57)
  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 19 lutego 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Środa, 20 lutego 2013 (08:51)
  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 19 lutego 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

  • Środa, 20 lutego 2013 (08:46)
  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 19 lutego 2013 roku...
  MW Trade SA, Idea Bank S.A., Emitent
 • Informacja nt. wartości zobowiązań ogółem

  • Środa, 6 lutego 2013 (17:43)
  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent), dbając o równy dostęp do informacji o Spółce,...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

  • Czwartek, 31 stycznia 2013 (16:17)
  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 31 stycznia 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Poniedziałek, 28 stycznia 2013 (15:29)
  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 28 stycznia 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Sobota, 26 stycznia 2013 (15:09)
  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 25 stycznia 2013 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii NS1oraz NS2

  • Czwartek, 24 stycznia 2013 (14:07)
  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że powziął informację o uchwale z 23...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Piątek, 21 grudnia 2012 (16:25)
  Raport bieżący nr 78/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 21 grudnia 2012 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Czwartek, 20 grudnia 2012 (16:56)
  Raport bieżący nr 77/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Emitent, Spółka) informuje, że 20 grudnia 2012 roku...
  Emitent, MW Trade SA
 • Emisja obligacji

  • Wtorek, 18 grudnia 2012 (10:43)
  Raport bieżący nr 76/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA ("Spółka", "Emitent") informuje,...
  Emitent, MW Trade SA
 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Wtorek, 11 grudnia 2012 (09:44)
  Raport bieżący nr 75/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA ("Spółka", "Emitent") informuje,...
  Emitent, MW Trade SA