PLASMA

Artykuły (148)

 • Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

  • Środa, 14 maja 2014 (09:05)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do...
  PLASMA
 • Korekta raportu rocznego Plasma SYSTEM S.A. za 2013 rok

  • Czwartek, 10 kwietnia 2014 (14:45)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2013. Korekta dotyczy tabeli "Wybrane dane...
  PLASMA
 • Raport roczny Plasma SYSTEM S.A. za 2013 rok

  • Czwartek, 10 kwietnia 2014 (09:40)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do...
  PLASMA
 • Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

  • Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 (11:10)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok. Podany wcześniej termin to 13 czerwiec...
  PLASMA
 • Prognoza finansowa na rok 2014

  • Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 (10:55)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że podstawowym wyznacznikiem dotyczącym prognozy finansowej na rok 2014 jest realizacja zleceń...
  PLASMA
 • Ustanowienie zastawu na rzecz Banku Millenium S.A.

  • Piątek, 4 kwietnia 2014 (16:10)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2014r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział...
 • Zmiana funkcji pełnionych przez Członków Zarządu Spółki

  • Piątek, 28 marca 2014 (12:25)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 27.03.2014r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy podjętych uchwał dokonała zmiany funkcji pełnionych...
 • Zawarcie umowy kredytowej

  • Środa, 19 marca 2014 (10:00)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 18.03.2014r. otrzymał z Banku Millenium S.A. w Warszawie podpisaną umowę o kredyt w rachunku...
  PLASMA
 • Zawarcie istotnej umowy

  • Czwartek, 6 marca 2014 (11:25)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A. umowę na wykonanie powłoki...
  PLASMA
 • Podpisanie aneksu do istotnej umowy

  • Poniedziałek, 24 lutego 2014 (13:10)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 24.02.2014r. podpisał aneks do umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska...
  PLASMA, Połaniec
 • Korekta raportu EBI nr 6/2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

  • Wtorek, 18 lutego 2014 (15:50)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2013 r. Korekta raportu dotyczy pomyłki...
  PLASMA
 • Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

  • Piątek, 14 lutego 2014 (10:40)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do...
  PLASMA
 • Ustanowienie hipoteki na rzecz ING Bank Śląski S.A.

  • Piątek, 14 lutego 2014 (10:35)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, iż w dniu 13.02.2014r. powziął informację o dokonaniu wpisu hipoteki umownej do kwoty 3.000.000,00 zł...
 • Korekta prognoz finansowych za rok 2013

  • Wtorek, 11 lutego 2014 (11:10)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich dokonuje korekty prognozy wyników finansowych na 2013 rok opublikowanej w Raporcie bieżącym EBI Nr 8/2013 w dniu...
  PLASMA
 • Zawarcie umowy kredytowej

  • Czwartek, 6 lutego 2014 (13:30)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 05 lutego 2014 roku została zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach umowa...
  PLASMA
 • Przyjęcie Spółki do Federacji Firm Lotniczych BIELSKO

  • Czwartek, 16 stycznia 2014 (14:15)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie o przyjęciu Spółki w poczet Członków Federacji Firm...
  PLASMA
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych Plasma SYSTEM S.A. w 2014 roku

  • Poniedziałek, 13 stycznia 2014 (10:50)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach: - raport...
  PLASMA
 • Otrzymanie zaliczki w ramach umowy Nr UDA-POIG.01.04.00-24-048/09-00 UDA-POIG.04.01.00-24-048/09-00

  • Poniedziałek, 16 grudnia 2013 (16:55)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przekazaniu na rachunek Spółki w dniu 10.12.2013r. przez Polską...
  PLASMA
 • Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

  • Czwartek, 14 listopada 2013 (09:20)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr...
  PLASMA
 • Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D

  • Wtorek, 24 września 2013 (08:00)
  Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 23 września 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr...
  PLASMA