VIAGUARA

(Spółka NewConnect)

Artykuły (228)

 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

  • Wtorek, 15 maja 2012 (20:10)
  Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "...
  EUROSNACK, VIAGUARA
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Wtorek, 15 maja 2012 (20:10)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  VIAGUARA
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (23:01)
  Zarząd Węglopex Holding S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2012 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1)...
  VIAGUARA
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (23:00)
  Zarząd Super Premium Cars S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2012 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1)...
  VIAGUARA, premium
 • Zawarcie umowy przeniesienia praw do znaków towarowych

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (23:00)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2012 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa przeniesienia praw do znaków...
  VIAGUARA, znaki towarowe
 • Raport miesięczny Cerabud SA za kwiecień 2012 roku.

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (21:51)
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi (dalej:...
  uchwały, kwiecień, VIAGUARA
 • Raport kwartalny za I kw. 2012 roku

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (21:50)
  Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  DIGITAL, VIAGUARA
 • Zakończenie emisji akcji serii L

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (21:50)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż 30 kwietnia 2012 roku została zakończona subskrypcja akcji serii L, wyemitowanych na...
  VIAGUARA
 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  • Piątek, 11 maja 2012 (20:20)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 11 maja 2012 roku Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej...
 • Zmiana Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

  • Piątek, 11 maja 2012 (20:20)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 11 maja 2012 roku Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Książek złożył rezygnację z pełnienia funkcji...
 • Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.04.2012 r.

  • Wtorek, 1 maja 2012 (00:00)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w...
 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 kwietnia 2012 roku oraz projekty uchwał

  • Środa, 4 kwietnia 2012 (08:20)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2012 roku, które odbędzie się przy ul. Bekasów 74 w...
  VIAGUARA
 • Podpisanie Listu intencyjnego

  • Wtorek, 20 marca 2012 (08:20)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku Spółka podpisała list intencyjny z Via Guarana S.A. z siedzibą w Warszawie w...
  list intencyjny, 19+, via, VIAGUARA
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji Global Immobilien S.A.

  • Czwartek, 15 marca 2012 (08:30)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 marca 2012 roku zawarł umowę sprzedaży akcji spółki Global Immobilien S.A. z...
  VIAGUARA
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (21:42)
  Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
  VIAGUARA
 • Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (21:41)
  Zarząd Spółki Socializer S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  VIAGUARA
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (21:41)
  Zarząd NEMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2011 roku. Postawa prawna: §5 ust....
  VIAGUARA
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

  • Wtorek, 14 lutego 2012 (21:40)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...
  VIAGUARA
 • Raport za IV kwartał 2011 roku

  • Piątek, 10 lutego 2012 (21:40)
  Zarząd Fabryki Maszyn Ożarów S.A. przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2011r. Podstawa prawna: §5 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...
  VIAGUARA
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu

  • Piątek, 10 lutego 2012 (21:40)
  Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 9 lutego 2012 roku w związku z nowymi obowiązkami członka Rady Nadzorczej, Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację...