Reklama

Fed podjął decyzję odnośnie do stóp procentowych w USA

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed zamierza przeprowadzać skup aktywów do czasu osiągnięcia postępów w dochodzeniu do celu inflacyjnego i pełnego zatrudnienia. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.  "Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników" - dodano.

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu zbliżenia się do osiągnięcia celów mandatowych. "Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

Reklama

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

Fed będzie skupować aktywa do czasu aż osiągnie postępy w dochodzeniu do celów mandatowych.

"Ponadto Rezerwa Federalna będzie nadal zwiększać swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 miliardów dolarów miesięcznie i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji o co najmniej 40 miliardów dolarów miesięcznie, do czasu osiągnięcia znacznych postępów w kierunku celów w postaci maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Te zakupy aktywów sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu rynku i sprzyjającym warunkom finansowym, wspierając tym samym przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - napisano w komunikacie.

W komunikacie stwierdzono, że pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych USA w średnim okresie. Oceniono jednak, że podjęte środki skutecznie wspomogły warunki finansowe.

"Tempo ożywienia gospodarczego i zatrudnienia zmniejszyło się w ostatnich miesiącach, przy czym osłabienie koncentrowało się w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią. Słabszy popyt i wcześniejsze spadki cen ropy naftowej hamowały wzrost cen konsumpcyjnych. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne (...)" - wskazano w komunikacie.

"Ścieżka rozwoju gospodarki będzie zależała w znacznym stopniu od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa, w tym postępów w szczepieniach. Trwający kryzys zdrowia publicznego w dalszym ciągu wpływa na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację oraz stwarza poważne zagrożenia dla perspektyw gospodarczych" - dodano.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca, gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Skupianie się na momencie wyjścia z okresu luźnej polityki monetarnej jest obecnie przedwczesne - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy.

"Jeśli chodzi o zakup aktywów, jest to narzędzie, które możemy wzmocnić, jeśli uznamy, że będzie właściwe. Odrodzenie gospodarki powstrzymuje nie brak wsparcia politycznego ze strony Fedu, tylko pandemia. To rozprzestrzenianie się choroby i niechęć lub niezdolność ludzi do udziału w pewnych rodzajach działalności gospodarczej, które stanowią znaczącą część gospodarki. Z pewnością mamy narzędzia, których możemy użyć, ale uważamy, że jesteśmy we właściwym miejscu" - wskazywał prezes Fedu.

"Jeśli chodzi o zacieśnianie, to byłoby po prostu przedwczesne. Dopiero co wprowadziliśmy nowe forward guidance. O wiele bardziej martwię się, że nie dojdzie do całkowitego odrodzenia gospodarki, a ludzie nie odzyskają karier, które zbudowali. Bardziej martwię się tym i szkodami dla zdolności produkcyjnej gospodarki. Bardziej martwi mnie to niż możliwość wyższej inflacji. Szczerze mówiąc, cieszymy się z nieco wyższej inflacji" - dodał.

Powell powiedział, że odrodzenie gospodarki zależy od ścieżki rozwoju pandemii i postępów w realizacji programu szczepień.

"Pandemia nadal stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki i jednym z powodów, dla których tak się dzieje, jest to powolne wdrażanie szczepionek. Drugim powodem jest pojawienie się nowych szczepów wirusa. Nie wiemy, jak to modelować. W tym przypadku patrzymy na negatywne czynniki ryzyka. Ustawiliśmy cele polityki tak, aby pozostała akomodacyjna, dopóki nie zobaczymy poprawy w gospodarce, a nie tylko w prognozach. Dodam też, że nie ma teraz nic ważniejszego dla gospodarki niż szczepienia ludzi" - powiedział przewodniczący FOMC.

"Odrodzenie się w ostatnich miesiącach pandemii COVID-19, hospitalizacji i wzrost liczby zgonów jest przyczyną ogromnych trudności dla milionów Amerykanów i wpływa na aktywność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy. Po gwałtownym ożywieniu aktywności gospodarczej w okresie letnim, tempo ożywienia zmniejszyło się w ostatnich miesiącach, a osłabienie koncentrowało się w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych odrodzeniem się pandemii i większym dystansem społecznym" - dodał.

Przewodniczący FOMC ocenił, że nie ma na razie sensu podnosić stóp proc. w obawie przed bańkami spekulacyjnymi.


"Jeśli podniesie się stopy procentowe, a tym samym zaostrzy warunki finansowe i ograniczy aktywność gospodarczą w celu rozwiązania problemu baniek aktywów i tym podobnych, czy to w ogóle pomoże? Czy rzeczywiście spowoduje więcej szkód? Myślę, że jest to coś, co nie jest teoretycznie wykluczone, ale nie jest czymś, co kiedykolwiek zrobiliśmy i nie jest czymś, co planujemy zrobić" - powiedział Powell.

"Myślimy, że może to być kolejna długa ekspansja. Dlatego mówimy, że będziemy utrzymywać politykę wysoce akomodacyjną, dopóki ekspansja nie znajdzie się na dobrej drodze, i nie zamierzamy zapobiegawczo podnosić stóp, dopóki nie zobaczymy, że inflacja osiągnie 2 proc. To mocne zobowiązanie. Uważamy, że to właściwe podejście" - dodał.

Odpowiadając na pytanie o wpływ polityki monetarnej na wyceny aktywów na rynkach, prezes Fedu podkreślił, że kształtuje je wiele czynników.

"Jeśli spojrzy się na to, co naprawdę wpłynęło na ceny aktywów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to nie jest polityka pieniężna. To oczekiwania dotyczące szczepionek, a także polityki fiskalnej. To są wiadomości, które były motorem wzrostu wartości aktywów w ostatnich miesiącach" - wskazywał Powell.

"Wiem, że polityka pieniężna odgrywa tam rolę, ale myślę, że związek między niskimi stopami procentowymi a wartością aktywów nie jest prawdopodobnie tak ścisły, jak myślą ludzie, ponieważ jest wiele różnych czynników, które wpływają na ceny aktywów w danym momencie" - dodał.

W ocenie Powella pandemia pozostawiła znaczący ślad na inflacji.

"Po dużych spadkach na wiosnę, ceny konsumpcyjne wzrosły latem, ale ostatnio się ustabilizowały. W przypadku sektorów najbardziej dotkniętych pandemią wzrost cen pozostaje szczególnie słaby. (...) Nasza zdolność do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia w nadchodzących latach zależy od długoterminowych oczekiwań inflacyjnych zakotwiczonych na poziomie 2 proc." - powiedział Powell.

"Inflacja w ujęciu 12-miesięcznym pozostaje poniżej naszego celu długoterminowego wynoszącego 2 proc. Chociaż nie powinniśmy lekceważyć wyzwań, przed którymi stoimy, kilka wydarzeń wskazuje na poprawę perspektyw na koniec tego roku. Powszechne szczepienia pozwoliłyby nam zapomnieć o pandemii i wrócić do bardziej normalnej działalności gospodarczej" - dodał.

Prezes Fedu wskazywał, że wielu Amerykanów nadal odczuwa trudności z powodu kryzysu.

"Bezrobocie pozostało na podwyższonym poziomie 6,7 proc., a uczestnictwo w rynku pracy jest poniżej poziomu prepandemicznego. Chociaż od wiosny nastąpił znaczny postęp na rynku pracy, miliony Amerykanów pozostają bez pracy. Spowolnienie gospodarcze nie dotknęło jednakowo wszystkich Amerykanów. Ci, którzy najmniej byli w stanie unieść brzemię, zostali najbardziej dotknięci" - powiedział.

"Wydatki gospodarstw domowych na usługi pozostają niskie, zwłaszcza w sektorach, które zazwyczaj wymagają od ludzi ścisłego gromadzenia się, w tym podróży i hotelarstwa. Z kolei sektor mieszkaniowy w pełni wyszedł z kryzysu z powodu niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych. Odbija również biznes i produkcja" - dodał.

Przewodniczący FOMC po raz kolejny powtórzył zapewnienie o możliwości dalszego korzystania przez Fed z pełnego wachlarza narzędzi, aby zapewnić, że ożywienie będzie jak najmocniejsze.


Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 16-17 marca 2021 r.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed o 0,4 proc. do 90,53 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spada o 3 pb do 1,09 proc. 

Poniżej reakcja rynków giełdowych (indeksy) i walutowych (kurs euro/dolar) na decyzję Fedu:

DJIA

32 832,54 +29,07 0,09% akt.: 08.08.2022, 22:08
 • Otwarcie 32 969,39
 • Max 33 109,96
 • Min 32 769,10
 • Wartość odniesienia 32 803,47
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

SP500

4 140,06 -5,13 -0,12% akt.: 08.08.2022, 22:08
 • Otwarcie 4 163,56
 • Max 4 186,62
 • Min 4 128,97
 • Wartość odniesienia 4 145,19
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

NASDAQ

12 644,46 -13,10 -0,10% akt.: 08.08.2022, 22:03
 • Otwarcie 12 694,35
 • Max 12 855,15
 • Min 12 597,75
 • Wartość odniesienia 12 657,56
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

EUR/USD

1,0192 -0,0002 -0,02% akt.: 09.08.2022, 04:02
 • Kurs kupna 1,0191
 • Kurs sprzedaży 1,0193
 • Max 1,0200
 • Min 1,0190
 • Kurs średni 1,0192
 • Kurs odniesienia 1,0194
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »