Reklama

Czy bank może przetwarzać nasze dane, gdy już nie jesteśmy jego klientami?

Czy po spłaceniu kredytu lub zamknięciu konta bank może nadal przetwarzać nasze dane do celów marketingowych? Zdaniem GIODO tak, ale pod pewnymi warunkami.

Zdaniem Generalnego Inspektora Danych Osobowych dane osobowe kredytobiorców także po wygaśnięciu ich zobowiązania wynikającego z umowy kredytu mogą przetwarzać jedynie instytucje wymienione w ustawie Prawo bankowe i to tylko pod pewnymi warunkami.

Reklama

Jak tłumaczy inspektor, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 wymienia przesłanki, po spełnieniu których przetwarzanie danych jest prawnie dopuszczalne. Do uznania, że przetwarzanie danych odbywa się legalnie, wystarczy spełnienie jednej z nich. Zgodnie z pkt. 2 powołanego przepisu, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Potrzebna pisemna zgoda klienta

Przepisami prawa, które mają zastosowanie w przypadku klientów banków, są ustawa Prawo bankowe oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Zgodnie z art. 105a ust. 2 Prawa bankowego, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez tę osobę z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania na to jej pisemnej zgody. GIODO zaznacza jednak, że taka zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Zgoda niepotrzebna, gdy klient nie spłaca kredytu

Mocą art. 105a ust. 3 instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Pobierz: darmowy program do rozliczeń PIT 2015

Na potrzeby statystyki zgoda niepotrzebna

Inspektor wymienia także inne sytuacje kiedy pisemna zgoda klienta na przetwarzanie jego danych nie jest wymagana. Według art. 105a ust. 4 Prawa bankowego banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 (np. BIK), mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3.

Przetwarzanie za zgodą tylko przez 5 lat, a dla statystyki przez 12

Zgodnie z treścią art. 105a ust. 5 Prawa bankowego, przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych klientów?

Według GIODO może to robić, ale tylko za zgodą klienta. Inspektor tłumaczy, że bank, jako administrator danych, jest uprawniony do przetwarzania, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, danych osobowych klientów aktywnych, tj. takich, z którymi łączą go różnego rodzaju umowy.

GIODO podkreśla jednak, że po rozwiązaniu umowy bank jest zobowiązany do przetwarzania danych swoich dotychczasowych klientów wyłącznie dla realizacji celów archiwalnych i statystycznych (art. 105a ust. 4 Prawa bankowego). Natomiast może przetwarzać dane osobowe dotychczasowych klientów dla celów marketingowych jedynie za ich odrębną zgodą.

Inspektor przywołuje tu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 22 lutego 2005 r. (sygn. II SA/Wa 2030/04), orzekł, iż "z chwilą zamknięcia rachunku bankowego kończy się prawne zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych tych osób, których rachunki zostały zamknięte, gdyż osiągnięty zostaje cel, w jakim dane te były przetwarzane".

Zatem bank nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych byłego klienta w celach marketingowych w sytuacji, gdy nie łączy go już z nim umowa i nie wyraził on na to zgody.

mp/Kurier PAP

Dowiedz się więcej na temat: bank | ochrona danych osobowych | Ale | dane osobowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »