Reklama

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

Podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą ustawodawca daje prawo ustalania zaliczek na podatek dochodowy według zasad uproszczonych. Podatnik, który wybierze tę metodę, przez cały rok podatkowy wpłaca zaliczki w stałej wysokości. W tym celu musi złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie. Na jego złożenie pozostało jednak niewiele czasu.


Dla kogo uproszczone zaliczki?

Reklama

Uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą stosować podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej oraz tzw. podatek liniowy, za wyjątkiem tych którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że w 2010 r. nie mogą wpłacać zaliczek w uproszczonej formie podatnicy, którzy rozpoczną działalność w tym roku lub rozpoczęli ją w roku 2009. Tak więc możliwość korzystania z omawianego sposobu wpłaty zaliczek dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność co najmniej od 2008 r. Nie ma przy tym znaczenia czy są oni małymi podatnikami.

Decydując się na ustalanie zaliczek w uproszczony sposób podatnik musi mieć świadomość na czym polega jej "mechanizm". Otóż jest to zaliczka ustalana w szczególny sposób, tj. w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Zatem specyfika omawianych zaliczek sprowadza się do ich ustalania od dochodu z działalności z lat wcześniejszych. Poziom dochodu uzyskanego w roku bieżącym nie ma wpływu na ich wysokość w trakcie roku podatkowego. Dochód uzyskany w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie, podlega bowiem rozliczeniu dopiero w zeznaniu rocznym.

Tak więc ta metoda opłacania zaliczek pozwala na przesunięcie terminu zapłaty podatku za 2010 r. w sytuacji gdy dochód będący podstawą ich ustalenia okaże się niższy od dochodu uzyskanego w 2010 r. Natomiast w przypadku gdy spodziewane dochody za 2010 r. będą niższe od dochodów za lata ubiegłe, wówczas podatnik nadpłacony podatek "odzyska" po złożeniu zeznania. Nie ma bowiem możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w trakcie roku podatkowego.


Termin i forma wyboru uproszczeń

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają skorzystać z ustalania zaliczek w uproszczony sposób, muszą zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie (w dowolnej formie) do dnia 20 lutego roku podatkowego. Ponieważ jednak w tym roku 20 lutego przypada w sobotę, przedsiębiorcy mają czas na złożenie omawianego oświadczenia do 22 lutego 2010 r.

W 2010 r. zawiadomienia nie muszą składać podatnicy, którzy złożyli je w 2009 r. lub latach wcześniejszych i w 2010 r. zamierzają nadal korzystać z omawianej formy opłacania zaliczek. Tak wynika z analizy art. 44 ust. 6d ustawy o pdof.


Podstawą wyliczeń dochód

W 2010 r. kwotę miesięcznej zaliczki stanowi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu:

 • skali podatkowej obowiązującej w tym roku lub
   
 • stawki w wysokości 19% (dla podatników, który wybrali na ten rok podatek liniowy).

Przy czym podstawą do obliczenia zaliczki w danym roku podatkowym jest dochód. Z uwagi na brak szczególnych regulacji na potrzeby zaliczek uproszczonych należy przyjąć, że jest to dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o pdof, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Oznacza to, że za podstawę obliczenia zaliczki w uproszczonej formie przyjmuje się dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania bez przysługujących podatnikowi odliczeń (np. składek ZUS). Przy czym do obliczenia zaliczek za 2010 r. pod uwagę należy wziąć dochód wynikający z zeznania (PIT-36 lub PIT-36L) złożonego w:

 • 2009 r., czyli dochód za 2008 r.,
   
 • 2008 r., czyli dochód za 2007 r. - jeżeli w zeznaniu złożonym w 2009 r. nie wystąpił dochód albo dochód nie przekroczył 3.091 zł; jeżeli również w tym roku podatnik nie wykazał dochodu, to nie ma możliwości wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.


Przykład

W zeznaniu podatkowym za rok 2008 (PIT-36L) składanym w 2009 r. dochód z działalności gospodarczej wyniósł 102.000 zł. Oznacza, że w 2010 r. miesięczna zaliczka na podatek dochodowy w uproszczonej formie od dochodu opodatkowanego:

I przypadek - według skali podatkowej, będzie wynosiła 1.243,27 zł, co wynika z następującego wyliczenia

  • kwota rocznego podatku:
   (102.000 zł - 85.528 zł) × 32% = 5.271,04 zł,
   5.271,04 zł + 14.839,02 zł = 20.110,06 zł,
    
  • kwota miesięcznej zaliczki:
   (20.110,06 zł : 12 m-cy) = 1.675,84 zł;

II przypadek - podatkiem liniowym, będzie wynosiła 1.615 zł (102.000 zł × 19% : 12 m-cy).


Kwotę zaliczki obliczonej w powyższy sposób podatnik ma prawo pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Ustalona w ten sposób kwota (po zaokrągleniu do pełnych złotych) stanowi zaliczkę podlegającą wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 44 ust. 6i ustawy o pdof).

Poza powyższym odliczeniem przepisy nie przewidują możliwości uwzględnienia jakichkolwiek odliczeń przy ustalaniu zaliczki w uproszczonej formie. Podatnicy, którzy wybiorą ten sposób ustalania zaliczek, będą mogli uwzględnić zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i pozostałe przysługujące im odliczenia dopiero po zakończeniu roku, w zeznaniu podatkowym.


Termin wpłaty zaliczki

Zaliczka w uproszczonej formie to zaliczka miesięczna. Zatem należy ją wpłacać za okres od stycznia do listopada w terminie do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy nie składają deklaracji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 635 z dnia 2010-02-08

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »