Kasa fiskalna przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych

W prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy usługi dostępu do internetu na rzecz osób prywatnych. Cena obejmuje usługę montażu oraz konfigurację z siecią. Dodatkowo, sprzedajemy klientom urządzenia (routery) niezbędne do stworzenia sieci Wi-Fi w domu. Świadczone usługi dokumentujemy fakturami. Czy ich wykonanie na rzecz osób prywatnych powinno być ewidencjonowane w kasie fiskalnej?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT - są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień, część podatników zwolniona jest z tego obowiązku.

W części I załącznika do ww. rozporządzenia - obejmującej czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w poz. 22 wymieniono, bez względu na symbol PKWiU "Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy".

Reklama

Zgodnie z art. 2 pkt 25a ustawy o VAT, przez usługi telekomunikacyjne należy rozumieć usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.). Definicja ta jest zbieżna z definicją usług telekomunikacyjnych zawartą w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie VAT.

Z kolei zgodnie z art. 6a ww. rozporządzenia, usługi telekomunikacyjne obejmują w szczególności następujące usługi:

a) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi,

b) usługi telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP),

c) poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i inne usługi obsługiwania połączeń,

d) usługi przywoływania,

e) usługi "audiotekst",

f) faks, telegraf i teleks,

g) dostęp do internetu i stron World Wide Web,

h) prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy.

Powyższe oznacza, że świadczone przez podatnika usługi dostępu do internetu mieszczą się w ramach usługi telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT, w związku z czym korzystają one ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej na podstawie poz. 22 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe, czyli dotyczy wyłącznie usług telekomunikacyjnych i obowiązuje bez dodatkowych warunków dotyczących np. osiąganych obrotów czy rodzaju płatności. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów Minister Finansów wykluczył jednak z prawa do zwolnienia sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia. Zwolnienia z ewidencjonowania nie przysługują m.in. w przypadku dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90).

Oznacza to, że podatnik dokonując sprzedaży samego routera, o którym mowa w pytaniu, sklasyfikowanego - zdaniem redakcji - w PKWiU pod symbolem 26.30.23.0 "Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony" nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.

Jednakże aby odpowiedzieć na pytanie Czytelnika należy przede wszystkim ustalić, czy przedmiotowe świadczenie, na które składa się odsprzedaż klientom routerów a więc sprzętu niezbędnego do świadczenia usługi dostępu do internetu nosi znamiona świadczenia złożonego.

W rozstrzyganej sprawie - w opinii redakcji - nie można przyjąć, że dostawa urządzenia (routera) i usługa dostępu do internetu to dwa odrębne świadczenia. Dostarczone towary bowiem nie będą mogły być wykorzystywane przez nabywcę jeśli dostawca nie dokona ich podłączenia oraz konfiguracji sieci wewnętrznej użytkownika z istniejącymi już w pomieszczeniu urządzeniami. Z punktu widzenia nabywcy to dostęp do bezprzewodowego internetu jest elementem dominującym świadczenia, nie zaś dostarczenie urządzenia sieciowego pełniącego funkcję węzła komunikacyjnego. W konsekwencji przepis wyżej cytowanego § 4 pkt 1 lit. i) rozporządzenia w sprawie zwolnień nie będzie miał zastosowania.

Potwierdzeniem prezentowanego przez nas stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2016 r., nr IBPP3/4512-970/15/UH. Organ podatkowy powołując się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w każdym przypadku dla określenia skutków podatkowych transakcji złożonych należy badać, czy mamy do czynienia z zestawem świadczenia głównego - dominującego, wzbogaconym jedynie o świadczenia pomocnicze, czy też dostawca realizuje kilka odrębnych i niezależnych świadczeń. Dodał, że w przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić według stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej.

Tak więc - zdaniem fiskusa - o świadczeniu złożonym można mówić, gdy istnieje funkcjonalny związek pomiędzy poszczególnymi elementami świadczenia na tyle ścisły, by nie można było wydzielić z tego świadczenia jego poszczególnych elementów i potraktować ich jako świadczeń odrębnych. Muszą one stanowić jedną nierozerwalną całość.

W związku z powyższym organ podatkowy w rozpatrywanej sprawie stwierdził, że:

"(...) świadczone przez Wnioskodawcę odpłatne usługi telekomunikacyjne przez dostarczenie usług dostępu do internetu, stanowią czynność podstawową zwolnioną z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast sprzedaż routera (rzadziej wzmacniacza) stanowi czynność pomocniczą, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca urządzenia te są niezbędne do stworzenia sieci Wi-Fi w domu. (podkreślenie redakcji).

Skoro routery (wzmacniacze) niezbędne do zainstalowania sieci internetowej są towarami, których działanie umożliwia dostęp do sygnału internetowego, umożliwiając świadczenie przez Wnioskodawcę usług telekomunikacyjnych, należy stwierdzić, że usługa internetowa stanowi podstawowy składnik kompleksowego świadczenia. Sprzedaż routera (rzadziej wzmacniacza) do sieci internetowej jest niezbędna do wykonania świadczenia głównego i stanowi składnik pomocniczy świadczenia. Zatem w przedstawionych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, gdzie dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Mając na uwadze powyższe w przedmiotowej sprawie nie będzie miało zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej określone w § 4 pkt 1 lit. i) rozporządzenia. (w sprawie zwolnień - przypis redakcji).

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi telekomunikacyjne, w ramach których Wnioskodawca dokonuje odsprzedaży routerów (rzadziej wzmacniaczy), do sieci internetowej korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 22 i 23 załącznika do rozporządzenia. (...)"

Reasumując

Świadczone przez podatnika usługi telekomunikacyjne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 22 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień - zwolnione są z obowiązku ich ewidencjonowania w kasie fiskalnej (bez konieczności dokumentowania ich fakturami). Bez znaczenia jest, że w skład tej usługi wchodzi dostawa towaru, która jest wyłączona ze zwolnienia z ewidencjonowania.


Poradnik VAT Nr 9 z dnia 2016-05-10

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: usługi telekomunikacyjne | KAS | kasa fiskalna | telekomunikacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »