Reklama

Korygowanie deklaracji - pytania i odpowiedzi

W praktyce podatkowej często zdarzają się sytuacje, w których podatnicy zmuszeni są do dokonywania korekt dokumentów. Czasami korekta polega na wprowadzeniu zmian do dokumentów źródłowych jakimi są faktury VAT. Czasami jednak korekta dotyczy rozliczenia (deklaracji) VAT. Przedstawiamy Państwu najczęściej powtarzające się pytania dotyczące tej drugiej kategorii korekt, a więc korekt dotyczących złożonych deklaracji podatkowych.
 

 ? 

W wyniku sprawdzania ewidencji sprzedaży za styczeń 2010 r. stwierdziłem, że nie ująłem kilku faktur zakupu i w związku z tym chciałbym skorygować deklarację VAT. Za ten miesiąc w mojej firmie w sierpniu 2010 r. urząd skarbowy przeprowadził kontrolę podatkową, w wyniku której stwierdzone zostały nieprawidłowości. Postępowanie podatkowe nie zostało jeszcze wszczęte. Czy mam prawo złożyć korektę deklaracji za styczeń 2010 r. jeśli ten miesiąc objęty był postępowaniem kontrolnym?

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. Prawnie skutecznej korekty deklaracji nie można również złożyć w sytuacji, gdy wobec podatnika toczy się postępowanie podatkowe za okres, za który podatnik zamierzał złożyć korektę.

Nie ma natomiast przeszkód aby korygować deklarację VAT po zakończeniu postępowania kontrolnego czy też podatkowego. Warto jednak mieć na uwadze, że uprawnienie do skorygowania deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego przysługuje w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnik może także złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu tego podatku.

W opisanej w pytaniu sytuacji podatnik stwierdził, że nie ujął podatku naliczonego z faktur zakupu w ewidencji za styczeń 2010 r. i w związku z tym uznał, że powinien skorygować deklarację VAT. Urząd skarbowy przeprowadził u Czytelnika w sierpniu 2010 r. kontrolę podatkową za styczeń 2010 r., w wyniku której stwierdzone zostały nieprawidłowości. W związku z tym, że postępowanie podatkowe nie zostało jeszcze wszczęte, podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT za styczeń 2010 r.
 

 ? 

W jaki sposób należy skorygować deklarację? Czy wystarczy, że na druku deklaracji wypełnionym poprawnie (uwzględniającym korektę) zaznaczę, że jest to korekta deklaracji? Czy powinienem dołączyć kserokopię pierwotnej deklaracji, żeby urząd skarbowy mógł porównać dane, które zostały poprawione?

Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wymogi te określono w art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Sporządzenie deklaracji korygującej oznacza ponowne wypełnienie druku deklaracji poprzez wpisanie poprawnych już danych i oznaczenie, że jest to deklaracja korygująca. Nie ma potrzeby dołączania do deklaracji korygującej kserokopii jej pierwotnej wersji. Urząd skarbowy będzie mógł porównać dane wynikające z korekty z danymi z pierwotnej deklaracji, ponieważ znajduje się ona w bazie urzędu.

Jeżeli podatnik sporządza korektę deklaracji w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej, musi pamiętać o tym, aby w uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać, że korekta ta jest związana z tym postępowaniem. Jednocześnie musi w ciągu 3 dni od złożenia korekty powiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym korekty deklaracji.
 

 ? 

W sierpniu 2010 r. otrzymałem postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozliczenia podatku VAT za okres od stycznia do kwietnia 2010 r. Analizując ewidencje zakupu i sprzedaży stwierdziłem, że nie odliczyłem podatku naliczonego z faktur zakupu z marca 2010 r. Czy mogę skorygować deklarację za marzec, jeżeli miesiąc ten objęty został postępowaniem podatkowym? Organ, który przeprowadzał kontrolę nie odniósł się w protokole z kontroli do faktur, o których mowa.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej. Prawnie skutecznej korekty deklaracji nie można również złożyć w sytuacji, gdy wobec podatnika toczy się postępowanie podatkowe za okres, za który podatnik zamierzał złożyć korektę.

Natomiast już po zakończeniu postępowania kontrolnego czy też podatkowego można składać korekty deklaracji. Pamiętać przy tym należy, że uprawnienie do skorygowania deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego przysługuje w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli wobec podatnika toczy się postępowanie podatkowe - na czas trwania tego postępowania prawo do skorygowania deklaracji jest zawieszone. W tym czasie podatnik nie może więc złożyć korekty deklaracji VAT za marzec 2010 r., nawet jeżeli kontrolujący urzędnicy nie odnieśli się w protokole do faktur zakupu, o których mowa w pytaniu.

Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby skorygować deklarację VAT po zakończeniu kontroli podatkowej prowadzonej przez pracowników urzędu skarbowego i to niezależnie od tego, czy w toku czynności kontrolnych stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, czy też nie.

Warto też zauważyć, że skoro postępowanie podatkowe dotyczy okresu od stycznia do kwietnia, a podatnik chciałby rozliczyć faktury dotyczące zakupów dokonanych w marcu, można tego dokonać korygując rozliczenie za maj, który jest trzecim (ostatnim) miesiącem, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.
 

 ? 

Czy w przypadku gdy zaniżyłem zobowiązanie podatkowe i złożę dobrowolnie korektę deklaracji, mogę zapłacić niższe odsetki od zaległości?

Jeżeli podatnik pomylił się na niekorzyść budżetu i musi w związku z tym złożyć korektę deklaracji, jest równocześnie zobowiązany do zapłaty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP.

Natomiast w myśl § 1a tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.), podatnik ma prawo do uiszczenia obniżonych odsetek - wynoszących 75% stawki, o której mowa, o ile spełni następujące warunki:

  •  złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia,

  • uiści całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji,

  • nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.

Niższych odsetek nie będzie jednak płacił podatnik w sytuacji, gdy korekta deklaracji zostanie przez podatnika złożona po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, czy podatkowego, a jeśli takiego zawiadomienia nie stosuje się - gdy korekta zostanie złożona po kontroli, a także wówczas, gdy skorygowanie deklaracji ma miejsce w wyniku czynności sprawdzających.
 

 ? 

W deklaracji VAT-7 za lipiec 2010 r. błędnie podsumowałem podatek należny, przez co zaniżyłem kwotę zobowiązania o 40 zł. Urząd skarbowy skorygował tę deklarację i doręczył mi jej uwierzytelnioną kopię wraz z informacją o związanej z tą korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego. Moim zdaniem korekta ta jest błędna, bo wynika z niej, że zaniżyłem zobowiązanie o 30 zł. Czy mogę nie zgodzić się z korektą dokonaną przez urząd skarbowy?

Reklama

Na podstawie art. 274 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia, że złożona przez podatnika (płatnika czy inkasenta) deklaracja zawiera błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, sam organ podatkowy deklarację tę powinien skorygować dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień.

Korekta dokonywana jest przez organ podatkowy wyłącznie w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł. Po dokonaniu korekty przez organ podatkowy, ma on obowiązek uwierzytelnienia kopii deklaracji i doręczenia jej podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty, bądź informacją o braku takich zmian.

Organ podatkowy miał więc prawo - w sytuacji przedstawionej w pytaniu - dokonać korekty deklaracji VAT. Prawidłowo również poinformował podatnika o dokonanej korekcie.

Podatnik, który otrzymał informację o korekcie dokonanej przez organ podatkowy, może się jednak z korektą tą nie zgodzić. W takim przypadku powinien w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć sprzeciw do organu, który dokonał korekty. Forma sprzeciwu nie została określona przepisami, w związku z czym istnieje w tym zakresie dowolność. Pamiętać jednak należy, aby zamieścić w nim wszystkie dane pozwalające na identyfikację podatnika i deklaracji, której sprzeciw dotyczy.

Jeżeli w terminie ustawowym podatnik nie wniesie sprzeciwu, uznać należy, iż korekta deklaracji wywołuje takie same skutki jak w przypadku, gdyby została złożona przez samego podatnika.

Poradnik VAT Nr 18 z dnia 2010-09-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: urząd skarbowy | pytania i odpowiedzi | odpowiedzi | pytanie | VAT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »