Reklama

Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia 83,8 proc. akcji Metelem

Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia 83,8 proc. akcji spółki Metelem, która jest właścicielem 100 proc. akcji Polkomtela, operatora sieci komórkowej Plus - podał Cyfrowy Polsat. Szacowana wartość Metelem to 6,15 mld zł.

W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedną akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji).

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia należącego do EBOiR pakietu 16,2 proc. udziałów w Metelem - napisano w komunikacie.

Reklama

Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. Cena implikuje wskaźnik EV/EBITDA (na koniec III kw. 2013 r. za 12 ostatnich miesięcy) równy 5,7x (bez uwzględniania synergii przychodowych, kosztowych oraz finansowych), tj. poniżej poziomu wyceny porównywalnych spółek oraz ostatnio przeprowadzonych transakcji.

- Wyceniliśmy Polkomtel metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), a atrakcyjny poziom wyceny potwierdziła analiza mnożników zarówno porównywalnych spółek, jak i ostatnio przeprowadzonych transakcji rynkowych. Ponadto, oczekujemy, że zakup Polkomtelu pozwoli nam osiągnąć bardzo wymierne synergie przychodowe oraz kosztowe, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność parametrów finansowych transakcji i stanowi znaczący potencjał do budowania wartości dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu.

W komunikacie podano, że zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje synergie operacyjne na ok. 3,5 mld zł oraz finansowe na ok. 0,5 mld zł w okresie do końca 2019 r.

- Zarząd oczekuje, że synergie kosztowe i przychodowe powinny wpłynąć na wzrost marży EBITDA proforma o ok. 2 pkt. proc. do końca 2016 r. i kolejne ok. 1,5 pkt. proc. w latach 2017-2019 - podano w komunikacie.

- Biorąc pod uwagę potencjalnie nową strukturę bilansu i skalę działalności obu podmiotów, zarząd Cyfrowego Polsatu widzi również realne możliwości znacznej poprawy warunków finansowania zadłużenia, poprzez niższe odsetki i korzystniejsze warunki kredytu, co powinno przynieść dodatkowe ok. 0,5 mld zł oszczędności do końca 2019 r. - dodano.

Przychody pro forma nowej Grupy Cyfrowy Polsat (uwzględniającej grupę Metelem) na koniec III kw. 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1 proc., a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł.

Całościowe zadłużenie netto Grupy Cyfrowy Polsat, z uwzględnieniem długu netto Cyfrowego Polsatu w wysokości 1,8 mld zł oraz przejętego zadłużenia netto Metelem w wysokości 10,2 mld zł, wyniesie 12 mld zł., co odpowiada mnożnikowi dług netto/EBITDA na poziomie 3,1x dla zysku EBITDA proforma dla nowej Grupy Cyfrowy Polsat za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2013 r.

- Celem zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r. - podano w komunikacie.

W komunikacie podano, że po spadku wskaźnika zadłużenia poniżej poziomu 2,5x nastąpi ponowna weryfikacja polityki dywidendy Cyfrowego Polsatu.

W komunikacie podano również, że finalizacja transakcji jest oczekiwana w drugim kwartale 2014 r. i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

- Zarząd Cyfrowego Polsatu oczekuje, że zamknie proces refinansowania na początku drugiego kwartału 2014 roku, co, w powiązaniu ze sporządzeniem prospektu emisyjnego na potrzeby dopuszczenia do obrotu na GPW akcji wyemitowanych dla wspólników Metelem, pozwoliłoby na zakończenie transakcji w oczekiwanym terminie - podano w komunikacie.

Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie do 592,28 mln (lub 639,54 mln, w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji). Struktura akcjonariatu (pod względem głosów) będzie wyglądała następująco: Pola Investment 39,74 proc., Karswell 20,47 proc., Sensor Overseas 10,14 proc., Argumenol 7,52 proc., w wolnym obrocie 22,13 proc. (lub Pola Investment 37,45 proc., Karswell 19,29 proc., Sensor Overseas 9,55 proc., Argumenol 7,09 proc., EBOiR 5,77 proc., w wolnym obrocie 20,85 proc., w przypadku wzięcia przez EBOiR udziału w transakcji).

- Cyfrowy Polsat spodziewa się, że wskaźnik odpływu abonentów (churn - PAP) na koniec 2013 roku utrzyma się na poziomie poniżej 10 proc. - poinformował Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

"Wskaźnik churn na koniec roku powinien utrzymać się na poziomie poniżej 10 proc." - powiedział na konferencji Libicki.

Wskaźnik odpływu abonentów w III kwartale 2013 r. wyniósł 9,1 proc. wobec również 9,1 proc. w analogicznym okresie 2012 r. Wskaźnik odpływu abonentów dla Pakietu Familijnego spadł o 0,4 p.p. do 9,3 proc., a wskaźnik odpływu abonentów dla Pakietu Mini wzrósł o 1,7 p.p. do 8,6 proc.

Liczba abonentów Cyfrowego Polsatu spadła o 0,9 proc. do około 3.525,86 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2013 r. w porównaniu do około 3.557,9 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2012 r.(

Cyfrowy Polsat spodziewa się niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2014 roku - powiedział Maciej Stec, członek zarządu Telewizji Polsat. "W przyszłym roku spodziewamy się niskiego jednocyfrowego wzrostu. I podtrzymujemy prognozy na ten rok" - powiedział na konferencji Stec. Prognoza rynku reklamy telewizyjnej Cyfrowego Polsatu na 2013 rok zakłada spadek o 4-6 proc. w 2013 r.

Przy okazji publikacji wyników za III kwartał 2013 roku TVN podał, że spodziewa się w 2014 roku niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej.

Grupa Cyfrowego Polsatu miała w III kwartale 2013 r. 176,5 mln zł zysku netto wobec 172 mln zł zysku netto w III kwartale 2012 r. Zysk netto okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 144,7 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy Cyfrowego Polsatu w III kwartale 2013 r. wyniósł 203,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 198 mln zł zysku operacyjnego. Zanotowany zysk okazał się lepszy od oczekiwań analityków na poziomie 172,1 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 268,3 mln zł wobec 258 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków mówiła o zysku EBITDA na poziomie 235,8 mln zł.

Przychody grupy Cyfrowego Polsatu w III kwartale 2013 r. wyniosły 677,3 mln zł wobec 645 mln zł rok wcześniej i wobec prognoz rynkowych na poziomie 668,2 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec III kwartału wyniosło 1,78x, podczas gdy na koniec II kwartału było to 1,90x. Dług netto na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 1.817 mln zł.

Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł 352,3 mln zł, EBIT 583,1 mln zł, EBITDA 770,9 mln zł, a przychody 1.365,3 mln zł.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym w III kw. 2013 r. Cyfrowy Polsat wypracował 104 mln zł zysku netto, 183 mln zł zysku EBITDA oraz 484 mln zł przychodów.

Liczba abonentów Cyfrowego Polsatu spadła o 0,9 proc. do około 3.525,86 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2013 r. w porównaniu do około 3.557,9 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2012 r.

Liczba abonentów Pakietu Familijnego spadła do 2.691,5 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2013 r. w porównaniu do około 2.756,4 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2012 r. Z kolei w przypadku Pakietu Mini było to odpowiednio: 834,3 tysięcy abonentów w III kw. 2013 r. wobec 801,5 tysięcy abonentów na koniec III kw. 2012 r.

Wskaźnik odpływu abonentów w III kwartale 2013 r. wyniósł 9,1 proc. wobec również 9,1 proc. w analogicznym okresie 2012 r. Wskaźnik odpływu abonentów dla Pakietu Familijnego spadł o 0,4 p.p. do 9,3 proc., a wskaźnik odpływu abonentów dla Pakietu Mini wzrósł o 1,7 p.p. do 8,6 proc.

Średni miesięczny przychód na abonenta Cyfrowego Polsatu wzrósł o 3 proc. do 40,7 zł w III kwartale 2013 r. z 39,5 zł w III kwartale 2012 r.

ARPU Pakietu Familijnego wzrosło o 4,5 proc., do 49,2 zł w III kwartale 2013 r. z 47,1 zł w III kwartale 2012 roku. ARPU Pakietu Mini spadło o 2,2 proc., do 13,1 zł w III kwartale 2013 r. z 13,4 zł w III kwartale 2012 r.

W raporcie podano również, że w III kw. 2013 r. liczba klientów usługi internetowej Cyfrowego Polsatu wzrosła do 209 tys.

SEGMENT NADAWANIA I PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej Cyfrowy Polsat wypracował 77 mln zł zysku netto, 85 mln zł zysku EBITDA oraz 260 mln zł przychodów.

W raporcie podano, że istotny wpływ na EBITDA segmentu miał zysk na sprzedaży RS TV w wysokości 38 mln zł.

Cyfrowy Polsat podał, że wartość rynku reklamy i sponsoringu w III kwartale spadła o 1,9 proc. i wyniosła 672 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2012 wynosiła 685 mln zł.

Przychody z reklamy i sponsoringu Cyfrowego Polsatu z kolei wzrosły o 3,4 proc. do 166 mln zł w III kwartale 2013 r. z 161 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.

"Wzrost przychodów w wyniku konsolidacji od września 2013 roku wyników TV4 i TV6 dzięki czemu udział grupy w rynku wzrósł w III kw. 2013 r. do poziomu 24,7 proc.; wyłączając wpływ konsolidacji, spadek wydatków na reklamę zgodny z rynkiem" - podano w raporcie.

W prezentacji wynikowej Cyfrowy Polsat poinformował, że podtrzymuje prognozę spadku rynku reklamy telewizyjnej o 4-6 proc. w 2013 r.

W raporcie podano również, że w III kwartale 2013 r. liczba realnych użytkowników serwisu ipla wyniosła średniomiesięcznie około 3,3 miliona.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Agencja Standard & Poor's obniżyła perspektywę ratingu dla Cyfrowego Polsatu do "stabilnej" z "pozytywnej", jednocześnie potwierdzając rating "BB".

W komunikacie podano, że obniżenie perspektywy ratingu jest pochodną planowanego przejęcia spółki Metelem, która jest właścicielem Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Dodano, że dojście tej transakcji do skutku, spowoduje wzrost wskaźnika zadłużenia grupy.

S&P podtrzymała także na poziomie "BB" długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB, szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu. Jednocześnie agencja podwyższyła swoją ocenę profilu ryzyka biznesowego z "fair" do "zadowalający".

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »