Reklama

JR HOLDING SA zwiększa przychody i zyski

JR HOLDING SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zanotowała w III kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.145 tys. zł. Emitent konsekwentnie rozwija swoje dwa główne segmenty biznesowe związane z branżą nieruchomości oraz odnawialnych źródeł energii.

W III kw. 2014 r. zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 194 tys. zł, a sprzedaż sięgnęła 1042 tys. zł. W tym roku skonsolidowany narastający zysk netto spółki przekracza już 2153 tys. zł wobec 1899 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Wartość przychodów emitenta po trzech kwartałach 2015 r. ukształtowała się na poziomie 3387 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 3132 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej była możliwa dzięki wzrostowi przychodów z najmu posiadanych nieruchomości oraz wypracowaniu zysku przez spółkę Columbus Energy SA, w której JR HOLDING SA wraz z podmiotami powiązanymi posiada 49,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Reklama

- Rozbudowa naszej grupy kapitałowej przekłada się na jej coraz lepsze wyniki finansowe. Osiągnięcie progresji wynikowej w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz zysków było rezultatem podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju nowego segmentu biznesowego oraz efektywnego zarządzania posiadanymi powierzchniami biurowo-usługowymi i handlowymi. Bardzo ważnym elementem jest również niskie zadłużenie spółki, które jest obsługiwane na bieżąco z uzyskiwanych przychodów - mówi January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR HOLDING SA.

W lipcu br. emitent podpisał przedwstępną umowę zakupu nieruchomości zlokalizowanych w Sosnowcu, a łączna kwota tej transakcji wynosi 10 455 tys. zł brutto. JR HOLDING SA ma zamiar nabyć dwie działki o łącznej powierzchni wynoszącej 0,3354 ha, działkę o powierzchni 0,2425 ha zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, a także udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 0,3079 ha oraz we współwłasności stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku. Zakup kolejnego centrum handlowego wpisuje się w strategię rozwoju grupy kapitałowej, która zakłada nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie przeprowadzanie ich restrukturyzacji.

Spółka ma zamiar nadal rozwijać segment biznesowy związany z odnawialnymi źródłami, bowiem spółka Columbus Energy SA osiąga coraz lepsze wyniki finansowe oraz posiada bardzo dobre perspektywy wzrostu w nadchodzących latach. Obecnie podmiot ten przygotowuje się do połączenia z notowaną na rynku NewConnect spółką COLUMBUS CAPITAL SA. Celem połączonych spółek będzie wykorzystanie ich obustronnego potencjału oraz przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

- Cały czas poszukujemy atrakcyjnych nieruchomości w korzystnych cenach, by móc realizować założenia naszej strategii rozwoju, a jedną z nich jest dla właśnie centrum handlowe w Sosnowcu. Wierzę, że realizacja tej transakcji oraz przeprowadzenie restrukturyzacji nieruchomości wpłyną bardzo pozytywnie na wyniki finansowe grupy kapitałowej w kolejnych latach. Z dużym optymizmem spoglądam także na rozwój Columbus Energy SA oraz planowane połączenie tej spółki z COLUMBUS CAPITAL SA, bowiem oba podmioty powinny odnieść na nim bardzo wyraźne korzyści - dodaje Ciszewski.

JR HOLDING SA został zakwalifikowany od dnia 01.10.2015 r. do segmentu NewConnect Lead. Znalazło się w nim 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING SA wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING SA poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.

Opr. MD

Dowiedz się więcej na temat: przychód | NewConnect | ze | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy