Reklama

Program lojalnościowy Taurona

Tauron, największy polski dystrybutor energii elektrycznej, a także jeden z największych jej producentów, opublikował dziś prospekt emisyjny, związany z pierwszą publiczną ofertą akcji.

Oferta publiczna obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, , które są oferowane przez akcjonariusza większościowego Taurona - Skarb Państwa. Po zakończeniu procesu scalania akcji, w wyniku którego liczba akcji Taurona zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą one stanowiły do 821.033.422 akcji serii AA. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są wszystkie akcje Taurona, tj. 14.304.948.858 akcji serii od A do K (1.589.438.762 akcji serii AA o wartości nominalnej 9 zł po przeprowadzeniu scalenia akcji). Planuje się, że scalenie akcji nastąpi przed przydziałem akcji sprzedawanych, tj. przed 25 czerwca 2010 r.

Reklama

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 9 do 18 czerwca 2010 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zgodnie z planowanym harmonogramem zostanie ogłoszona w środę 2 czerwca 2010 r.

- Oferta publiczna Taurona to bardzo ważny element programu prywatyzacji, który realizujemy od dwóch lat. Oferta akcji Taurona to w zasadzie ostatnia możliwość udziału w ofercie publicznej spółki energetycznej o takiej skali działalności, w tej części Europy. Zdecydowaliśmy się bowiem na prywatyzację jednej z największych polskich grup energetycznych. Ta prywatyzacja jeszcze raz potwierdzi pozycję Warszawy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa. - Po zakończonej sukcesem ofercie PZU, wykorzystujemy naszą strategię sprzedaży akcji inwestorom detalicznym i budowania akcjonariatu obywatelskiego. W przypadku Taurona, oferując akcje inwestorom detalicznym, po raz kolejny wykorzystamy zasadę: "bez lewarów, bez kolejek, bez redukcji".

- Oferta publiczna Taurona, ze względu na skalę działalności naszej spółki, ale także wartość pakietu, który oferuje inwestorom Skarb Państwa, to z pewnością nietuzinkowa transakcja nie tylko na polskim rynku kapitałowym, ale także w skali całej Europy - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Inwestorzy mają możliwość zakupu akcji spółki, która bardzo dynamicznie zmieniła się w ostatnich latach. Zakrojone na szeroką skalę programy restrukturyzacji Grupy i modernizacji aktywów energetycznych oraz górniczych, powodują, że Tauron to obecnie nowoczesna, sprawnie zarządzana organizacja, przygotowana do wyzwań, jakie stawia przed nią wymagający europejski rynek energetyczny - dodaje.

Struktura oferty

Oferta publiczna akcji Taurona kierowana jest do:

- inwestorów indywidualnych

- inwestorów instytucjonalnych.

  • Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis na co najmniej 1350, lecz nie więcej niż 13 500 akcji Taurona o wartości nominalnej 1 zł. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zgodnie z planowanym harmonogramem zostanie podana do publicznej wiadomości 2 czerwca 2010 r.

Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9 w ramach przedziału liczby akcji, na które może zostać złożony zapis. Taka konstrukcja oferty związana jest z trwającym procesem scalania akcji, którego zakończenie planowane jest przed przydziałem akcji. W wyniku procesu scalania liczba akcji Taurona zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł. Proces scalania akcji nie wpłynie na wartość pakietu akcji, na który zapiszą się inwestorzy.

  • Cena maksymalna

Cena maksymalna, po której zapisy będą składać inwestorzy indywidualni, zostanie ustalona w stosunku do akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu, tj. akcji o wartości nominalnej 9 zł każda. Będzie to dziewięciokrotność ceny maksymalnej dla akcji o wartości nominalnej 1 zł.

  • Cena sprzedaży

Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. 21 czerwca 2010 r.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna albo cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych (w przypadku gdy cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie niższym niż cena maksymalna). Cena sprzedaży zostanie ustalona dla akcji o wartości nominalnej 1 zł. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu, tj. akcji o wartości nominalnej 9 zł każda. Będzie to dziewięciokrotność odpowiednio ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych lub ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

  • Liczba akcji sprzedawanych

W dniu ustalenia ceny sprzedaży (21 czerwca) akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł każda oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości 22 czerwca. Planuje się, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.

  • Konsorcjum

UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako Globalni Koordynatorzy Oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland S.A. pełni rolę oferującego.

Program lojalnościowy

Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje w wyniku oferty publicznej oraz nie dokonają ich zbycia ani obciążenia prawem użytkowania lub zastawu w okresie jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji na GPW będą uprawnieni do skorzystania z oferty "Gwarancja niższej ceny", zapewniającej rabat w przedziale od 5% do 15% od obowiązujących cen w taryfach dla klientów indywidualnych, w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Ostateczna wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty "Gwarancja niższej ceny" zostaną przedstawione w czerwcu 2011 r.

W celu skorzystania z "Gwarancji niższej ceny" inwestorzy po upływie roku od pierwszego dnia notowania powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że akcje nie są przedmiotem umowy użytkowania lub zastawu oraz zaświadczeniem z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek inwestycyjny o kupnie akcji w ofercie publicznej oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.

Harmonogram oferty

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Tauron Polska Energia:

1 czerwca - publikacja prospektu

2 czerwca - planowana publikacja ceny maksymalnej

9 - 18 czerwca - zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (w ostatnim dniu do 24.00)

4 - 21 czerwca - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (w ostatnim dniu do godz. 17.00)

21 czerwca - ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów; ustalenie ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych;

22 czerwca - publikacja ceny sprzedaży; ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym

22 - 24 czerwca - zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych

do 25 czerwca - zakończenie procesu scalania akcji (tj. zapisanie akcji o wartości nominalnej 9 zł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW

do 25 czerwca - przydział akcji

do 28 czerwca - planowany termin złożenia zlecenia sprzedaży akcji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW

do 29 czerwca - zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW

około 30 czerwca - pierwszy dzień notowań akcji na GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »