Reklama

CIECH (CIE): Przyjęcie Planu Restrukturyzacji Grupy Ciech SA - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Ciech SA"), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2010 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o przyjęciu planu restrukturyzacji Ciech SA oraz kluczowych spółek powiązanych kapitałowo z Ciech SA na lata 2010-2015, wynikającego z analiz i rekomendacji dotyczących podjęcia działań restrukturyzacyjnych, zamieszczonych w stosownym dokumencie opracowanym przez spółkę PwC Polska SA z siedzibą w Warszawie ("Plan Restrukturyzacji"). Przyjęcie Planu Restrukturyzacji przez Zarząd Emitenta jest rezultatem realizacji zobowiązań spoczywających na Emitencie z tytułu zawarcia umowy kredytów z dnia 26 kwietnia 2010 roku, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010, oraz umowy z wierzycielami z dnia 17 maja 2010 roku, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 21/2010.

Plan Restrukturyzacji został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podjętą w dniu 4 sierpnia 2010 roku.

Plan Restrukturyzacji zakłada wdrożenie w latach 2010-2015, inicjatyw (działań) restrukturyzacyjnych, których celem jest uzyskanie poprawy kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Ciech SA ("Grupa") i zwiększenie jej potencjału do spłaty zadłużenia oraz do rozwoju działalności. Inicjatywy zostały podzielone na skwantyfikowane, których efekt został ujęty w stosownym modelu finansowym, oraz pozostałe, których efektu nie można było obecnie wiarygodnie skwantyfikować (a ich wdrożenie stanowić może dodatkowe źródło wpływów i oszczędności).

W zakresie inicjatyw uwzględnionych w modelu finansowym, Plan Restrukturyzacji przewiduje:

1) sprzedaż całości akcji/udziałów w spółkach podstawowych dla Grupy, tj. Vitrosilicon, Alwernia, GZNF Fosfory - w celu pozyskania gotówki i wyjście z rynków niestrategicznych z punktu widzenia Grupy (w okresie do 32 miesięcy);

2) sprzedaż akcji/udziałów w 8 dużych spółkach niepodstawowych, tj. PTU, Zakłady Azotowe Tarnów, Transoda, Transclean, Polfa (oraz Polfa Hungaria), Elzab, Ciech Service i Polskie Konsorcjum Chemiczne, w celu pozyskania gotówki, zmniejszenia zaangażowania zasobów w nadzór właścicielski oraz zwiększenia przejrzystości Grupy dla inwestorów (w okresie do 12 miesięcy);

3) sprzedaż wybranych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Zachem, po analizie przyszłej rentowności produkcji i ekonomicznego efektu decyzji, w celu pozyskania gotówki oraz wyjścia z rynków niestrategicznych z punktu widzenia Grupy (w okresie do 18 miesięcy);

4) zakończenie działalności i likwidacja wybranych linii produkcyjnych w Zachem, GZNF "Fosfory" oraz Soda Polska Ciech po analizie przyszłej rentowności produkcji i ekonomicznego efektu decyzji, w celu wyeliminowania nierentownych linii produkcyjnych i ograniczenia straty operacyjnej związanej z ich funkcjonowaniem (w okresie do 14 miesięcy);

5) sprzedaż kilkunastu głównych nieruchomości operacyjnych, niewykorzystywanych w działalności podstawowej Grupy, w tym nieruchomość przy ul. Powązkowskiej 46/50 w Warszawie, w celu pozyskania gotówki, obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości, w tym również kosztów osobowych zaangażowanych w nadzór nad majątkiem, oraz osiągnięcie efektywności kosztowej nieruchomości w związku z dopasowaniem struktury posiadanych aktywów do działalności podstawowej (w okresie od 8 do 30 miesięcy);

6) restrukturyzację zatrudnienia w spółkach GZNF Fosfory, Zachem, SPC, Vitrosilicon i Govora oraz na poziomie Grupy, w celu ograniczenia i dostosowania poziomu zatrudnienia do nowej organizacji oraz optymalizacji kosztów operacyjnych (w okresie od 8 do 32 miesięcy);

7) sprzedaż pozostałych innych zbędnych aktywów oraz praw majątkowych w spółkach SPC, US Govora i Vitrosilicon w celu pozyskania gotówki (w okresie od 12 do 24 miesięcy);

8) optymalizację podatkową, związaną głównie z odzyskaniem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozliczaniem podatku VAT w spółkach SPC, Vitrosilicon i Organika - Sarzyna;

9) optymalizację nakładów inwestycyjnych, obejmującą:

a) weryfikację harmonogramu inwestycji instalacji produkcyjnej substancji MCPA w spółce Organika-Sarzyna, w celu rozłożenia w czasie nakładów inwestycyjnych na część nieprodukcyjną instalacji ( w okresie 36 miesięcy),

b) opóźnienie harmonogramu inwestycyjnego projektu konwersji elektrolizy z przeponowej na membranową do 2010 r. w spółce Zachem, w celu uwolnienia środków pieniężnych przy zachowaniu zobowiązań inwestycyjnych i ciągłości produkcji (w okresie 60 miesięcy).

W zakresie inicjatyw nieuwzględnionych w modelu finansowym, Plan Restrukturyzacji przewiduje:

1) przygotowanie i realizację sprzedaży akcji/udziałów w małych spółkach niepodstawowych spółkach należących do Zachem (8 spółek), Organika-Sarzyna (9 spółek) oraz Cheman należący do Ciech Finance, w celu pozyskania gotówki, zmniejszenia zaangażowania zasobów w nadzór właścicielski, zmniejszenia ryzyka konieczności angażowania środków finansowych oraz zwiększenia przejrzystości Grupy dla inwestorów ( w okresie do 14 miesięcy);

2) likwidacja zaangażowania w 48 spółkach, tj. rozpoczęcie sześciu i intensywne kontynuowanie 30 procesów likwidacyjnych i monitorowanie procesów upadłościowych oraz zbycie marginalnych pakietów udziałów/akcji w 12 spółkach, w celu zmniejszenia ryzyka konieczności angażowania środków finansowych, zwiększenia przejrzystości Grupy dla inwestorów, oraz zmniejszenia zaangażowania zasobów w nadzór właścicielski ( w okresie do 60 miesięcy);

3) przygotowanie i realizację sprzedaży pozostałych nieruchomości operacyjnych, uznanych za zbędne w wyniku szczegółowego przeglądu posiadanego portfela nieruchomości spółek Zachem, Alwernia, Organika-Sarzyna, Soda Deutschland Ciech (SDC), USGovora i Ciech Finance, w celu pozyskania gotówki, obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości, w tym również kosztów osobowych zaangażowanych w nadzór nad majątkiem, osiągnięcia efektywności kosztowej nieruchomości w związku z dopasowaniem struktury posiadanych aktywów do działalności podstawowej (w okresie od 8 do 60 miesięcy);

4) przygotowanie i wdrożenie krótkoterminowych planów naprawczych dla spółek USGovora i Zachem (ze względu na sytuację finansową tych spółek i przedłużające się dotychczasowe procesy ich restrukturyzacji), w celu trwałego uzyskania pozytywnego EBITDA m.in. poprzez maksymalizację redukcji kosztów i efektywności gospodarowania majątkiem ( w okresie 12 miesięcy);

5) optymalizację i dostosowanie zatrudnienia w Grupie, w tym przeprowadzenie optymalizacji zatrudnienia w funkcjach wsparcia, po przeprowadzeniu inicjatyw restrukturyzacyjnych i ustaleniu docelowego kształtu organizacyjnego Grupy (w okresie 36 miesięcy);

6) zmniejszenie kapitału obrotowego netto, tj. poprawę zarządzania kapitałem obrotowym w wybranych spółkach Grupy, w celu poprawy płynności Grupy i pozyskania środków na dofinansowanie spółek, ( w okresie od 6 do 9 miesięcy);

7) optymalizację warunków zakupowych, tj. cenowych i kontraktowych z kluczowymi dostawcami Grupy oraz w kluczowych kategoriach zakupowych, w celu uzyskania oszczędności kosztowych poprzez konsolidację kontraktów z poszczególnymi dostawcami w ramach Grupy, konsolidację wolumenów w ramach głównych kategorii zakupowych w Grupie oraz optymalizację warunków handlowych wybranych umów ( w okresie od 6 do 21 miesięcy).

Łączna kwota wpływów i oszczędności netto, możliwa do uzyskania z tytułu realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych przewidzianych w Planie Restrukturyzacji, jest szacowana na kwotę ok. 600 mln PLN.

Prognozy i zapowiedzi zawarte w niniejszym raporcie są oparte na założeniach oraz szacunkach, które, mimo iż uznawane przez Zarząd Emitenta za wiarygodne, są zależne od okoliczności i warunków biznesowych, operacyjnych, ekonomicznych i rynkowych, z których wiele pozostaje poza jego kontrolą. Faktyczne wyniki mogą materialnie różnić się od przewidywanych.
Ryszard Kunicki - Prezes Zarządu
Rafał Rybkowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »