Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zalezną od Emitenta - raport 55

Raport bieżący nr 55/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu wczorajszym od jednostki zależnej, tj. OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. informacji o zawarciu przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w którym Emitent posiada 51 % akcji, z jedną z instytucji finansowych Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Absolutna Stopa Zwrotu", która spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Absolutna Stopa Zwrotu" zawarta została 3 września 2012 r.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe OPEN LIFE TU Życie SA na wypadek zgonu oraz w przypadku dożycia Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. Ponadto przystąpienie do Ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonemu inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Składka inwestowana jest w jeden UFK, w którym nie występują gwarancje inwestycyjne.

Składka płatna jest w formie Składki jednorazowej w złotych polskich.

Ubezpieczenia sprzedawane są w czterech wariantach opłat transakcyjnych, które zależą od wysokości Składki jednorazowej.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń OPEN LIFE TU Życie SA w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia i kończy w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85 rok życia.

Suma ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego wynosi 100 PLN.

Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów ustalona według Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia.

Umowa została zawarta na okres 1 roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne okresy roczne o ile żadna ze Stron nie złoży drugiej Stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Umowa może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warunki finansowe, na jakich OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 66 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jak wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie trwania umowy.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »