Reklama

Lepsze zbiory zbóż w tym roku

Zbiory zbóż w 2016 roku wyniosły 29,9 mln t, o 7 proc. więcej rdr - podał w środę GUS.

GUS ocenia produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 25,8 mln t, tj. o około 5 proc. więcej od uzyskanej w 2015 r.;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia na ok. 2,2 mln t, tj. o około 22 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje na ok. 8,3 mln t, tj. o około 31 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

- zbiory buraków cukrowych ocenia na ok. 13,0 mln t, tj. o około 39 proc. więcej od produkcji uzyskanej w 2015 r.;

Reklama

- produkcję warzyw gruntowych ocenia na ponad 4,4 mln t, tj. o blisko 17 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

- tegoroczne zbiory owoców z drzew szacuje obecnie na ok. 4,0 mln t, tj. o ok. 12 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje na prawie 0,6 mln t, tj. o ok. 10 proc. więcej od produkcji uzyskanej w roku 2015.

GUS zastrzega, że ostateczny wynik zbiorów będzie zależał od dalszych warunków pogodowych.

"Jeśli warunki wilgotnościowe będą się w dalszym ciągu pogarszały, to przewidywane obecnie zbiory warzyw odmian późnych mogą ulec obniżeniu" - napisano w środowym komunikacie.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na ponad 4,4 mln ton, tj. na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego (o blisko 17 proc.) i nieco wyższym niż prognozowano w lipcu. W porównaniu do słabych zbiorów z roku 2015, przewiduje się zdecydowany wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

Największy wzrost produkcji, w porównaniu do 2015 r. zanotowano dla warzyw kapustnych i ogórków. Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na ponad 1 mln t (o przeszło 17 proc. więcej od produkcji roku poprzedniego), a kalafiorów na 236 tys. t (o blisko 22 proc. więcej). Zbiory ogórków zostały w bieżącym szacunku ocenione na 263 tys. t (o 19 proc. więcej), a pomidorów na 260 tys. t (o 10 proc. więcej).

Produkcja marchwi jadalnej została oszacowana na 786 tys. t (na poziomie o 16 proc. wyższym od ubiegłorocznego), a buraków ćwikłowych na ok. 346 tys. t (o blisko 17 proc. wyżej niż w roku 2015). Zbiory cebuli przewiduje się na poziomie blisko 630 tys. t (o ok. 15 proc. wyższym od uzyskanych w roku poprzednim). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie oszacowano na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego (o ok. 19 proc.), tj. na ok. 886 tys. t.

Rzeczoznawcy GUS oceniają, że tegoroczne zbiory owoców, zwłaszcza jabłek, będą na rekordowym poziomie. Plon biologiczny większości gatunków w br. oceniony został jako bardzo wysoki, lecz z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne, np. w przypadku wiśni i porzeczek czarnych, część owoców pozostała niezebrana.

Tegoroczne zbiory owoców z drzew na obecnym etapie ocenia się na ok. 4,0 mln t, tj. na poziomie o ok. 12 proc. wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory jabłek mogą wynieść ponad 3,5 mln ton tj. o ok. 12-15 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję gruszek i śliwek ocenia się na poziomie o ok. 15 proc. wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory gruszek oceniane są na ponad 80 tys. t, a śliwek na ok. 110 tys. t.

Produkcja wiśni szacowana jest na ok. 195 tys. t (o blisko 10 proc. wyżej niż w 2015 r.), pomimo pozostawienia na drzewach znacznej ilości owoców. Tegoroczne plonowanie wiśni było wyjątkowo wysokie, lecz z przyczyn ekonomicznych nie wszystkie owoce zostały zebrane.

Produkcję czereśni oszacowano na rekordowym poziomie - zbiory z sadów czereśniowych oceniono na ok. 54 tys. t (wzrost o ok. 11 proc.). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) uzyskane z sadów i poza sadami będą zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosą blisko 21 tys. t.

Spośród owoców jagodowych, jedynie przewiduje się spadek zbiorów truskawek. Tegoroczne warunki wegetacji były dla truskawek niezbyt korzystne. Według obecnego szacunku rzeczoznawców zbiory truskawek w 2016 r. mogą wynieść blisko 196 tys. t, tj. o 5 proc. mniej od uzyskanych w roku 2015.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się na ok. 165 tys. t (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Z powodu niskiej opłacalności zbytu porzeczek czarnych, część tych owoców nie została zebrana.

Tegoroczna produkcja malin może wynieść ponad 120 tys. t, tj. o blisko 50 proc. wyżej od bardzo słabej produkcji ubiegłorocznej. Produkcję agrestu oszacowano na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. na ok. 12 tys. t.

Na rynku rolnym w sierpniu 2016 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca i roku odnotowano spadek cen produktów roślinnych. Droższa niż przed rokiem była jedynie kukurydza w skupie i owies na targowiskach.

Wyższe niż przed miesiącem i przed rokiem były ceny żywca wołowego i wieprzowego. Wyższe niż w lipcu 2016 r. były także ceny skupu żywca drobiowego i mleka, ale w odniesieniu do sierpnia ub.r. ceny tych produktów uległy obniżeniu.

W sierpniu 2016 r. ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadły do 59,54 zł/dt, tj. o 3,8%, a w odniesieniu do sierpnia 2015 r. o 7,8%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 73,60 zł, tj. mniej o 2,3% niż w lipcu br. i o 0,8% niż w sierpniu ub.r.

Za żyto w skupie płacono 49,13 zł/dt, tj. o 5,3% mniej niż w lipcu br. i o 2,4% mniej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 56,91 zł/dt, tj. spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,2%, a w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 2,3%.

Ceny jęczmienia w skupie obniżyły się o 2,0% w porównaniu z lipcem 2016 r. do poziomu 55,88 zł/dt i były niższe niż przed rokiem o 11,6%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 66,28 zł, tj. o 5,2% mniej niż w lipcu br. i o 3,5% mniej niż w tym samym okresie 2015 r.

W sierpniu 2016 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 54,62 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 0,9%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,28 zł/dt i były niższe o 2,5% niż w lipcu 2016 r. i o 0,6% w porównaniu z cenami notowanymi w sierpniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie obniżyły się średnio do 47,68 zł/dt, tj. o 6,1% w porównaniu z lipcem b.r. oraz o 1,1 % w odniesieniu do sierpnia 2015 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,01 zł, tj. mniej o 3,1% niż w lipcu br., ale o 0,7% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

W sierpniu za ziemniaki w skupie płacono 35,53 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 31,2% a w skali roku 19,6%. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 95,52 zł/dt., tj. o 10,3% mniej niż przed miesiącem i o 2,2% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,31 zł/kg i były nieznacznie wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,1%, a w stosunku do sierpnia 2015 r. o 21,3%. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,91 zł/kg, tj. były wyższe o 3,6% niż w lipcu 2016 r. i o 6,0% niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 155,33 zł/szt., tj. więcej przed miesiącem i przed rokiem o 0,3%.

W sierpniu 2016 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (9,3 wobec 8,8 w lipcu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 8,0 wobec 7,6).

W lipcu 2016 r. ceny skupu żywca wołowego (6,08 zł/kg) wzrosły w stosunku do lipca br. o 1,9%, a w skali roku o 3,7%. Ceny na targowiskach wyniosły 6,49 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,2%, ale w odniesieniu do ub. roku kształtowały się na takim samym poziomie.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,91 zł/kg, tj. o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 6,8%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 104,88 zł, tj. o 3,6% więcej niż przed miesiącem, ale o 2,7% mniej niż przed rokiem.

...................

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ułatwiającej sprzedaż bezpośrednią żywności. Propozycję przepisów przygotował resort rolnictwa. Teraz będzie mogła ona trafić do parlamentu.

W myśl projektu, rolnik będzie mógł sprzedawać bezpośrednio w swoim gospodarstwie nie tylko surowce, ale również przetwory - informuje wiceminister rolnictwa Ewa Lech. "Będzie umożliwiona sprzedaż produktów z surowców wytworzonych w danym gospodarstwie. Wiadomo, że wszystkiego, tak jak ziół czy przypraw wytworzyć się nie da, ale docelowo mają być to surowce z gospodarstw" - wskazuje wiceminister.

Resortowa propozycja zakłada też możliwość nieopodatkowanej sprzedaży żywności za kwotę 20 tysięcy złotych rocznie. Po przekroczeniu limitu, rolnika będzie obowiązywać opłata ryczałtowa. "Powyżej limitu, rolnik będzie płacił dwuprocentowy ryczałt. Będzie prowadzić prostą ewidencję sprzedaży i to jest zasadnicza z punktu widzenia rolnika, korzystna zmiana" - uważa Ewa Lech.

Projekt zakłada również zmianę nadzoru nad handlem żywnością przez rolników. Zamiast Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprzedaż kontrolować ma Inspekcja Weterynaryjna.

IAR

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »