Reklama

Powstanie PGG dobre dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego - Szydło

Górnicze i energetyczne spółki, banki, instytucje finansowe i związkowcy porozumieli się ws. zasad utworzenia Polskiej Grupy Górniczej, która przejmie kopalnie Kompanii Węglowej. Przedstawiciele rządu podkreślają, że ten krok uratuje miejsca pracy i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.

Inwestorzy mają wnieść do PGG ponad 2,4 mld zł, z czego 1,8 mld zł w gotówce. Banki ze spółką Węglokoks obejmą nowe obligacje PGG na kwotę ponad 1 mld zł w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026.

"To porozumienie, to, że powstaje silny podmiot górniczy, który będzie gwarantem rozwoju polskiego górnictwa, podstawą polskiej energetyki, to jest przede wszystkim właśnie pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedziała premier Beata Szydło, uczestnicząca we wtorek w Katowicach w uroczystym podpisaniu porozumienia.

Reklama

Szefowa rządu zaznaczyła, że wtorkowe porozumienie nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest początkiem drogi. Co będzie na jej końcu - dodała - będzie zależało od dalszej odpowiedzialności stron tego porozumienia. Szydło podkreśliła, że celem strategicznym jest, by PGG było firmą nowoczesną, konkurencyjną, dobrze zarządzaną, przynoszącą zyski, z dobrymi perspektywami.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że utworzenie PGG oznacza uratowanie ok. 130 tys. miejsc pracy na Śląsku - ok. 32 tys. w PGG i trzy razy tyle w 2,5 tys. firm kooperujących z kopalniami, którym Kompania Węglowa winna jest w sumie prawie 3,5 mld zł.

- To jest właśnie ten największy sukces - że są miejsca pracy z jednej strony, zaś z drugiej strony będziemy mieli stabilne wydobycie węgla i stabilną sytuację, jeśli chodzi o powiązania energetyczne - pewność spółek energetycznych, że będą miały stałe zaopatrzenie w surowiec - ocenił Tchórzewski, przypominając, że ok. 85 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi właśnie z węgla.

Również premier Szydło nazwała doprowadzenie do wtorkowego porozumienia i powstania PGG "wielkim sukcesem", w którego osiągnięcie zaangażowanych było wiele osób, środowisk i podmiotów, którym - jak mówiła szefowa rządu - należą się podziękowania m.in. "za wielką odpowiedzialność".

"Właśnie odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za wspólną sprawę, której się wszystkie strony tych rozmów podjęły, pozwoliło doprowadzić nas do dzisiejszego dnia", podpisania porozumienia, "które daje szanse, bo jeszcze nie rozwiązuje wszystkich problemów na Śląsku i w branży górniczej" - mówiła Szydło, wyrażając satysfakcję, że słowo dane przez PiS w kampanii wyborczej Śląskowi i górnikom teraz się spełnia, przyjmując formę PGG. "Dotrzymujemy słowa" - powiedziała Szydło, podkreślając, że celem podejmowanych działań jest "rozwój gospodarczy, rozwój górnictwa i rozwój Śląska.

Wtorkowe porozumienie oznacza zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do PGG kapitał, oraz przez banki finansujące Kompanię, m.in. w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł, a banków, w postaci obligacji - ponad 1 mld zł.

Wśród sygnatariuszy wtorkowego porozumienia, obok zarządów KW i PGG, są inwestorzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP), Towarzystwo Finansowe Silesia, a także banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli też związkowcy z Kompanii.

Formalnie wtorkowe porozumienie dotyczy m.in. sprzedaży 11 kopalń i czterech zakładów Kompanii Węglowej na rzecz PGG. W najbliższych dniach mają być podpisane kolejne umowy dotyczące tworzenia Grupy: umowa inwestycyjna z inwestorami i umowa obligacyjna z bankami. W piątek ma nastąpić formalne przekazanie kopalń Kompanii aktami notarialnymi do PGG i złożenie stosownych dokumentów w sądzie rejestrowym. Grupa ma rozpocząć faktyczną działalność 1 maja.

Inwestorzy deklarują w porozumieniu plan dokapitalizowania PGG na finalną kwotę 2 mld 417 mln zł, w tym PGE GiEK, Energa i PGNiG Termika po 500 mln zł, FIPP 300 mln zł, TF Silesia 400 mln zł, a Węglokoks 217 mln zł - łączne zaangażowanie Węglokoksu, wraz z wniesioną już kwotą 500 mln zł, wyniesie 717 mln zł. W całej puli 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostałe 617 mln zł to konwersja wierzytelności TF Silesia oraz Węglokoksu. Natomiast banki w ramach refinansowania aktualnego programu obligacji KW deklarują objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł, spłacanych w trzech transzach w latach 2019-2026.

Już wcześniej cała ponad 32,5-tysięczna załoga Kompanii Węglowej otrzymała gwarancję przejścia do nowego podmiotu na zasadach przewidzianych w art. 23 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem wszystkich dotychczasowych uprawnień pracowniczych - zarówno wynagrodzeń jak i dodatkowych świadczeń. Wyjątkiem jest zawieszona maksymalnie na dwa lata tzw. 14. pensja, na co związki zgodziły się w odrębnym porozumieniu. Dotychczasowe regulacje płacowe mają obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy, co ma nastąpić najpóźniej do końca przyszłego roku. Układ ma uprościć zasady wynagradzania i wprowadzić do niego elementy motywacyjne.

Biznesplan PGG zakłada, że w końcu przyszłego roku spółka i poszczególne kopalnie mają pracować bez strat - w ubiegłym roku rentowne były tylko trzy z 11 kopalń Kompanii, a dwie kolejne były blisko rentowności. PGG ma zwiększyć wydajność, połączyć kopalnie w bardziej efektywne struktury, przekazać zbędny majątek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (wiąże się to z dobrowolnym odejściem ok. 4 tys. osób, które skorzystają z pakietu osłonowego), a w efekcie zmniejszyć koszty wydobycia węgla. W tym roku kopalnie PGG mają wydobyć ok. 28 mln ton tego surowca. Z początkiem lipca planowane jest połączenie kilku kopalń w tzw. kopalnie zespolone - z obecnych 11 pozostanie wówczas pięć kopalń.

Premier Szydło oceniła, że przed zarządem PGG stoją trudne zadania. - To nie będzie łatwe (...) Dlatego potrzebna nam będzie wielka determinacja, konsekwencja, odpowiedzialność, rozsądne decyzje i przede wszystkim skuteczność w działaniu. Takie zadania stoją przed PGG. Wierzę głęboko, że to będzie nowoczesny, konkurencyjny podmiot, który będzie wdrażał nowoczesne technologie węglowe, nowoczesne inwestycje, którym połączymy polską myśl technologiczną i inżynierską - podkreśliła premier.

Jej zdaniem, gdyby nie osiem lat zaniedbań, dziś górnictwo byłoby w innej sytuacji i nie byłyby potrzebne tak trudne decyzje. - Razem dokonamy tego, o czym od dawna wszyscy mówią, co wszyscy zapowiadali, ale jakoś nikt nie potrafił doprowadzić do końca - mówiła premier, podkreślając, że rząd chce unowocześniać, doinwestowywać kopalnie, szukać rynków zbytu i wprowadzać nowoczesne technologie węglowe. - To ambitny cel, ale to cel możliwy do zrealizowania. I są ludzie kompetentni, przygotowani, którzy ten cel zrealizują - oceniła.

Wszystkich - jak mówiła premier - bez "wystarczającej wyobraźni", bojących się "podejmowania trudnych, ale odpowiedzialnych decyzji"; wszystkich, "którzy podają w wątpliwość sens tworzenia PGG", podpisania wtorkowego porozumienia, którzy mówią o reformowaniu górnictwa na koszt podatnika, Szydło wezwała do policzenia, ile kosztowałby brak porozumienia ws. PGG. Wskazała, że obecnie gospodarce potrzebne jest podejmowanie "trudnych, ale racjonalnych i rozsądnych decyzji".

Prezes Kompanii Węglowej Tomasz Rogala zapowiedział, że środki inwestorów potrzebne są m.in. po to, aby odnowić park maszynowy oraz uzupełnić brakujące inwestycje we fronty ścianowe. Wyraził przekonanie, że zaproponowana formuła PGG, biorąc pod uwagę trendy rynkowe, moment niskich cen węgla, "gwarantuje i zapewnia" inwestorom, że będzie to dla nich dobra inwestycja, natomiast stronie społecznej zapewni "stabilne miejsce pracy".

- PGG jest dowodem na to, że jest realny pomysł na rozwiązanie bardzo dużych problemów wynikających z zaszłości i jest umiejętność jego wdrożenia w życie - wskazał Rogala, według którego wtorkowe porozumienie to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego i optymalizacyjnego. - Wierzymy w to, że na końcu tego procesu dla inwestorów PGG jest to dobra inwestycja, a dla pracowników i firm kooperujących - stabilne miejsca pracy - podsumował prezes.

Również wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Grzegorz Tobiszowski podkreślał biznesowy charakter przedsięwzięcia, widoczny m.in. w zaangażowaniu giełdowych spółek oraz komercyjnych banków. - Trzeba było wykazać, że wchodzą do przedsięwzięcia rynkowego - powiedział wiceminister, według którego w całym procesie tworzenia PGG "udało się połączyć ogień z wodą, gdzie ogień nie zgasł, a woda nie wyparowała".

"Inwestorzy angażują się w PGG na warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów" - czytamy we wspólnym komunikacie spółek Energa, PGE i PGNiG. Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG tzw. metodą pełną.

- - - - -

Tchórzewski zaprzecza informacjom o swej dymisji

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zdementował we wtorek informację o swej rzekomej dymisji. Informację o dymisji Tchórzewskiego podał tygodnik "Polityka".

- Nie podałem się do dymisji. Dziś jest mój wielki dzień, udało mi się doprowadzić do powstania wielkiej grupy górniczej - powiedział Tchórzewski.

Informację pt. "Nasz News: pierwsza dymisja w rządzie Szydło!", "Polityka" przekazała ok. godz. 16.30. Chwilę później informacja ta pojawiła się na Twitterze Polskiego Radia 24, które powołało się na posła PiS Michała Wójcika.

- - - - - -

PGE: Inwestycja w PGG na warunkach rynkowych

Inwestorzy, którzy zaangażowali się w działalność Polskiej Grupy Górniczej będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Zaangażowanie odbywa się na warunkach rynkowych, a z analiz wynika, że inwestycja zapewnia inwestorom zysk - podała we wtorek PGE.

"Inwestorzy angażują się w PGG na warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów" - napisano w komunikacie PGE.

Przedstawiciele górniczych i energetycznych spółek oraz banków i instytucji finansowych podpisali we wtorek w Katowicach porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Porozumienie podpisano w obecności premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, przy udziale związkowców z Kompanii Węglowej (KW), którzy przed tygodniem podpisali z zarządami Kompanii i PGG inne porozumienie, otwierające drogę do powstania Grupy. Zaakceptowali w nim założenia biznesplanu oraz zgodzili się m.in. na zawieszenie na dwa lata wypłat nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji.

Wtorkowe porozumienie oznacza zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do PGG kapitał, oraz przez banki kredytujące Kompanię, m.in. w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł, a banków, w postaci obligacji - ponad 1 mld zł.

Stronami porozumienia są Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe "Silesia" (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki - obligatariusze Kompanii Węglowej - Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Spółka PGG, która stanie się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie, zostanie utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Zaangażowanie w PGG daje udziałowcom z sektora energetyki dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i planowanych jednostek wytwórczych, co wpisuje się w cele strategiczne grup energetycznych. Ponadto współpraca sektora wytwarzania z sektorem wydobywczym gwarantuje odbiorcom usług energetycznych możliwość pozyskania stabilnych partnerów zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej po przewidywalnej cenie.

Energa Kogeneracja, będąca częścią Grupy Energa zainwestuje w PGG 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE 500 mln zł, PGNiG Termika z Grupy PGNiG 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł). Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną.(

- - - - -

Polska Grupa Górnicza od A do Z. Czy kopalnie zostaną uratowane?

Następczyni Kompanii Węglowej, zwana roboczo Nową Kompanią Węglową, a oficjalnie Polską Grupą Górniczą, zacznie działać 1 maja. Czy uratuje 11 kopalń wchodzących w skład Kompanii?

Negocjacje dotyczące powstania nowego podmiotu trwały niemal półtora roku. Terminów powstania spółki, która zastąpi Kompanię Węglową, było przynajmniej pięć, choć w porozumieniu ze stycznia 2015 r. między rządem a górnikami zapisano 30 września 2015 r. Dziś wiemy, że Polska Grupa Górnicza (PGG), która zastąpi funkcjonującą od 2003 r. Kompanię Węglową (KW), zacznie działać w Święto Pracy. W tym tygodniu premier Szydło ogłosi oficjalnie jej powstanie.

A jak alokacje

Zgodnie z podpisanym porozumieniem zarządu z górniczymi związkami zawodowymi z ok. 33 tys. załogi Kompanii Węglowej odejdzie ok. 4 tys. osób. Ustawa górnicza dopuszcza urlop górniczy dla tych pracowników, którym do emerytury zostały cztery lata lub mniej. Do momentu nabycia praw emerytalnych pobierają oni miesięcznie 75 proc. średniego wynagrodzenia. Nie obowiązuje ich zakaz podjęcia pracy. Warunek - musi być to praca wykluczająca bezpośrednie zatrudnienie w sektorze węglowym.

B jak banki

Według planu resortu energii, bankowe długi KW zostaną skonwertowane na udziały banków w PGG. Sęk w tym, że prywatne banki, których dłużnikiem jest KW, a więc BZ WBK i BNP Paribas, nie powiedziały jeszcze temu pomysłowi "tak". Dla przypomnienia - zadłużenie KW z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 1,748 mld zł (stan na koniec lutego 2016 r.), a ogólne zobowiązania i rezerwy to zawrotna kwota niemal 8,5 mld zł.

C jak cena

1,5 mld zł - tyle w PGG zainwestować ma energetyka, czyli Energa (600 mln zł), PGE (500 mln zł) i PGNiG Termika (400 mln zł). W przedsięwzięcie zaangażowany jest też Węglokoks, który ma obligacje KW za ok. 700 mln zł, a także zapłacił KW 500 mln zł na poczet wykupu części kopalń, które wejdą w skład PGG.

D jak działanie

PGG będzie następczynią KW, która powstała w 2003 r. z kilku upadłych spółek węglowych. Tak jak KW przejęła zobowiązania firm, z których została stworzona, tak teraz PGG przejmuje zobowiązania KW. Tak jak KW była dokapitalizowana (np. Hutą Łabędy, którą potem sprzedała Węglokoksowi), tak teraz PGG będzie wspomagana przez energetykę i Węglokoks.

E jak efektywność

Gdy zaczynały się rozmowy na temat planu ratunkowego dla KW, wszyscy podkreślali, jak ważne jest zwiększenie efektywności śląskich kopalń, by obniżyć koszty wydobycia i zwiększyć konkurencyjność. Niestety jak na razie w PGG nie ma mowy o systemie pracy 24/7 (to system pracy kopalni, a nie górnika), który świetnie zdał egzamin w Silesii, którą w 2010 r. KW sprzedała prywatnej czeskiej spółce EPH.

F jak flapsy

To posiłki regeneracyjne dla górników. W dawnych czasach pracownicy dołowi dostawali je po to, by pracodawca był pewien, że starczy im sił do ciężkiej pracy. Dziś to bony handlowe, za które można zrobić zakupy w każdym markecie (górnicy dostają je zbiorczo za sumę dniówek w miesiącu).

G jak górnicy

Według porozumienia w KW na dwa lata w PGG zostanie zawieszona 14. pensja, czyli dawniej nagroda z zysku, a dziś kolejny składnik wynagrodzeń. Oprócz dobrowolnych odejść to jedyne ustępstwo górniczych związków zawodowych, choć wydaje się, że gdyby rozpisać referendum, to wielu górników poszłoby na większe, byle mieć gwarancję zachowania miejsc pracy. Czternastka za 2015 r. w KW to koszt 226 mln zł.

H jak hałas

O możliwości bankructwa KW słyszymy od końca 2014 r. Wiele hałasu o nic, skoro firma funkcjonuje? Nie. Tyle że świetnie sprawdzały się kroplówki w postaci np. przedpłat za węgiel od energetyki. Oby w tym hałasie wokół KW i PGG nie zginęły problemy pozostałych firm sektora - Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

I jak inspekcja

W KW przed podpisaniem porozumienia otwierającego drogę do powstania PGG przeprowadzono audyt. Wynika z niego m.in., że spółka płaciła 700 mln zł rocznie firmom obcym wykonującym prace górnicze, że miała przerost zatrudnienia, że była nie najlepiej zarządzana. Wnioski z audytu mają być wskazówkami dla zarządzających PGG.

J jak jasność

Wydaje się, że najbliższa przyszłość kopalń obecnej KW jest zabezpieczona. Jednak ambitne założenia, jakie oglądamy w biznesplanie PGG (rentowność już w 2017 r.), każą postawić znak zapytania przy założeniach podpisanego właśnie porozumienia - czy aby na pewno tylko tyle wystarczy?

K jak Komisja Europejska

Najwcześniej w lipcu Komisja Europejska zajmie się PGG. A to dlatego, że sprawdzi, czy skomplikowana inżynieria finansowa nie jest niedozwoloną pomocą publiczną. UE pozwala tylko na dotowanie zamykania kopalń. Ich ratowanie czy doinwestowanie z publicznych pieniędzy nie jest już możliwe. I nie pomoże argument, że w Polsce wciąż ok. 83 proc. energii elektrycznej produkujemy z węgla.

L jak lata

KW działała na rynku 13 lat. Pytanie, jak długo uda się to PGG. Niektóre jej kopalnie mają złoża nawet na kilkadziesiąt lat.

Ł jak łączenie

Od lipca tego roku w strukturach PGG będą działać kopalnie zespolone. Samodzielność zachowają tylko Bolesław Śmiały (być może zostanie sprzedany Tauronowi) i najsłabsza w strukturach KW Sośnica (być może zostanie zamknięta). Pozostałe zakłady połączone zostaną w trzy megakopalnie. Będą to: Halemba-Pokój-Bielszowice, Piast-Ziemowit oraz Chwałowice-Jankowice-Marcel-Rydułtowy. W porozumieniu czytamy, że w wyniku łączenia powstanie zbędny majątek, który zostanie przekazany do SRK, co daje nadzieję na kolejne oszczędności.

M jak miały

KW produkuje przede wszystkim miały dla energetyki. PGG ma zwiększać produkcję wysokogatunkowego węgla, także dla koksowni.

N jak nadprodukcja

Na polskim rynku węgla mamy rocznie ok. 10 mln ton nadwyżki węgla energetycznego. PGG ma dostosowywać produkcję do potrzeb rynku i zwiększać sprzedaż zagraniczną.

O jak ostrożność

Komentarze ekspertów branży na temat PGG są ostrożne, zwłaszcza ze względu na ambitne założenia biznesplanu. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wszyscy czekają na to, jak projekt oceni Bruksela.

P jak przyszłość

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że powstanie PGG uratuje ok. 100 tys. miejsc pracy na Śląsku. Należy pamiętać, że PGG to nie tylko 30 tys. ludzi (na początek), ale także firmy, które współpracują ze spółką - m.in. dostawcy maszyn i urządzeń.

R jak ratunek

Co by się stało, gdyby nie zawarto porozumienia pozwalającego na utworzenie PGG? W maju górnicy nie dostaliby wypłat, bo pieniądze KW się skończyły. W efekcie niewątpliwie doszłoby do strajku.

S jak strajk

Czy samo powstanie PGG jest gwarancją, że nie dojdzie do protestów? Na razie trudno na to pytanie odpowiedzieć - przynajmniej w ciągu kilku najbliższych tygodni.

T jak Tchórzewski

Minister energii, któremu udało się doprowadzić do zawarcia porozumienia. Mówi się, że po uruchomieniu PGG zmieni pracę.

U jak układ zbiorowy

W PGG ma być negocjowany. System wynagrodzeń ma być bardziej klarowny i prostszy. A dokument ma wejść w życie do 1 stycznia 2018 r.

W jak węgiel

A dokładniej - deputat węglowy. Podobnie jak barbórka, deputat mlekowy, ołówkowe (szkolna wyprawka dla dzieci) czy wspomniane flapsy, zostaje utrzymany. Nie jest jednak wcale węglem, tylko kolejnym przelewem na konto pracownika (w KW deputat węglowy to równowartość 8 ton węgla, czyli ok. 4,5 tys. zł na osobę).

Z jak znaczenie

Utworzenie PGG ma ogromne znaczenie, bo obecna KW to największy producent węgla w kraju. I strategiczny pracodawca. Niemniej jednak to czas zweryfikuje jakość zastosowanego tutaj rozwiązania.

Karolina Baca-Pogorzelska, 25.4.2016, "Dziennik Gazeta Prawna"

Pobierz: program PIT 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »