Reklama

Produkcja przemysłowa w kwietniu rok do roku wzrosła o 9,2 proc.

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2019 r. wzrosła o 9,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu w cenach bieżących o 13,6% r/r wobec wzrostu o 3,1% w marcu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (10,0%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w kwietniu do 11,9% wobec 1,8% w marcu.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w kwietniu rdr o 8,7 proc., a mdm spadku o 4,3 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 6,5 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc.

Reklama

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu 2019 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,2 -3,6 5,6 9,8
górnictwo i wydobywanie 3,3 -5,8 4,7 6,9
przetwórstwo przemysłowe 9,6 -3,1 6,3 11,6
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,6 -10,3 -3 -5,7
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 12,7 2,3 10,2 6

- - - - - -

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu 2019 r. wzrosły rdr o 2,6 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 2,5 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,6 0,4 2,5 0,1*
górnictwo i wydobywanie 4,9 0,4 4,1* -0,6*
przetwórstwo przemysłowe 2,2 0,4 2,1* 0,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,9 0,3 4,8* 0,2
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,2 0,1 2,3 0,1
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,8 0,4 3,7 0,3

* - dane skorygowane

- - - - - -

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w maju 2019 r. wzrósł do 102,3 pkt. ze 102,2 pkt. w kwietniu - podał w Główny Urząd Statystyczny.

"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu br., dotycząca handlu detalicznego na poziomie wyższym, natomiast budownictwa - niższym. W stosunku do maja 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe" - napisano w komunikacie GUS.

"Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem" - dodano.

Poniżej tabela z wartościami wskaźnika oraz jego dekompozycją z ostatnich 13 miesięcy:

V.18 108,9 111,8 115,7 107,4 104,0 104,8 112,3
VI.18 108,4 112,3 115,3 108,1 102,2 102,8 113,2
VII.18 108,8 113,5 114,6 108,7 101,5 103,9 112,9
VIII.18 108,3 113,8 114,2 106,4 100,3 106,6 109,7
IX.18 104,7 106,7 114,4 107,9 99,9 100,9 107,9
X.18 104,9 108,0 114,4 107,6 98,8 101,3 108,0
XI.18 107,1 111,2 115,3 110,1 99,9 103,1 110,6
XII.18 106,5 110,1 115,9 110,5 99,4 101,1 111,0
I.19 103,9 108,0 115,8 105,8 96,2 102,2 105,3
II.19 104,5 109,3 115,5 105,3 96,2 103,8 105,1
III.19 104,9 109,7 114,9 106,3 96,5 104,7 105,0
IV.19 102,2 107,6 114,4 104,5 92,5 101,4 102,8
V.19 102,3 107,6 113,1 105,5 92,8 101,1 103,3

- - - - - -

Zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje konsumentów były w maju wyższe niż miesiąc wcześniej - podał w środę GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 1,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 8,3 pkt.

"Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,0 i 2,8 p. proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,6 i 0,9 p. proc.)" - napisano w komunikacie.

W porównaniu z majem 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,4 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,9 pkt.

"Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 4,0 i 1,9 p. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 p. proc.).

W maju br. WWUK osiągnął wartość o 2,1 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

- - - - - -

Komentarz PKO BP: Wzrost na trzech silnikach

* Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 9,2 proc. r/r (PKO: 9,7 proc.; kons.: 8,1 proc.; vs 5,6 proc. r/r w marcu) przy pozytywnym wpływie dni roboczych oraz efektu wielkanocnego. Trend wzrostowy produkcji to wciąż nieco ponad 6 proc.

* Wzrost produkcji odnotowano w 28 działach przemysłu, w tym w branżach zorientowanych na eksport (m.in. produkcja pozostałego sprzętu transportowego, motoryzacja). Utrzymanie dobrych wyników branż eksportowych wskazuje, że solidne wyniki eksportu za 1q19 były nie tylko wynikiem kumulowania zapasów przed planowanym na marzec brexitem. Mocne wzrosty odnotowano także w produkcji dóbr inwestycyjnych (m.in. materiały budowlane) i konsumpcyjnych nietrwałych (żywność, napoje). Pozytywny efekt kalendarzowy powinien podbić wyniki przemysłu w maju, co dobrze wróży wzrostowi PKB w 2q19.

* Inflacja PPI umiarkowanie przyspieszyła w kwietniu do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. r/r w marcu, głównie na skutek niskiej bazy w górnictwie. Wzrosła również inflacja bazowa PPI (przetwórstwo po wyłączeniu produkcji koksu i rafinacji ropy), niemniej jej poziom wciąż wskazuje na jedynie umiarkowaną presję inflacyjną.

* Opublikowane równolegle dane o koniunkturze konsumenckiej pokazały, że bieżący wskaźnik nastrojów ustanowił kolejny historyczny rekord, potwierdzając, że konsumpcja pozostanie (obok inwestycji i eksportu) głównym motorem wzrostu gospodarczego.

* Dane są neutralne z punktu widzenia RPP. Podstawowym scenariuszem dla stóp procentowych NBP pozostaje ich stabilizacja do końca 2020. Niemniej, mniejsza skala spowolnienia gospodarki, a przede wszystkim wyższa ścieżka inflacji (przy narastaniu fundamentalnej presji inflacyjnej) wzmacnia asymetryczny rozkład ryzyka dla prognozy, zwiększając prawdopodobieństwo scenariusza alternatywnego w postaci podwyżek stóp.

Zespół analiz makro PKO BP

- - - - -

Komentarz Pekao SA: Wzrost produkcji przemysłowej silny, ale idzie spowolnienie z Niemiec

Wzrost produkcji przemysłowej pozostaje silny, ale wyraźne spowolnienie w gospodarce niemieckiej będzie się stopniowo przekładać na wolniejszy wzrost w polskim przemyśle - ocenili środowe dane GUS analitycy Pekao SA.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że produkcja przemysłowa w kwietniu 2019 r. wzrosła o 9,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,6 proc. Dodał, że ceny produkcji przemysłowej w kwietniu br. wzrosły rok do roku o 2,6 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc.

Jak podał Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Pekao SA, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 6,5 proc. rdr wobec 7,8 proc. rdr w marcu.

"Produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 9,6 proc. r/r wobec wzrostu o 6,3 proc. r/r w marcu. Produkcja w górnictwie wzrosła z kolei o 3,3 proc. r/r wobec 4,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu" - czytamy w komentarzu.

Dodano, że głównym czynnikiem przyspieszenia wzrostu produkcji w kwietniu był pozytywny wpływ kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem) wobec negatywnego wpływu tego czynnika w poprzednim miesiącu. "Należy mieć jednak na uwadze, że został on najpewniej częściowo zredukowany przez negatywny efekt wielkanocny" - zaznaczono.

Zdaniem analityków banku, wzrost produkcji przemysłowej pozostaje silny, na co wskazują cały czas mocne odczyty w ujęciu odsezonowanym. "Niemniej jednak podtrzymujemy opinię, że wyraźne spowolnienie w gospodarce niemieckiej będzie się stopniowo przekładać na wolniejszy wzrost aktywności w polskim przemyśle, a zwiastunem tego procesu jest obserwowane w ostatnich miesiącach istotne wyhamowanie wzrostu polskiego eksportu do Niemiec" - ocenili.

Jak zauważyli, ceny w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 2,2 proc. w ujęciu rocznym, a w górnictwie i wydobywaniu o 4,9 proc. rdr, wobec wzrostów o odpowiednio 2,1 proc. rdr (dane zrewidowane) i 4,1 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu (dane zrewidowane).

Zdaniem analityków, mimo spadku cen węgla wzrost cen w górnictwie i wydobywaniu przyspieszył za sprawą rosnących cen miedzi. Roczne tempo wzrostu cen w przetwórstwie pozostało zbliżone do obserwowanego w poprzednim miesiącu.

W ich ocenie środowe dane nie powinny mieć większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. "Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne nastawienie większości członków RPP, podtrzymujemy oczekiwanie kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r. (stopa referencyjna na poziomie 1,50 proc.)" - napisano.

.....................

Efekty kalendarzowe podbiły sprzedaż detaliczną

Silne zwiększenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z wyższej sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (18,2% r/r w kwietniu wobec -10,4% w marcu) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (20,7% wobec -1,3%). Wzrost sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikał z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2019 r. miały one miejsce w drugiej połowie kwietnia, co sprzyjało dokonywaniu świątecznych zakupów w kwietniu. W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w ub. r. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca. Takie przesunięcie terminu świąt oddziaływało w kierunku obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu br. i jej znaczącego wzrostu w kwietniu.

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu była wyraźnie wyższa od naszej prognozy, uwzględniającej wpływ wspomnianych wyżej efektów kalendarzowych. Sygnalizuje to, że bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wysoki optymizm konsumentów (wspierany przez niskie ryzyko utraty pracy i zapowiedziany przez rząd pakiet fiskalny oznaczający silny wzrost transferów w postaci 13-tej emerytury i świadczeń w ramach programu 500+) oddziałują w kierunku wzrostu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany w ostatnich miesiącach wzrost 6-miesięcznej średniej kroczącej dla rocznej dynamiki sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku: "meble, RTV, AGD" z 8,3% r/r w styczniu do 14,0% w kwietniu oraz "pojazdy samochodowe, motocykle i części" (z 4,6% do 6,8%). Dzisiejsze wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu w połączeniu ze spodziewanym impulsem popytowym związanym z wypłatą 13-tej emerytury w maju br. stanowią silne wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w II kw. (5,5% r/r, najwyżej od 2008 r.).

Utrzymuje się wysoka aktywność w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w kwietniu do 17,4% r/r wobec 10,8% w marcu. Główną przyczyną zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy marcem a kwietniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem).

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 0,5% m/m. W strukturze wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu na szczególną uwagę zasługują wysokie dynamiki produkcji w kategoriach "obiekty inżynierii lądowej i wodnej" (32,7% r/r w wobec 27,1% w marcu) i "roboty budowlane specjalistyczne" (18,2% wobec 10,7%). Dane te wskazują na utrzymującą się wysoką aktywność inwestycyjną jednostek sektora publicznego oraz - w połączeniu z danymi o strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. (patrz niżej) - ożywienie inwestycji firm.

Dane o strukturze produkcji wskazują również na kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Odnotowana w kwietniu dynamika produkcji w kategorii "wznoszenie budynków" utrzymała się na niskim poziomie (3,9% r/r wobec -2,6% w marcu), była ona jednak ograniczana przez efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy. Potwierdzeniem wysokiej aktywności w budownictwie jest obserwowana w ostatnich kwartałach tendencja wzrostowa dla liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Mimo dobrych danych o kwietniowej produkcji budowlano-montażowej podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w najbliższych kwartałach nastąpi spowolnienia wzrostu produkcji, co będzie związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej"). Wsparciem dla tego scenariusza są wyniki badań koniunktury GUS w budownictwie, wskazujące na odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne zmniejszenie bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień krajowych.

Fenomenalny wzrost inwestycji przedsiębiorstw w I kw.

Opublikowane dziś dane o inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wskazują na zaskakująco silne ożywienie aktywności inwestycyjnej firm w I kw. Nakłady inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 22,8% r/r (najlepszy wynik przynajmniej od 12 lat) wobec 14,1% w IV kw. 2018 r.

W przetwórstwie przemysłowym, które w ostatnich miesiącach charakteryzowało się wysoką odpornością na spadek aktywności w niemieckim przetwórstwie (por. MAKROmapa z 6.05.2019), inwestycje przyspieszyły z 5,6% r/r w IV kw. do 17,9%. Tak silne ożywienie inwestycji nie było sygnalizowane w opublikowanych w ostatnich miesiącach wynikach badań koniunktury dotyczących klimatu inwestycyjnego.

W strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres wzrostu nakładów inwestycyjnych. W cenach stałych zwiększyły się one zarówno w kategorii "budynki i budowle" (32,6% r/r), jak i "maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia" (13,3%) oraz "środki transportu" (27,6%). Sygnalizuje to, że mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, przedsiębiorstwa, w odpowiedzi na wciąż wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych i szybki wzrost popytu krajowego, decydują się na zwiększanie nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że dynamika inwestycji przedsiębiorstw oraz inwestycji ogółem w całym 2019 r. może ukształtować się na poziomie wyraźnie wyższym niż oczekiwaliśmy.

Wzrost PKB w 2019 r. na "piątkę z minusem"?

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w kwietniu stanowią silne wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. (4,5% r/r). Z kolei dane o inwestycjach przedsiębiorstw w I kw. sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2019 r. (4,3%). Tym samym opublikowane dziś dane są pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »