Rok 2016 w gospodarce: Czas wielu zmian (1.)

Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki Skarbu Państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

STYCZEŃ

- 1 stycznia - Formalnie rozpoczęło działalność Ministerstwo Energii. Jego powstanie zapowiadało PiS jeszcze podczas kampanii wyborczej. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o działach z listopada 2015 r. Resort przejął zadania i kompetencje ministerstwa gospodarki, w kolejnych fazach, również ministerstwa skarbu. Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w randze sekretarza stanu w KPRM (od grudnia 2015 r. jest nim Piotr Naimski) wykonuje z kolei uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i PERN Przyjaźń.

Reklama

Weszło w życie nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma na celu skuteczniejszą pomoc firmom w tarapatach finansowych i ratowanie ich przed upadłością.

Od nowego roku obowiązuje również znowelizowane prawo o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, które ma zachęcić strony, w tym przedsiębiorców, by rozwiązywali spory w drodze mediacji, a nie powierzali jego rozstrzygnięcie wyłącznie sądowi.

- 11 stycznia - Włoska firma Salini Impregilo wygrała przetarg na budowę jednego z trzech nowych odcinków tzw. zakopianki, drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój. Wartość przetargu wynosiła ponad 615 mln zł.

- 12 stycznia - Małgorzata Zaleska prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

- 13 stycznia - Senat powołał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej na 6-letnią kadencję: Eugeniusza Gatnara, Jerzego Kropiwnickiego i Marka Chrzanowskiego. Zastąpili oni wybranych do RPP przez Senat w 2010 r.: Andrzeja Rzońcę, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, których kadencje wygasły 24 stycznia 2016 roku.

- 15 stycznia - Agencja Standard & Poor's obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus". Także perspektywa ratingu była negatywna. Szef MF Paweł Szałamacha komentował, że agencja nie wzięła pod uwagę zjawisk gospodarczych, a skoncentrowała się na polityce.

W pierwszą rocznicę "czarnego czwartku" z 15 stycznia 2015 r. (szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka wobec euro, co doprowadziło do skokowego umocnienia się szwajcarskiej waluty i spowodowało to, że wielu właścicieli frankowych kredytów hipotecznych znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji) minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński przedstawił projekt ustawy, mający pomóc frankowiczom. Zakładał m.in. przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote "po sprawiedliwym kursie". Była to realizacja zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. Projekt został jednak negatywnie oceniony przez KNF i nie trafił do Sejmu.

Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z funkcji naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. Mariusz Szpikowski powołany na jego następcę.

Spółka Solaris Bus & Coach wygrała przetarg na dostawę 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino dla włoskiego przedsiębiorstwa transportu publicznego Cotral. Wartość umowy wyniosła 110 mln euro.

- 21 stycznia - Odwołano ze stanowiska prezesa UOKiK Adama Jassera, mianowanego jeszcze przez Donalda Tuska. Do rozpisanego wkrótce potem konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, ale żaden nie znalazł akceptacji. W kwietniu w ponowionym konkursie zwyciężył Marek Niechciał, którego 12 maja premier Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa Urzędu.

- 28 stycznia - Rafał Milczarski nowym prezesem LOT. Z firmą żegna się dotychczasowy p.o. prezesa i członek zarządu ds. handlowych Marcin Celejewski

Kompania Węglowa wypowiedziała porozumienie, gwarantujące górnikom utrzymanie warunków pracy i płacy co najmniej przez rok po planowanym przekazaniu kopalń KW do nowej spółki; spowodowało to protesty górniczych związków.

- 30 stycznia - Sejm powołał dwoje nowych członków Rady Polityki Pieniężnej: Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona. Zastąpili oni Andrzeja Bratkowskiego i Elżbietę Chojnę-Duch, których 6-letnie kadencje w RPP wygasły 20 stycznia. Trzeci przedstawiciel Sejmu w RPP - Jerzy Żyżyński, który zastąpił Annę Zielińską-Głębocką, został wybrany 18 marca.

LUTY

- 1 lutego - Zaczął obowiązywać podatek bankowy. Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe zostały obłożone daniną, wynoszącą rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. Dochody z podatku bankowego sięgnęły, według niedawnych szacunków MF, ok. 3,4 mld zł.

- 8 lutego - Premier Beata Szydło powołała na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk, kończąc tym samym wakat na tym stanowisku trwający od końca 2013 r. Powołanie Małgorzaty Stręciwilk komisja konkursowa rekomendowała ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi jeszcze we wrześniu 2014 r., ale kolejni premierzy zwlekali z mianowaniem szefa Urzędu.

GDDKiA podpisała z firmą Strabag umowę na rozbudowę do parametrów drogi ekspresowej 10-km fragmentu drogi krajowej nr 8 - Radziejowice-Przeszkoda. Wartość kontraktu to 306,9 mln zł, droga ma być gotowa do lipca 2019 r.

- 10 lutego - Po protestach związków zarząd Kompanii Węglowej wycofał się z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom utrzymanie warunków pracy i płacy co najmniej przez rok po przekazaniu kopalń KW do nowej spółki.

- 16 lutego - Rząd zaakceptował przedstawioną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego "Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", czyli tzw. plan Morawieckiego. Jego pięć filarów to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny. Sam wicepremier powiedział na konferencji prasowej, że jak plan zostanie wdrożony, przeciętny Kowalski w Polsce będzie za 15 lat zarabiał tyle, co przeciętny obywatel w UE.

- 20 lutego - Prezydent Andrzej Duda powołał Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Zastąpili oni wskazanych przez prezydenta w 2010 roku Adama Glapińskiego i Andrzeja Kaźmierczaka, którym skończyła się kadencja. W RPP pozostał trzeci prezydencki przedstawiciel, powołany w 2013 roku w miejsce Zyty Gilowskiej Jerzy Osiatyński.

- 22 lutego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której fundacja otrzyma ponad 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Warszawski sąd umorzył postępowanie w tej sprawie w związku z zawarciem ugody. Sprawa dofinansowania geotermii toruńskiej trwała od 2007 r., kiedy NFOŚiGW w dwóch transzach przyznał w sumie ponad 27 mln zł dotacji fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka na poszukiwania wód geotermalnych w Toruniu. W połowie 2008 r. Fundusz wypowiedział jednak umowę na dofinansowanie. Jako powód wskazano liczne wątpliwości dot. prawidłowej realizacji umowy m.in. dotyczące praw własności nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie wypłaty dotacji. Zdaniem sądu NFOŚiGW nie miał merytorycznych powodów do wypowiedzenia umowy dotacji.

- 24 lutego - Rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego, powołując w jego miejsce Tomasza Rogalę.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o planach budowy do 2020 r. korytarza dostaw gazu z Norwegii. Szacunki spółki wskazują, że efektywny ekonomicznie byłby projekt o przepustowości co najmniej 7 mld m sześc. gazu

- 26 lutego - Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała, że w 2016 r. wyda ok. 180 mln zł na remonty torów w woj. śląskim.

- 29 lutego - Włoska firma Astaldi została wybrana na wykonawcę ok. 3-kilometrowego górskiego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą w Małopolsce wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem; koszt inwestycji wyniesie blisko 969 mln zł.

MARZEC

- 1 marca - Poczta Polska po dwóch latach przerwy ponownie zajmie się obsługą korespondencji sądowej.

- 2 marca - Szef MIB Andrzej Adamczyk poinformował, że 448 niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych zostanie przebudowany lub zmodernizowanych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w 2016 r. Koszt inwestycji to ponad 600 mln zł.

- 8 marca - Premier Beata Szydło na wniosek szefa MF Pawła Szałamachy odwołała wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego po tym, jak powiedział on publicznie, że w 2016 r. może paść kilka małych banków.

- 15 marca - Do końca 2016 r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu chcą opracować studium wykonalności gazociągu Baltic Pipe - poinformował polski operator systemu Gaz System. Podmorski gazociąg Baltic Pipe to fragment korytarza, którym do Polski miałby trafiać gaz m.in. ze złóż norweskich.

- 16 marca - KE zatwierdziła dofinansowanie dla 10 projektów drogowych na łączną kwotę 3,3 mld euro, samo dofinansowanie to 1,68 mld euro.

- 17 marca - Ministerstwo Energii zaprezentowało wyniki audytu w Kompanii Węglowej, wskazującego obszary wymagające naprawy i obniżki kosztów. Dwie największe grupy zaplecza górniczego: giełdowe spółki Famur i Kopex poinformowały o zamiarze konsolidacji.

- 25 marca - Minister środowiska Jan Szyszko zaakceptował większy limit cięć dla Nadleśnictwa Białowieża. Umożliwia on pozyskanie w ciągu pozostałych sześciu lat obowiązywania planu - do 2021 r. - maksymalnie do ok. 125 tys. m sześc. drewna. Leśnicy oraz przedstawiciele resortu argumentowali m.in., że zmiana aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża spowodowane jest gradacją korników, które atakując - głownie świerki - doprowadziły do zamarcia setek tysięcy drzew. To - zdaniem resortu - spowodowało też zanik cennych dla UE gatunki zwierząt oraz siedlisk. Decyzja minister wywołała protesty ekologów i części środowiska naukowego, którzy postulują m.in. objęcie całej puszczy parkiem narodowym.

- 29 marca - Budimex podpisał z GDDKiA umowę na wybudowanie 14,7 km południowej obwodnicy Olsztyna; wartość inwestycji to 913 mln zł.

KWIECIEŃ

- 1 kwietnia - Nadzór nad spółkami Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia przejmuje Ministerstwo Energii.

- 5 kwietnia - Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego.

- 14 kwietnia - Uchwalenie sztandarowej ustawy dot. wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi. Ukróca ona spekulacje w obrocie ziemią. Nabywcą rolniczej ziemi może być tylko rolnik indywidualny. Ustawa zwiększa uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych do odkupu ziemi. Podstawową formą zarządzenia państwowymi gruntami stała się dzierżawa. Takie rozwiązania są popierane przez rolnicze organizacje związkowe i izby rolnicze.

Ministerstwo Rozwoju powołało Polski Fundusz Rozwoju, który ma integrować rządowe agencje rozwojowe i być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację planu Morawieckiego.

- 17 kwietnia - Weszła w życie istotna nowela części konsumenckiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadziła m.in. nowy model kontroli postanowień wzorców umów (o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca decyduje Prezes UOKiK decyzją administracyjną, a nie jak wcześniej sąd), zakazała sprzedaży konsumentom produktów finansowych, które są niedostosowane do ich potrzeb (np. ubezpieczenie od utraty pracy dla 80-letniego klienta), dała także Urzędowi możliwość wyrażenia tzw. istotnego poglądu w sprawie - przy trwających postępowaniach przed sądem.

- 19 kwietnia - Z udziałem ministra energii w Katowicach podpisano porozumienie społeczne, otwierające drogę do powstania Polskiej Grupy Górniczej. Górnicy zgodzili się m.in. na czasowe zawieszenie wypłat tzw. 14. pensji.

- 21 kwietnia - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało z władzami województwa małopolskiego umowę na dofinansowanie z UE zakupu 107 ekologicznych autobusów; Kraków otrzyma od UE ponad 115,7 mln zł.

- 22 kwietnia - Premier Beata Szydło w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku złożyła podpis w imieniu Polski pod globalnym porozumieniem klimatycznym wynegocjowanym w Paryżu pod koniec 2015 r. W październiku Polska złożyła dokumenty ratyfikujące w tej sprawie. Głównym celem porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

- 26 kwietnia - Z udziałem szefów firm energetycznych i instytucji finansowych w Katowicach podpisano umowę inwestycyjną dotyczącą utworzenia i dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej. Inwestorzy zobowiązali się wnieść do PGG ponad 2,4 mld zł, z czego 1,8 mld zł w gotówce, a banki - objąć nowe obligacje na kwotę ponad 1 mld zł.

- 30 kwietnia - Weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o lasach, które pozwoliły na pierwokup lasów prywatnych przez Lasy Państwowe. Nowela była podobna do przepisów wstrzymujących obrót ziemią rolną należącą do państwa. Pierwszego maja 2016 r. minął 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez traktat akcesyjny. MŚ argumentowało, że nowe prawo pozwoli państwu wywiązywać się z obowiązku zwiększania areałów leśnych.

MAJ

- 1 maja - Powstała Polska Grupa Górnicza, która przejęła 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii Węglowej. Inwestorami PGG zostały m.in. spółki należące do wiodących grup energetycznych.

- 20 maja - Ministerstwo Skarbu Państwa zawiadomiło prokuraturę ws. sprzedaży akcji spółek Presspublica i Ruch.

CZERWIEC

- 3 czerwca - Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy składający się z trzech filarów. Pierwszym z nich jest wsparcie budownictwa socjalnego, drugim - oszczędzanie na zakup, remont lub budowę prywatnego domu w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych, a ostatnim tzw. program Mieszkanie plus. Ten ostatni zakłada, że powstanie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie "bankiem ziemi" - Skarb Państwa, a także samorządy będą mogły przekazywać do niego grunty, na których zostaną wybudowane tanie mieszkania na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Koszt wynajmu takich mieszkań wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m kw., za opcję z dojściem do własności trzeba będzie zapłacić ok. 20 proc. więcej.

- 4 czerwca - Ministerstwo Skarbu Państwa zawiadomiło prokuraturę ws. prywatyzacji Mebli Emilia i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

- 9 czerwca - Sejm przyjął ustawę ws. wynagradzania władz spółek Skarbu Państwa. To tzw. nowa ustawa kominowa. Zakładała, że pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. Oszczędności z tego tytułu miały wynieść 60 mln zł w skali roku.

- 10 czerwca - Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na sześcioletnią kadencję. Glapiński zastąpił Marka Belkę.

- 16 czerwca - Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu cięć w Puszczy Białowieskiej. Wezwała tez Polskę "do usunięcia uchybienia". Komisja zarzuciła Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. Polska strona przesłała odpowiedź KE. Jak tłumaczyli leśnicy w puszczy usunięto do tej pory kilka tysięcy drzew wzdłuż tras i szlaków turystycznych, które zagrażały bezpieczeństwu.

- 24 czerwca - Polska zawarła z Chinami ponad 20 umów gospodarczych, głównie w formie memorandów o porozumieniu, podczas wizyty w Warszawie przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpinga.

Po ponad 2 latach wykryto kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej. W sumie stwierdzono 23 ogniska ASF u świń (ostatnie 30 września) oraz 151 przypadków u dzików. Wirusa znaleziono w trzech województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim (10 powiatach). W związku z chorobą zaostrzone zostały przepisy dotyczące bioasekuracji (utrzymywania świń). Rolnicy ze stref z ograniczeniami mieli problemy ze sprzedażą swoich tuczników. Nie było chętnych do ich skupu, a także potencjalni odbiorcy świń oferowali niskie ceny. Odbyło się z tego powodu kilka protestów rolników. W organizacji skupu pomógł resort rolnictwa, obiecał także rolnikom rekompensaty za poniesione straty. Ministerstwo rolnictwa wydało także kontrowersyjną decyzję w sprawie ostrzału dzików w województwach przygranicznych. Stało się tak na skutek żądań rolników zmniejszenia populacji tych zwierząt, ze względu na to, że one nie tylko roznoszą ASF, ale także powodują duże straty w uprawach rolnych.

- 28 czerwca - Ministerstwo Rozwoju podało, że Polska otrzyma z UE 1,2 mld zł z programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 na 14 inwestycji drogowych.

- 29 czerwca - LOT znów zaczyna zarabiać na lataniu. Szacowany na koniec czerwca skumulowany zysk na działalności podstawowej PLL LOT wyniesie ok. 30 mln zł.

LIPIEC

- 1 lipca - Weszły w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Zakładały, że duże firmy będą musiały co miesiąc przesyłać fiskusowi drogą elektroniczną, w formie JPK, swoje rejestry VAT, czyli zestawienia wszystkich transakcji. Dzięki niemu fiskus ma mieć lepszą orientację w transakcjach podatników.

Weszła też w życie nowelizacja ustawy o OZE. Jej przepisy zmieniły zasady wsparcia dla produkcji zielonej energii. Największe wsparcie otrzymają źródła, które wytwarzają energię stabilnie np. biogazownie, czy współspalanie biomasy z węglem.

Pod nadzorem ministerstwa energii znalazły się spółki paliwowe - PKN Orlen, Grupa Lotos, Naftoport i Siarkopol Gdańsk. Polska Grupa Górnicza połączyła część swoich kopalń w tzw. kopalnie zespolone, dzięki czemu liczba kopalń w spółce zmniejszyła się z 11 do 5.

- 4 lipca - Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, zakłada m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż 10-krotność ich wysokości odległości od domów. W praktyce jest to 1,5-2 km. Ta sama odległość ma być zachowana przy budowie nowych wiatraków przy granicach m.in. parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000.

- 14 lipca - Obradujący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o pozostawieniu Puszczy Białowieskiej jej na liście Światowego Dziedzictwa. Jednocześnie zapowiedział, że wróci do dyskusji na ten temat w 2017 r.

- 15 lipca - Zaczęła obowiązywać tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, wprowadzona nowelizacją ordynacji podatkowej. Ma ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

- 18 lipca - Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w myśl przygotowywanych przepisów oszuści wyłudzający VAT przez fałszowanie faktur będą mogli trafić na 25 lat do więzienia, jeśli skala wyłudzeń przekroczy 5 mln zł. Potem takie rozwiązanie przyjął rząd, choć kwota grożąca karą 25 lat została powiększona do 10 mln zł.

- 22 lipca - Sejm niemal jednogłośnie poparł obniżenie z 19 proc. do 15 proc. CIT dla małych podatników, co zakładała przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o podatku PIT i CIT. Nowe rozwiązanie dotyczy firm, których obroty roczne nie przekraczają równowartości 1,2 mln euro.

Sejm znowelizował ustawę o usługach turystycznych powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), dzięki któremu klienci mają być lepiej zabezpieczeni przed niewypłacalnością touroperatorów. Składki do TFG będą wpłacały biura podróży, a ich wysokość będzie się wahała od 0 do 30 zł od klienta.

- 28 lipca - Obowiązkowe zatrudnianie na etat przy zamówieniach publicznych, gdy spełnione są kryteria kodeksowe wprowadziła tzw. duża nowela Prawa zamówień publicznych. W trakcie prac legislacyjnych zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i pracodawców wyrażali nadzieję, że przepis ten przyczyni się do ucywilizowania polskiego rynku pracy i ograniczenia zatrudniania na umowy cywilno-prawne. Nowela ograniczyła również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny oraz wprowadziła do polskich przetargów tzw. jednolity europejski dokument zamówienia.

- 29 lipca - UOKiK wydał po raz pierwszy tzw. istotny pogląd, czyli pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, poprzez które włączył się w postępowanie przed sądem. Urząd wziął stronę frankowiczów w sporze z mBankiem dotyczącym ustalania zmiany sposobu oprocentowania kredytów. Do 20 grudnia UOKiK wydał w sumie sześć istotnych poglądów - wszystkie dotyczące frankowiczów - pięć w sporach z mBankiem, jeden w sporze z Euro Bankiem.

- 30 lipca - Prezydent Andrzeja Dudę podpisał ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego, która zakłada m.in. zwolnienie stoczni z podatku VAT oraz wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc. podatkiem od wartości sprzedanej produkcji.

CZYTAJ DRUGĄ CZĘŚĆ: Rok 2016 w gospodarce: Czas wielu zmian

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »