Reklama

Czy trzeba rozliczyć dochody z zagranicy?

PIT: Jak rozliczyć dochody z zagranicy, co to jest metoda wyłączenia z progresją i kiedy można skorzystać z ulgi abolicyjnej? Na pytania podatników podczas czatu w INTERIA.PL odpowiadali konsultanci podatkowi MISP: Jarosław Włoch i Marcin Parulski.

Jeżeli ktoś się nie rozliczy w Polsce z tego co zarobił np. w Anglii to czy zapłaci karę? Dlaczego musimy się rozliczać w kraju, skoro rozliczamy się za granicą?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Wielką Brytanią przewiduje metodę wyłączenia z progresją. W związku z tym, jeżeli nie uzyskała pani w Polsce jakichkolwiek dochodów w 2009 roku, nie będzie miała pani obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Każdy, kto uchybi obowiązkowi złożenia deklaracji podatkowej w Polsce naraża się na odpowiedzialność karnoskarbową plus odsetki od zaległości podatkowej, jeżeli takowa powstała.

Jestem studentem. Czy dochód osiągnięty podczas dwumiesięcznej pracy w Niemczech muszę uwzględnić w rozliczeniu PIT? Jak to wygląda?

Zakładamy, że jest pan rezydentem podatkowym w Polsce. W związku z powyższym, co do zasady, dochody uzyskane przez pana w Niemczech będą miały wpływ na wysokość podatku zapłaconego w Polsce. Jeżeli nie uzyskał pan jakichkolwiek dochodów w Polsce, nie będzie miał pan obowiązku złożenia zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku, z podstawy opodatkowania zostanie wyłączony dochód osiągnięty w Niemczech, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu (polskiego) będziemy stosowali stawkę podatku właściwą dla całego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym tj. łącznie z dochodem osiągniętym w Niemczech (metoda wyłączenia z progresji).

Pracuję w Norwegii. Przepracowałem tam cały ubiegły rok. Czy w takim wypadku muszę się rozliczać w Polsce?

Jeżeli w 2009 roku, osiągnął pan wyłącznie dochody w Norwegii bez uzyskiwania jakichkolwiek dochodów na terytorium Polski, wówczas nie będzie pan zobowiązany do złożenia zeznania rocznego w Polsce.

Jestem stypendystką i pobierałam w 2009 roku przez 4 miesiące stypendium naukowe z tytułu wymiany naukowej z niemieckich uniwersytetów. Czy takie stypendium muszę opodatkować w Polsce?

Ustawodawca przewidział szereg zwolnień w podatku dochodowym dla osób mieszkających w Polsce mających status polskich rezydentów podatkowych, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody. Jedno z takich zwolnień dotyczy właśnie stypendiów. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 23a ustawy o PIT wolne od podatku są dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień w którym było otrzymywane stypendium.

Witam, jestem polską rezydentką i przez 5 miesięcy pracowałam we Francji i w związku z tym mam pytanie - czy mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Z uwagi na fakt, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Francją, przewiduje metodę wyłączenia z progresją nie będzie pani mogła z niej skorzystać. Ulga abolicyjna przysługuje wyłącznie w przypadku tzw. proporcjonalnego odliczenia.

Jak rozliczyć podatek dochodowy osiągnięty w Belgii? Odprowadziłem podatek w kwocie ponad 20 tys. Zarobiłem wraz ze składkami 80 tyś. Czy będę musiał dopłacić?

Przy założeniu, że posiada pan w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych) będzie pan zobowiązany do opodatkowania wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym (w tym także zagranicznych). W takim przypadku, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, będzie mógł pan odliczyć od należnego podatku w Polsce podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie, a zatem zastosowanie znajdzie tu metoda proporcjonalnego odliczenia.

Pracowałem na umowę o dzieło w Holandii, otrzymałem z tego tytułu wynagrodzenie w euro, pieniądze dostawałem co miesiąc w gotówce. Jak mam to przeliczyć na złote do zeznania?

Co do zasady, przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika ogłaszanych przez bank z którego usług podatnik korzystał. Jeżeli jednak podatnik nie korzystał z usług banku tak jak w tym przypadku, przychody należy przeliczyć na złote, wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przeliczenie na złote powinno być dokonywane oddzielnie dla każdej otrzymanej wypłaty.

Od 5 lat pracuje w Islandii. Przez ten czas rozliczałem się w Polsce. Nie wiem czy powinienem, skoro taki obowiązek ciąży na mnie w Islandii. Proszę mi powiedzieć czy powinienem się rozliczyć z polskim fiskusem czy nie? Wiem, że wielu kolegów tego nie robi.

W pierwszej kolejności, należy ustalić w którym kraju posiada pan rezydencję podatkową czyli nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z polską ustawą o PIT, nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce powstaje w przypadku, gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, to znaczy posiada tutaj ośrodek interesów życiowych (rozumiemy jako centrum interesów osobistych lub gospodarczych) bądź też przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Należy zaznaczyć, że spełnienie tych warunków nie musi zachodzić łącznie wystarczy tylko spełnienie jednego z nich, aby dla polskiego ustawodawcy, osoba posiadała status polskiego rezydenta podatkowego. Jeżeli jednak nie przebywa pan w Polsce powyżej 183 dni, bądź też nie posiada pan w Polsce ośrodka interesów życiowych, który będzie przejawiał się min. posiadaniem majątku na terytorium RP osiąganiem innych dochodów i rodziny w Polsce nie będzie pan traktowany jako polski rezydent podatkowy i wówczas nie będzie pan zobowiązany do rozliczania się w Polsce.

Otrzymuje emeryturę po mężu z Norwegii oraz Szwecji oraz swoją z Polski. Płacę w związku z tym dochodem wysokie podatki. Czy gdybym zrezygnowała z emerytury w Polsce, uniknęłabym składania deklaracji PIT a tym samym płatności podatku w Polsce?

Rezygnacja z emerytury polskiej nie będzie miała wpływu na rozliczanie z polskim fiskusem. Należy bowiem podkreślić, że każdy dochód osiągnięty w Polsce od podmiotów zagranicznych traktowany jest jak dochód osiągnięty w Polsce i opodatkowany na zasadach ogólnych.

Witam właśnie się rozwiodłem, moja była żona mnie nie poinformowała o rozliczeniu, jakie przyszło za poprzedni rok. Czy grozi mi jakaś kara w związku z tym?

Jeżeli nie złożył pan w ogóle zeznania podatkowego za 2008 rok, wówczas w grę wchodzi odpowiedzialność karnoskarbowa z tytułu nie złożenia zeznania w terminie oraz kwestia ewentualnych odsetek . W przypadku jednak, gdy złożył pan zeznanie podatkowe za rok 2008, jednakże nie wykazał w nim wszystkich osiągniętych w roku podatkowym przychodów winien złożyć pan stosowną korektę. W tym przypadku, ewentualną dolegliwością może być konieczność zapłaty odsetek.

Mieszkam od 10 lat w Australii. Czy muszę zamykać moje konto podatkowe w Polsce?

Zakładamy, że w tym przypadku, z uwagi na długi pobyt zamieszkania w Australii doszło do zmiany statusu rezydenta podatkowego tj. jest pan rezydentem podatkowym w Australii. Fakt zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych powinien zostać zgłoszony polskim organom podatkowym.

Mieszkam obecnie w Anglii i nie wiem czy rozliczyć się w Polsce czy w UK?

Podatnik co do zasady, nie ma możliwości wyboru miejsca rozliczenia. Decyduje o tym bowiem jego status, jako rezydenta podatkowego. Jeżeli utraciła pani status polskiego rezydenta podatkowego (nie łączą już pani z Polską żadne osobiste i gospodarcze więzi) oraz przebywa w Polsce krócej niż 183 dni oraz nie uzyskuje pani w kraju jakichkolwiek dochodów, nie ma pani obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Jak mam rozliczyć się z dochodów, gdy w Polsce pracowałem przez 5 miesięcy, a w Holandii przez 7?

Przy założeniu, że jest pan polskim rezydentem podatkowym, opodatkowaniu w Polsce będzie podlegał cały dochód, w tym również osiągnięty w Holandii. Przy rozliczeniu rocznym należy jednak pomniejszyć podatek należny do zapłaty w Polsce o podatek zapłacony w Holandii. Odliczenie to jest limitowane i jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii.

Czy ZUS ma prawo zablokować mi możliwość przekazania 1 proc. na organizację charytatywną?

Nie może. Jeżeli otrzymany został PIT roczny z ZUS-u i chce pani przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinna pani złożyć, co do zasady, PIT 37. Czy jeżeli mam niezapłacone mandaty, to czy kwota za te mandaty zostanie potrącona ze zwrotu za podatek?

Egzekucją mandatów za wykroczenia drogowe zajmują się działy egzekucyjne poszczególnych US. W związku z powyższym, jeśli organ posiada informację, ze zalega pan z zapłatą mandatu, to jego kwota zostanie potrącana przy rozliczeniu z wykazanej nadpłaty.

Od roku pracuję w Anglii. Ubezpieczenie i podatki płacę w UK. Czy w tej sytuacji jest jakaś konieczność rozliczenia się w kraju?

Jeśli nie uzyskuje pan jakichkolwiek dochodów w Polsce, to nie ma pan obowiązku składania zeznania w Polsce.

Przez 4 miesiące 2009 roku pracowałam wraz z mężem w Polsce, tutaj też zamieszkiwałam z rodziną. Od maja przeprowadziliśmy się do Francji z zamiarem stałego zamieszkania. Od momentu wyjazdu nie mamy żadnych dochodów z Polski. Zastanawiam się, czy z dochodów osiągniętych w Polsce, mogę rozliczyć się razem z mężem?

W analizowanym przypadku, można przyjąć, iż doszło do zmiany statusu rezydencji podatkowej w ciągu roku. Można pokusić się o stwierdzenie, że była pani polskim rezydentem do końca kwietnia 2009 z uwagi na miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania, zmieniliście również państwo swój status rezydencji. Warunkiem do wspólnego rozliczenia, jest podleganie przez oboje małżonków nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ponadto, przez cały rok podatkowy pozostawaliście państwo w związku małżeńskim. Przez cały rok podatkowy, istniała między państwem wspólność majątkowa małżeńska oraz żadne z państwa nie prowadziła działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym i liniowym. W związku z powyższym, dochody uzyskane w Polsce będą mogły być rozliczone we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. Z uwagi na to, do maja byliście polskimi rezydentami podatkowymi (przy jednoczesnym założeniu, że pozostałe wymogi wymienione powyżej są spełnione).

Czy naprawdę polski system podatkowy jest taki skomplikowany?

Na pewno nie należy do najprostszych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »