Reklama

Skutki zwiększenia ceny importowanego towaru

Import towarów stanowi jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zasadniczo, podatek VAT należny z tytułu importu towarów podlega rozliczeniu w treści zgłoszenia celnego. Innymi słowy, w zgłoszeniu tym podatnik określa wysokość podatku, który ma uiścić.

Po dokonaniu jego rozliczenia możliwe jest jednak zaistnienie sytuacji, w wyniku której należność za importowane towary ulegnie zmianie (przykładowo możliwym jest otrzymanie faktury korygującej od kontrahenta), co będzie skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem kwoty należnego podatku z tytułu importu. Warto zastanowić się jakie skutki na gruncie podatku VAT ma zwiększenie oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania (należności podatkowej) z tytułu importu towarów po rozliczeniu podatku w zgłoszeniu celnym.

Zwiększenie podstawy opodatkowania

Reklama

W sytuacji, w której wskazana w zgłoszeniu celnym kwota podatku była nieprawidłowa (przykładowo kwota podatku VAT przez pomyłkę została zaniżona) lub też już po rozliczeniu importu będzie miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego zgłoszona kwota stanie się nieprawidłowa (przykładowo zwiększenie ceny nabytych towarów już po dokonaniu importu) naczelnik urzędu celnego wyda decyzję w której określi podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 2 ustawy o VAT). Należy znaczyć, iż podatnik może również z własnej woli wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie takiej decyzji (art. 33 ust. 3 ustawy o VAT).

Jeżeli wydana zostanie decyzja naczelnika urzędu celnego, na podstawie której kwota podatku z tytułu importu towarów będzie się różnić od kwoty, która uprzednio została pobrana, podatnik ma obowiązek w ciągu 10 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji uiścić różnicę kwoty podatku. Termin ten wynika z art. 37 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem zwiększenie podstawy opodatkowania importu towarów już po dopuszczeniu do obrotu skutkuje ponowną kalkulacją podatku i zwiększeniem kwoty podatku należnego. Podatnik zobowiązany jest w takim przypadku do dopłaty różnicy podatku.

W przypadku importu towarów kwota podatku należnego jest równocześnie kwotą podatku naliczonego, która podlega odliczeniu przez podatnika (podmiot dokonujący importu towarów) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma dokument celny (co do zasady zgłoszenie celne), w treści którego rozliczony jest podatek VAT. Odliczenie możliwe jest także w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku, gdy w wyniku wydania decyzji naczelnika urzędu celnego, na mocy której kwota należnego podatku VAT z tytułu importu została zwiększona (i dopłacona przez podatnika), podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w treści decyzji w dacie, w której tą decyzję otrzyma (decyzja taka jest dokumentem celnym i generuje prawo do odliczenia podatku). Oczywiście jeżeli podatnik dokonał już odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze zgłoszenia celnego, podatek naliczony, który będzie podlegać odliczeniu stanowi różnica kwoty podatku wskazanej w przedmiotowej decyzji z kwotą podatku wynikająca ze zgłoszenia celnego. Jeżeli do czasu wydania decyzji podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego ze zgłoszenia celnego, powinien dokonać odliczenia całej kwoty podatku wynikającej z przedmiotowej decyzji. W tym zakresie odliczenia dokonuje się wg zasad ogólnych, tj. w rozliczeniu za okres otrzymania dokumentu celnego lub dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Zmniejszenie podstawy opodatkowania

Należy zaznaczyć, iż może również dojść do sytuacji w której podatek wynikający ze zgłoszenia celnego został określony w zbyt wysokiej kwocie. W taki przypadku również zostanie wydana decyzja naczelnika urzędu celnego określająca prawidłową kwotę podatku w niższym wymiarze, z czym wiąże się prawo podatnika do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu importu towarów podatnik winien skierować do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Jednakże, jeżeli podatnik skorzystał już z prawa do odliczenia, otrzymanie zwrotu nie będzie możliwe. Zgodnie bowiem z art. 40 ustawy o VAT, w przypadku w którym kwota nadpłaconego podatku obniżyła już podatek należny, zwrot nadpłaconej kwoty nie przysługuje. Innymi słowy, jeżeli podatnik odliczył już podatek w zbyt wysokiej kwocie nie będzie mógł starać się o zwrot nadpłaty, gdyż zapłata podatku w zawyżonej kwocie została wyrównana przez prawo do odliczenia podatku w wyższym wymiarze.

Skoro podatnik w takiej sytuacji nie może uzyskać zwrotu podatku, nie jest on również zobowiązany do korekty zbyt wysokiego odliczenia podatku naliczonego. Zatem otrzymanie decyzji naczelnika urzędu celnego zmniejszającej kwotę należnego podatku VAT z tytułu importu po dokonaniu odliczenia nie będzie wiązać się z powstaniem obowiązku skorygowania wysokości odliczonego podatku.

Tomasz Kolarczyk, Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp z o.o.

Dowiedz się więcej na temat: tym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »