INVISTA

(Spółka NewConnect)

Artykuły (88)

 • Kurs akcji Invisty nie zmienił się w debiucie na GPW

  • Czwartek, 5 września 2013 (09:44)
  Kurs akcji Invisty, spółki deweloperskiej, nie zmienił się w debiucie na rynku głównym GPW i wyniósł 0,52 zł.
 • Raport za I kwartał 2012 r.

  • Poniedziałek, 14 maja 2012 (12:40)
  Zarząd spółki INVISTA SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  INVISTA
 • Rozpoczęcie działalności w zakresie nabywania roszczeń do nieruchomości.

  • Piątek, 20 kwietnia 2012 (12:00)
  Zarząd Invista SA informuje, iż rozpoczyna budowę portfela wierzytelności wynikających z roszczeń do nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie wynikających...
  INVISTA
 • Korekta raportu nr 11/2012.

  • Poniedziałek, 19 marca 2012 (15:00)
  Zarząd INVISTA SA z siedzibą w Warszawie informuje, że do umowy kredytu finansowego zawartej w dniu 14 lutego 2012 roku pomiędzy INVISTA SA, jako Kredytobiorcą, a Getin Noble Bank SA z...
  INVISTA
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana §3 ust. 1 Statutu Spółki.

  • Czwartek, 1 marca 2012 (12:50)
  Zarząd INVISTA SA (Spółka) informuje, iż w dniu 1 marca 2012 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji...
 • Raport o stosowaniu Dobrych Praktyk MODECOM SA

  • Wtorek, 28 lutego 2012 (10:40)
  W wykonaniu obowiązku wskazanego w § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na...
 • Zawarcie istotnej umowy.

  • Wtorek, 28 lutego 2012 (10:40)
  Zarząd INVISTA SA (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 lutego 2012 roku pomiędzy INVISTA SA, jako Kredytobiorcą, a Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, jako...
  INVISTA
 • Korekta raportu nr 6/2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

  • Poniedziałek, 30 stycznia 2012 (12:20)
  Zarząd Invista SA informuje, iż raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w 2012 roku w następujących terminach: - raport za IV kwartał 2011 r.- 14 lutego 2012 r. -...
  INVISTA
 • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

  • Wtorek, 24 stycznia 2012 (13:50)
  Zarząd Invista SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku: - raport za IV kwartał 2011 r.- 10 lutego 2012 r. - raport za I kwartał 2012 r.- 14 maja 2012 r....
  INVISTA
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii I w ofercie prywatnej INVISTA S.A.

  • Czwartek, 19 stycznia 2012 (15:20)
  Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 stycznia 2012 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji serii I nowej emisji INVISTA S.A. rozpoczęta 25...
  prywatnie, INVISTA, +18, 18+
 • Wykup obligacji.

  • Czwartek, 19 stycznia 2012 (15:20)
  Zarząd Invista S.A. informuje, iż w dniu 18 stycznia 2012 roku nastąpił wykup Obligacji Niezabezpieczonych Na Okaziciela serii A o łącznej wartości 15.000.000 zł (słownie: piętnaście...
  18+, INVISTA, +18
 • Emisja obligacji.

  • Wtorek, 17 stycznia 2012 (16:00)
  Zarząd Invista S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 roku podjął uchwałę o emisji 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji Niezabezpieczonych Na Okaziciela serii A (o wartości...
  INVISTA
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (18:20)
  Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku: Raport za IV kwartał 2011 roku: 14 luty 2012 Raport za I kwartał...
 • Nabycie udziału w nieruchomości.

  • Piątek, 13 stycznia 2012 (18:20)
  Zarząd Invista S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2012 roku Spółka nabyła udział stanowiący 1730/1948 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce Dąbrowa w Łomiankach,...
  INVISTA
 • Istotne zamówienie od spółki Vectra S.A.

  • Poniedziałek, 9 stycznia 2012 (14:10)
  Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 otrzymał podpisane zamówienie od spółki Vectra S.A. Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu Billing CRM i Workflow o dodatkowe...
  INVISTA, SUNTECH
 • Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

  • Poniedziałek, 9 stycznia 2012 (14:10)
  Zarząd INVISTA SA informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 roku pani Maria Liliana Tahery oraz pan Jan Bazyl złożyli rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Invista SA. W dniu...
 • Zbycie aktywów o istotnej wartości.

  • Środa, 28 grudnia 2011 (15:50)
  Zarząd Invista SA informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę ze spółką Ponencia Limited z siedzibą w Nikozji dotyczącą przeniesienia własności 3.584.794 (słownie: trzy miliony pięćset...
  INVISTA
 • Wybór biegłego rewidenta.

  • Piątek, 18 listopada 2011 (15:20)
  Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki...
  INVISTA
 • Zawarcie umów przelewu wierzytelności.

  • Piątek, 18 listopada 2011 (15:20)
  Zarząd Invista SA informuje, iż Spółka zawarła umowy przelewu wierzytelności, które będą przysługiwały z tytułu zbycia Akcji Spółki giełdowej. Łączna wartość zawartych na dzień dzisiejszy...
  przelewy, INVISTA
 • Raport za III kwartał 2011 r.

  • Piątek, 11 listopada 2011 (20:00)
  Zarząd Spółki INVISTA SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...
  INVISTA