Lena Lighting SA

(Spółka GPW)

Artykuły (229)

 • Zawarcie umowy znaczącej

  • Poniedziałek, 11 marca 2013 (21:21)
  Raport bieżący nr 18/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że powziął informację o...
  Emitent, Lena Lighting SA
 • Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok

  • Poniedziałek, 11 marca 2013 (21:21)
  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady...
  Emitent, Lena Lighting SA
 • Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną

  • Wtorek, 22 stycznia 2013 (19:37)
  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w...
  Lena Lighting SA, Emitent, Akcji