MEDIACAP

(Spółka NewConnect)

Artykuły (71)

 • MEDIACAP SA zakończyła 2015 rok rekordowym wynikiem

  • Środa, 17 lutego 2016 (12:28)
  MEDIACAP SA, polska niezależna spółka działająca w branży marketingu, data i IT, zakończyła 2015 rok ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 71,6 mln zł, co przełożyło...
  MEDIACAP
 • MEDIACAP chce przejść na główny parkiet GPW

  • Czwartek, 22 października 2015 (16:06)
  22 października polska grupa marketingowa MEDIACAP SA zapowiedziała, że do końca października złoży wniosek o odwieszenie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie...
  MEDIACAP
 • MEDIACAP: Wzrost EBITDA o 51 procent

  • Wtorek, 25 sierpnia 2015 (13:48)
  MEDIACAP SA, polska niezależna spółka z branży marketingowej zakończyła pierwsze półrocze 2015 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 29,1 mln zł, zyskiem EBITDA w wysokości prawie 2,9...
  MEDIACAP
 • MEDIACAP zakończyła rok 2014 rekordowym wynikiem

  • Poniedziałek, 16 lutego 2015 (06:30)
  MEDIACAP SA, polska niezależna spółka z branży marketingowej, bardzo dobrze zakończyła 2014 rok. Po czterech kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 67,6 mln zł,...
  MEDIACAP
 • Komunikat w sprawie przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego za 2011

  • Poniedziałek, 21 maja 2012 (12:40)
  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na wcześniejsze...
  MEDIACAP
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012

  • Czwartek, 10 maja 2012 (17:50)
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w...
  kwiecień, MEDIACAP
 • Jednostkowy raport LUG S.A. za I kwartał 2012 roku

  • Środa, 9 maja 2012 (21:00)
  Zarząd Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport LUG S.A. za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do...
  LUG, MEDIACAP
 • Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2012 roku

  • Środa, 9 maja 2012 (21:00)
  Zarząd Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5...
  LUG, MEDIACAP
 • Zawarcie umowy ramowej z LUX MED Sp. z o.o.

  • Środa, 9 maja 2012 (21:00)
  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Spółka podpisała ramową umowę o świadczenie usług z LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas...
  Lux Med, MEDIACAP
 • Raport miesięczny za marzec 2012

  • Wtorek, 10 kwietnia 2012 (11:50)
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2012. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w...
  MEDIACAP
 • Wybrane dane finansowe za miesiąc luty 2012r

  • Środa, 21 marca 2012 (12:00)
  Zarząd Emitenta informuje iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 23.02.2012r przekazuje do informacji wybrane dane finansowe za miesiąc luty 2012r. Przychód - 980...
 • Spotkanie z inwestorami

  • Środa, 21 marca 2012 (12:00)
  Szanowni Państwo, W imieniu grupy MEDIACAP SA mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z inwestorami, która odbędzie się w dniu 24 maja 2012 w godzinach 12:00 - 14:00 w siedzibie...
  MEDIACAP, spotkani
 • Raport miesięczny za luty 2012

  • Poniedziałek, 12 marca 2012 (10:30)
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2012. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w...
  MEDIACAP
 • Raport miesięczny za styczeń 2012

  • Piątek, 10 lutego 2012 (11:50)
  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w...
  MEDIACAP
 • Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

  • Czwartek, 9 lutego 2012 (10:00)
  Zarząd MEDIACAP SA podaje do publicznej wiadomości strategię Spółki na lata 2012-2014. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów...
 • Zmiana w składzie organu zarządzającego

  • Środa, 1 lutego 2012 (17:30)
  Zarząd Emmerson S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.01.2012 r., z dniem podjęcia uchwały ze składu Zarządu Spółki został odwołany Pan...
  uchwały, emmerson, MEDIACAP
 • Zawarcie istotnej umowy - spółka zależna.

  • Środa, 1 lutego 2012 (17:30)
  Zarząd MONTU HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego...
  MEDIACAP, sąd rejonowy
 • Komunikat w sprawie przesunięcia terminu publikacji raportu kwartalnego

  • Środa, 1 lutego 2012 (17:30)
  W związku z opublikowanym przez spółkę harmonogramem przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 (raport EBI: 2/2012), Zarząd MEDIACAP SA informuje, że z uwagi na zaistniałe w...
  MEDIACAP
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

  • Wtorek, 31 stycznia 2012 (16:01)
  Zarząd Optonet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 roku Pan Radosław Konarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Optonet...
 • Korekta raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku

  • Wtorek, 31 stycznia 2012 (16:01)
  Zarząd Spółki GC Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku Spółka poinformowała o zmianie postanowień § 2 umowy pożyczki z dnia...
  MEDIACAP