Reklama

EBC podjął decyzję o stopach procentowych w strefie wspólnej waluty

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc.

Rada Prezesów nadal uważa, że można utrzymać korzystne warunki finansowania przy tempie zakupów netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) nieco niższym niż w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku.

Rada potwierdziła także inne środki, a mianowicie: poziom podstawowych stóp procentowych EBC i zapowiedź ich prawdopodobnego kształtowania się w przyszłości, zakupy w ramach programu skupu aktywów (APP), zasady reinwestowania oraz dłuższe operacje refinansujące. W szczególności:

Podstawowe stopy procentowe EBC

Żeby wesprzeć swój symetryczny 2‑procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2 proc. znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu.

Reklama

Program skupu aktywów (APP)

Nadal będą prowadzone zakupy netto w ramach programu APP na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie podnosić te stopy.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP, na który przeznaczyła łączną pulę 1850 mld euro, co najmniej do końca marca 2022 roku i w każdym razie tak długo, aż uzna, że kryzysowa faza pandemii dobiegła końca.

Rada Prezesów nadal uważa, że można utrzymać korzystne warunki finansowania przy tempie zakupów netto aktywów w ramach programu PEPP nieco niższym niż w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku.

Skup będzie prowadzony elastycznie, odpowiednio do sytuacji na rynku oraz tak, żeby uniknąć zacieśnienia się warunków finansowania w stopniu niespójnym z przeciwdziałaniem spadkowemu oddziaływaniu pandemii na prognozowaną ścieżkę inflacji. Ponadto elastyczne kształtowanie z biegiem czasu struktury skupu pod względem klas aktywów i jurysdykcji będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej. Jeżeli w horyzoncie czasowym zakupów netto w ramach programu PEPP uda się utrzymać korzystne warunki finansowania przy poziomie zakupów niższym od przewidzianej puli środków, nie trzeba będzie tej puli wykorzystywać w całości. Z drugiej strony będzie też możliwa jej rekalibracja, jeżeli okaże się to potrzebne do utrzymania korzystnych warunków finansowania, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoku spowodowanego pandemią na ścieżkę inflacji.

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności przez swoje operacje refinansujące. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) pozostaje dla banków atrakcyjnym źródłem finansowania, wspierającym akcję kredytową na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić, że inflacja ustabilizuje się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie.

- Presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r. - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC. Dodała, że w strefie euro warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione.

- W krótkim okresie przewidujemy wzrost inflacji, ale potem spodziewamy się jej spadku w 2022 r. - powiedziała Lagarde.

- W tym roku presja inflacyjna nadal będzie rosnąć. Podczas, gdy obecny cykl wzrostu inflacji będzie trwał dłużej niż pierwotnie zakładano, oczekujemy spadku inflacji w 2022 r. - dodała.

Prezes EBC oceniła, że warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione.

- Nasza analiza z pewnością nie potwierdza spełnienia warunków z naszego forward guidance, które uzasadniałoby rozważanie startu cyklu podwyżek stóp proc., co nie jest zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynków. Nie spodziewamy się spełnienia tych warunków w najbliższej przyszłości - powiedziała Lagarde.

Przewodnicząca Rady Prezesów EBC dodała, że nie da się porównywać decyzji EBC z innymi bankami centralnymi, ponieważ każdy z nich ma do czynienia z inną gospodarką.

Według Lagarde, można przewidywać dalszy wzrost inflacji, która w dużej mierze odzwierciedla kombinację trzech czynników.

- Po pierwsze, ceny energii - zwłaszcza ropy, gazu i elektryczności - gwałtownie wzrosły. We wrześniu wzrost cen energii stanowił około połowy ogólnej inflacji. Po drugie, ceny również rosną, ponieważ ożywienie popytu związane z ponownym otwarciem gospodarki wyprzedza podaż. Dynamika ta jest szczególnie widoczna w cenach usług konsumpcyjnych, a także w cenach towarów najbardziej dotkniętych niedoborami podaży. I wreszcie efekty bazy związane z zakończeniem obniżki VAT w Niemczech nadal przyczyniają się do wyższej inflacji - powiedziała prezes EBC.

- Spodziewamy się, że wpływ wszystkich trzech czynników złagodzi się w ciągu 2022 roku lub wypadnie z kalkulacji inflacji rok do roku. Wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym stopniowy powrót gospodarki do pełnej wydajności będzie z czasem wspierał wzrost płac. Rynkowe i ankietowe miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych zbliżyły się do dwóch procent. Czynniki te będą wspierać inflację bazową i powrót inflacji do naszego celu w średnim okresie - dodała.

Lagarde dodała, że inflacja w średnim okresie pozostanie poniżej 2-proc. celu.

W ocenie prezesa EBC, gospodarka strefy euro zanotowała silny wzrost w III kw.

- Odbicie gospodarki strefy euro jest coraz bardziej zaawansowane. Oczekuje się, że do końca roku produkcja przekroczy poziom sprzed pandemii. Ponad 70 proc. dorosłych Europejczyków jest w pełni zaszczepionych, gospodarka w dużej mierze ponownie się otworzyła, pozwalając konsumentom wydawać więcej, a firmom zwiększać produkcję - powiedziała.

- Gospodarka jest na dobrej drodze do silnego wzrostu w trzecim kwartale. Ożywienie opiera się na sukcesie kampanii szczepień w Europie, które umożliwiły ponowne otwarcie gospodarki. Nadal oczekujemy, że do końca roku produkcja przekroczy poziom sprzed pandemii - dodała.

Według Lagarde, program skupu aktywów PEPP zostanie zakończony zgodnie z planem w marcu 2022 r.

- Pytanie czy wykorzystamy pełną pulę środków przewidzianych w ramach programu PEPP pozostaje jeszcze nierozstrzygnięte - powiedziała.

- Nadal oceniamy, że korzystne warunki finansowania mogą zostać utrzymane przy umiarkowanie niższym tempie skupu aktywów netto w ramach programu awaryjnych zakupów pandemicznych (PEPP) niż w II i III kwartale br. - dodała.

Podczas konferencji prasowej przewodnicząca Rady Prezesów EBC powiedziała, że wąskie gardła w łańcuchach dostaw pozostaną problemem w 2022.

"Czasy dostaw znacznie się wydłużyły, wzrosły koszty transportu i ceny energii. Te ograniczenia przesłaniają perspektywy na najbliższe kwartały" - powiedziała prezes EBC.

- Jednocześnie, jeśli wąskie gardła przełożą się na wyższe niż oczekiwano podwyżki płac lub gospodarka szybciej powróci do pełnej wydajności, presja cenowa może się nasilić. Jednak aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i zaoszczędzą mniej niż obecnie oczekiwano - dodała.

Lagarde podkreśliła, że bilans czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegany jest jako ogólnie zrównoważony.

- Odbicie w gospodarce nadal zależy od przebiegu pandemii i dalszych postępów w zakresie szczepień. Bilans ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegamy jako ogólnie zrównoważony. W najbliższej perspektywie głównymi zagrożeniami dla tempa ożywienia i perspektyw inflacji są wąskie gardła w łańcuchach dostaw i rosnące ceny energii. Jeżeli niedobory po stronie dostaw i wyższe ceny energii utrzymają się dłużej, mogą spowolnić ożywienie - powiedziała.


EUR/USD

1,1309 0,0008 0,07% akt.: 03.12.2021, 21:59
 • Kurs kupna 1,1308
 • Kurs sprzedaży 1,1310
 • Max 1,1332
 • Min 1,1268
 • Kurs średni 1,1309
 • Kurs odniesienia 1,1301
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

EUR/PLN

4,6002 0,0019 0,04% akt.: 03.12.2021, 21:59
 • Kurs kupna 4,5984
 • Kurs sprzedaży 4,6019
 • Max 4,6213
 • Min 4,5870
 • Kurs średni 4,6002
 • Kurs odniesienia 4,5983
Zobacz również: USD/GBP SEK/PLN NZD/PLN

EUR/GBP

0,8543 0,0047 0,55% akt.: 03.12.2021, 21:59
 • Kurs kupna 0,8541
 • Kurs sprzedaży 0,8544
 • Max 0,8549
 • Min 0,8495
 • Kurs średni 0,8543
 • Kurs odniesienia 0,8496
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

EUR/CHF

1,0382 -0,0018 -0,17% akt.: 03.12.2021, 21:59
 • Kurs kupna 1,0380
 • Kurs sprzedaży 1,0384
 • Max 1,0406
 • Min 1,0379
 • Kurs średni 1,0382
 • Kurs odniesienia 1,0400
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

9 września br. Interia informowała

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że skup aktywów będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc." - napisano w komunikacie.

Europejski Bank Centralny podał, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej.

"Na podstawie wspólnej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji Rada Prezesów ocenia, że korzystne warunki finansowania można utrzymać przy umiarkowanie niższym tempie skupu aktywów w ramach programu PEPP niż w poprzednich dwóch kwartałach" - podano w komunikacie.
"Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca" - dodano.

EBC prognozuje, że inflacja może przejściowo przekroczyć cel w umiarkowanym zakresie.

"Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji i trwale do końca horyzontu projekcji, i ocenia, że odnotowany postęp inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby odpowiadać stabilizacji inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu" - podano w komunikacie.
EBC podtrzymał elastyczny charakter oraz reinwestycje spłat kapitału z zapadających papierów wartościowych w ramach PEPP.

"Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów elastycznie, zgodnie z warunkami rynkowymi i mając na celu niedopuszczenie do zaostrzenia warunków finansowania (...). Ponadto elastyczność zakupów w czasie w różnych klasach aktywów i między jurysdykcjami będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej" - napisano w oświadczeniu.

"Rada Prezesów będzie nadal reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie portfel PEPP będzie zarządzany w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w stanowisko w zakresie polityki pieniężnej" - dodano.

EBC pozostawił bez zmian zakupy aktywów w ramach programu APP.

"Zakupy netto w ramach aplikacji będą kontynuowane w miesięcznym tempie 20 mld euro. Rada Prezesów nadal oczekuje, że miesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą trwać tak długo, jak jest to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego wpływu jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - napisano w komunikacie.

"Rada Prezesów zamierza również nadal reinwestować, w całości, spłaty kwoty głównej zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie konieczne utrzymanie korzystnych warunków płynnościowych i znacznej akomodacji monetarnej" - dodano.

EBC pozostawił też bez zmian warunki udzielania pożyczek w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).
Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,17 proc. wobec dolara do 1,1838. Rentowność 10-letnich bundów spada o 1 pb. do -0,33 proc.

Odbicie gospodarcze w strefie euro jest znacznie zaawansowane - Lagarde

- Odbicie gospodarcze w strefie euro znajduje się w znacznym stopniu zaawansowania - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

- Gospodarka strefy euro powróci do poziomu sprzed pandemii pod koniec roku. Gospodarka w znacznym stopniu się otworzyła, pozwalając obywatelom konsumować, a firmom zwiększyć produkcję - powiedziała Lagarde.

Lagarde dodała, że gospodarka jest na drodze do silnego wzrostu w III kw.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »