Reklama

Fed podjął ważną decyzję w sprawie stóp procentowych

Bank centralny USA (Fed) pozostawił stopy procentowe bez zmian bliskie zeru. Decyzja Komitetu Otwartego Rynku (FOMC, odpowiednik RPP w Polsce) nie była jednogłośna, choc oczekiwana. Stopy mają zostać bez zmian do 2023 r., gdy inflacja sięgnie celu 2 proc. Prognozowane "pełne zatrudnienie" w Stanach ma nastąpić w 2024 r.

Na tę decyzję kluczowe indeksy nie zareagowały - DJIA i SP500 jak zwyżkowały przed ogłoszeniem decyzji, tak nadal rosły. Indeks Nasdaq jak spadał przed decyzją, tak nadal zniżkował. 

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

"Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników" - dodano.

Fed wskazywał, że stopy procentowe będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

W komunikacie stwierdzono, że pandemia koronawirusa nadal stanowi znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie. Oceniono jednak, że podjęte środki skutecznie wspomogły warunki finansowe.

"Aktywność gospodarcza i zatrudnienie wzrosły w ostatnich miesiącach, ale pozostają znacznie poniżej poziomów z początku roku. Słabszy popyt i znacznie niższe ceny ropy naftowej hamują wzrost cen konsumpcyjnych" - wskazano w komunikacie.

Fed podał w komunikacie, że będzie skupować obligacje i inne aktywa "co najmniej w obecnym tempie".

"Rezerwa Federalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać płynne funkcjonowanie rynku i pomóc w tworzeniu akomodacyjnych warunków finansowych, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - napisano w komunikacie.
Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych członków Rezerwy.

We wrześniu członkowie Fed przewidują w 2020 r., w 2021 r., w 2022 r. i 2023 r. stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie, podczas gdy w poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w 2020 r., w 2021 r. i 2022 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła we wrześniu 2,5 proc.

Przed posiedzeniem rynek wyceniał prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o 25 pb. na czerwcowym posiedzeniu na 6,6 proc.

Reklama

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca, gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld dol., z czego 500 mld dol. wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld dol. na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Protokół z wrześniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 7 października. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 5 listopada.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed do 0,08 proc. do 93,13 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spadła o 1 pb. do 0,67 proc.

W tym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie po tym jak prezes Fed J. Powell, podczas konferencji w Jackson Hall na początku września, zapowiedział zmianę odniesienia do inflacji w swoim celu (teraz celuje w średnią inflację na poziomie 2 proc. r/r, wcześniej punktowo w 2 proc. r/r). 

Poniżej reakcja trzech kluczowych indeksów giełd w USA na decyzję Fedu:

DJIA

35 741,15 +64,13 0,18% akt.: 25.10.2021, 22:10
 • Otwarcie 35 733,90
 • Max 35 787,04
 • Min 35 629,37
 • Wartość odniesienia 35 677,02
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

NASDAQ

15 226,71 +136,51 0,90% akt.: 25.10.2021, 22:03
 • Otwarcie 15 139,38
 • Max 15 259,63
 • Min 15 070,75
 • Wartość odniesienia 15 090,20
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

SP500

4 566,48 +21,58 0,47% akt.: 25.10.2021, 22:08
 • Otwarcie 4 554,81
 • Max 4 572,62
 • Min 4 537,36
 • Wartość odniesienia 4 544,90
 • Godziny otwarcia 15:30 - 22:00
Zobacz również: NASDAQ Internet FTSE MIB ALL ORDS

mBank: Inflacja w centrum uwagi

Analitycy oczekują jedynie drobnych korekt w języku komunikatu po spotkaniu, po tym jak w zeszłym miesiącu członkowie Fed wprowadzili nową strategię dotyczącą spełnienia celu inflacyjnego."Podczas pierwszego od zmiany celów polityki pieniężnej posiedzenia Fed stopy powinny zostać utrzymane bez zmian" - piszą w nocie analitycy mBanku. "W związku z odejściem od celu punktowego na rzecz średniego można się spodziewać, że nieprędko się to zmieni - Fed pozwoli inflacji wzrosnąć ponad cel, aby wyrównać ostatnie, niższe poziomy" - oceniają.

Eksperci mBanku wskazują, że komentarze poszczególnych członków Fed sugerowały nawet przejściowe tolerowanie inflacji w przedziale 2,5-3,0 proc. "Bardziej od stóp interesuje nas czy i jak zastosowany będzie nowy mechanizm w forward guidance. Naszym zdaniem Fed może wskazać, że stopy pozostaną na obecnym poziomie do czasu przestrzelenia przez stopę bezrobocia poziomu naturalnego oraz utrzymania się rozpędzenia inflacji bazowej gwarantującego co najmniej 2-proc. wzrost cen w ciągu roku" - piszą w nocie analitycy mBanku.

Dodają, że Fed może jednak poczekać z tym do listopada. "Wielu członków FOMC wyrażało ostatnio preferencję czekania na dalszy rozwój wydarzeń - ma to sens, biorąc pod uwagę duże zaskoczenie in plus obserwowane dla stanu gospodarki względem oczekiwań sformułowanych w poprzednich projekcjach. Istotnym elementem konferencji będą właśnie one" - podkreślają.

Analitycy ING Banku widzą trzy ważne rynkowo elementy posiedzenia Fed

(1) jak zmiana celu wpłynie na postrzeganie przyszłej ścieżki stóp w praktyce. Po ostatnim posiedzeniu ogłoszenie przejścia na cel w postaci średniej inflacji zostało zinterpretowane jako sygnał iż stopy pozostaną niskie na dłużej, oraz przyznanie iż wcześniejsza polityka Fed była zbyt restrykcyjna. Interpretacja rynkowa sprowadzała się do przyznania, że to argument za dalszym osłabieniem dolara (jak tylko skończy się obecna korekta giełd) oraz wystromieniem krzywej dochodowości w dol., bo długi koniec powinien zawierać więcej premii inflacyjnej.

Problem w tym, że trakcie ostatniej dekady inflacja była powyżej 2 proc. tylko przez 10 proc. czasu, a średnia wyniosła 1,6 proc., więc ciekawi jesteśmy jak Fed przełoży to na nową komunikację oraz czy rynek przyjmie cel jako wiarygodny. Nowe podejście oznacza iż Fed nie powinien szybko podnosić stóp w okresie kiedy inflacji odbija, ale jeszcze nie przekracza 2 proc. Krótkoterminowo dane o zatrudnieniu i aktywności nie pozostawiają wątpliwości iż stopy pozostaną niskie obecnie.

(2) Fed może ogłosić nowy forward guidance. Widzimy dwie możliwości, Fed zasygnalizuje że stopy będą nisko do zdefiniowanej daty np. przynajmniej końca 2022 (słaba opcja-daje mało elastyczności), albo Fed zasygnalizuje że stopy będą nisko dopóki bezrobocie nie spadnie poniżej 5 proc. a inflacja trwale nie przekroczy 2 proc.r/r (ta opcja daje więcej elastyczności).

Ostatnie wypowiedzi sugerują, że w tym tygodniu w ogóle może nie pojawić się nowy forward guidance. Punktem uwagi będzie więc element (3) tj. nowe projekcje.

Wśród nich punktem uwagi będzie tzw. dot plot z indywidualnymi prognozami stóp w roku 2023. Możliwe, iż pierwsze podwyżki pokażą się dopiero wtedy. Ogólnie, zakładamy łagodny przekaz.

Analitycy Credit Argicole napisali

Oczekujemy, że Fed utrzyma docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na poziomie 0,00 proc. do 0,25 proc. 

Uważamy, że konferencja po posiedzeniu zostanie utrzymana w gołębim tonie, a zmiany w treści komunikatu oraz wypowiedzi prezesa J. Powella będą służyć doprecyzowaniu ogłoszonych przez niego w sierpniu na konferencji w Jackson Hole zmian w strategii polityki pieniężnej. Zgodnie z nową strategią cel inflacyjny będzie traktowany jako średni pożądany poziom inflacji (tzw. AIT - average inflation targeting), a po okresie w którym inflacja w USA utrzymywała się poniżej celu inflacyjnego (2 proc.)

Rezerwa Federalna będzie przez pewien czas akceptowała kształtowanie się dynamiki cen umiarkowanie powyżej celu. FED opublikuje również wyniki najnowszych prognoz sporządzonych przez członków FOMC, których horyzont po raz pierwszy obejmie rok 2023.

Oczekujemy, że wrześniowe prognozy stopy funduszy federalnych nie zmienią się istotnie w porównaniu z prognozami opublikowanymi w czerwcu br., a mediana tych prognoz nie ulegnie zmianie w całym horyzoncie prognozy. Będzie to oznaczać wydłużenie okresu prognozowanej przez członków FOMC stabilizacji stóp procentowych do ponad trzech lat. Oczekujemy, że podczas konferencji możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursów euro/dolar, złotego i rentowności polskich obligacji.

EUR/USD

1,1604 -0,0009 -0,08% akt.: 26.10.2021, 08:30
 • Kurs kupna 1,1603
 • Kurs sprzedaży 1,1605
 • Max 1,1612
 • Min 1,1598
 • Kurs średni 1,1604
 • Kurs odniesienia 1,1613
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »