Reklama

Kiedy urząd skarbowy sporządzi za podatnika PIT-37 za 2016 r.?

PIT-37 za 2016 r. może sporządzić za podatnika, na jego wniosek, urząd skarbowy. Wniosek trzeba przesłać przez internet do 18 kwietnia 2017 r. Zeznanie podatkowe może uwzględniać opodatkowanie dochodów łącznie z małżonkiem, ulgę na dzieci czy podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Nowa opcja

Reklama

Pojawiła się nowa opcja wykonania obowiązku złożenia PIT-37 za 2016 r. Zeznanie podatkowe - na wniosek podatnika - może sporządzić urząd skarbowy.

Rozwiązanie to jest skierowane do osób osiągających dochody wyłącznie od płatników, m.in. pracodawców, zleceniodawców, organów rentowych. Urząd skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe dla rozliczających się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wniosek o sporządzenie PIT-37 za 2016 r. przez urząd skarbowy trzeba złożyć do 18 kwietnia 2017 r. na formularzu PIT-WZ. Przekazuje się go wyłącznie w formie elektronicznej. PIT-WZ można złożyć przez system e-Deklaracje, opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi, albo za pośrednictwem Portalu Podatkowego - uwierzytelniając kwalifikowanym podpisem elektronicznym, danymi autoryzującymi lub profilem zaufanym ePUAP. Istnieje również możliwość przekazania wniosku za pomocą bankowości elektronicznej wybranych banków (analogicznie jak w przypadku Wniosków 500+). Autoryzuje się go wówczas danymi uwierzytelniającymi stosowanymi do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

Wspólny wniosek małżonków podpisuje tylko jeden z nich. Traktuje się to na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do przekazania wniosku.

PIT od fiskusa

Urząd skarbowy sporządza zeznanie podatkowe na podstawie wniosku podatnika oraz informacji o dochodach przekazanych przez płatników (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A).

Wniosek zawiera dane identyfikacyjne i adresowe podatnika, a w przypadku zeznania małżeńskiego - także dane małżonka. Można w nim zawrzeć prośbę o uwzględnienie w rozliczeniu: ulgi na dzieci, ulgi na cele rehabilitacyjne, pracowniczych zryczałtowanych lub rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów. Kwoty ulg trzeba podać - urząd skarbowy ich nie wyliczy. Dodatkowo można zawnioskować o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wyrazić zgodę na udostępnienie tej organizacji imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o wysokości przekazanej kwoty.

PIT-37 za 2016 r. powinien być gotowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia PIT-WZ. Podatnik otrzymuje na adres poczty elektronicznej (podany we wniosku) link do zeznania podatkowego oraz kod. Po kliknięciu w link i wprowadzeniu kodu uzyska na Portalu Podatkowym dostęp do rozliczenia. Można je w całości zaakceptować lub odrzucić. Akceptacja zeznania podatkowego jest równoznaczna z jego złożeniem. Jeżeli podatnik odrzuci rozliczenie sporządzone przez urząd skarbowy, musi złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie (w formie papierowej lub elektronicznej). Brak reakcji w ustawowym terminie do przekazania PIT-37 za 2016 r., tj. do 2 maja 2017 r., oznacza natomiast automatycznie akceptację rozliczenia, co jest równoznaczne z jego złożeniem. Dowodem złożenia zeznania podatkowego jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Błędy i pomyłki

Ryzyko niewłaściwego sporządzenia rozliczenia obciąża zasadniczo urząd skarbowy. Podatnik nie ponosi za niezawinione błędy konsekwencji karnych skarbowych oraz odsetkowych.

Urząd skarbowy ma obowiązek skorygować rozliczenie, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z jego winy. Podatnik musi otrzymać poprawioną wersję. Jeżeli nie zgadza się z poprawkami lub uzupełnieniami, ma prawo wnieść sprzeciw, który anuluje korektę. Sprzeciw należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanego rozliczenia. Zaległość podatkowa ujawniona w wyniku urzędowej korekty zeznania podatkowego podlega wpłacie, ale nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu wniesienia sprzeciwu na korektę. Podatnik również ma prawo skorygować rozliczenie. Jeżeli przed urzędem skarbowym dokona korekty eliminującej uchybienia powstałe z winy urzędu skarbowego, odsetek za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej nie uiści za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty. Wynika to z art. 45cc ustawy o pdof.

Podatnik nie może być ponadto pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy urzędu skarbowego lub płatnika. Stanowi o tym art. 16b Kodeksu karnego skarbowego.

Etapy sporządzenia PIT-37 za 2016 r. przez urząd skarbowy
Kiedy urząd skarbowy sporządzi za podatnika PIT-37 za 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.)


Autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 2017-03-30

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: podatki | PIT 37 | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »