Reklama

PIT Last Minute: Co warto wiedzieć?

Do podpisywania zeznań rocznych można ustanowić pełnomocnika - przypomina Tax Care w ramach cyklu "PIT Last Minute". Zanim jednak członek rodziny czy pracownik podpisze się za podatnika, konieczne jest zgłoszenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym.

Reklama

Podatnik nie musi własnoręcznie podpisywać zeznań i deklaracji dotyczących wykonywanych przez niego obowiązków podatkowych, w tym zeznania rocznego. Przysługuje mu bowiem prawo do wyznaczenia do podpisywania tych dokumentów np. członka rodziny, pracownika, doradcy podatkowego czy właściciela biura rachunkowego - przypomina Tax Care w ramach akcji "PIT Last Minute", w której podpowiadamy, jak korzystnie i bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem za 2012 rok. W jakich sytuacjach warto ustanowić pełnomocnika? Na przykład wtedy, gdy podatnik często przebywa lub pracuje za granicą, ale nadal - jako rezydent podatkowy - zobowiązany jest rozliczać się z fiskusem w Polsce.

Pełnomocnikiem ustanowić można jedynie osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Nie może zatem nim zostać jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. biuro doradztwa podatkowego. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnictwo należy zgłosić w urzędzie skarbowym, dlatego podatnicy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania jeszcze w przypadku zeznania rocznego za 2012 r., nie powinni zwlekać zbyt długo - muszą to zrobić przed 30 kwietnia.

Pełnomocnictwo tylko pisemne

Ustanowienie pełnomocnictwa przebiega wedle określonej procedury. Zarówno zgłoszenie pełnomocnika, jak i zawiadomienie o jego odwołaniu, należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego będzie dotyczyć podpisywana przez pełnomocnika deklaracja.

W przypadku zeznania rocznego należy zatem złożyć pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli zatem podatnik 31 grudnia 2012 r. mieszkał na przykład w Warszawie, ale w lutym 2013 r. przeprowadził się do Piaseczna, właściwym urzędem skarbowym będzie urząd w Warszawie przypisany dzielnicy, w której mieszkał podatnik.

Ustanowienie pełnomocnictwa składa się na piśmie, pod rygorem nieważności. Choć nie istnieje obowiązujący wzór takiego zgłoszenia, ważne jest, aby podatnik wskazał w nim konkretny zakres działania pełnomocnika - jeśli zatem chcemy, by pełnomocnik mógł za nas podpisać roczne zeznanie podatkowe, musimy to w zgłoszeniu wyraźnie określić. Dodatkowo, jeśli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Pełnomocnictwo może dotyczyć także podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przebieg procesu zgłaszania pełnomocnictwa jest taki sam.

Ustanowienie pełnomocnictwa kosztuje

Warto mieć na uwadze, że złożenie dokumentu stwierdzającego umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłata nie jest konieczna w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, a także rodzeństwu podatnika.

Pobierz darmowy: PIT 2012

Katarzyna Miazek, Tax Care

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

_ _ _ _ _

Masz czas do końca kwietnia Jak co roku, do końca kwietnia trzeba rozliczyć z fiskusem dochody uzyskane w 2012 r. Kto spodziewa się zwrotu nadpłaty podatku, nie powinien zwlekać ze złożeniem deklaracji - im wcześniej wyśle PIT, tym wcześniej dostanie pieniądze z urzędu skarbowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) deklarację powinien złożyć każdy, kto osiągnął w 2012 r. dochód. Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył 3091 zł, czyli kwoty wolnej od podatku. Jeżeli płatnik pobrał od takiego dochodu zaliczkę na podatek - zostanie ona potraktowana jako nadpłata i zwrócona podatnikowi. Osoby, które uzyskały dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, rent, tzw. działalności wykonywanej osobiście (np. umów zlecenia), stypendiów lub praw autorskich i praw majątkowych, wypełniają zeznanie PIT-37. Dla podatników, którzy w ubiegłym roku prowadzili m.in. działalność gospodarczą, czy uzyskali dochody z najmu, przeznaczony jest formularz PIT-36. Druk PIT-36L stworzono dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem linowym, a dochody kapitałowe, np. z giełdy, rozliczane są w deklaracji PIT-38. Małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się wspólnie. W przypadku małżeństw jest to korzystne, gdy mamy do czynienia z dużą różnicą w dochodach małżonków, kiedy dochód jednego z nich przekroczył 85 tys. 528 zł, co skutkuje wejściem w drugi przedział skali podatkowej i koniecznością zapłaty 32 proc. podatku. Wspólne rozliczenie małżonków polega na określeniu podatku od połowy ich łącznych dochodów, ale w podwójnej wysokości. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko podatek liczy się od połowy dochodów tej osoby. W porównaniu z ubiegłorocznym rozliczeniem nie zmienił się system ulg podatkowych, skala podatkowa ani próg dochodu, po przekroczeniu którego płaci się wyższy podatek. Pozostał on na poziomie 85 tys. 528 zł. Oznacza to, że osoba, której dochód w 2012 r. był niższy od tej kwoty, zapłaci 18-proc. podatek pomniejszony o 556 zł 2 gr (tzw. kwotę zmniejszającą podatek). W przypadku dochodów przekraczających "próg", podatek wyniesie 14 tys. 839 zł plus 32 proc. od nadwyżki przekraczającej próg. Podobnie jak w latach ubiegłych z ulg podatkowych mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (opodatkowani 19 proc. podatkiem liniowym nie mają takiej możliwości). Od dochodu można odliczyć m.in.: wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE); ulgę internetową; ulgę na nabycie nowych technologii (w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą). Swój dochód mogą też obniżyć honorowi krwiodawcy, natomiast od podatku można odliczyć przede wszystkim ulgę prorodzinną związaną z posiadaniem dzieci. Ulga na krew umożliwia odliczenie od dochodu wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników - 130 zł za każdy litr. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które poniosły w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu (także w kawiarenkach internetowych, o ile są one udokumentowane fakturami). Ulga internetowa jest limitowana - od dochodu można odliczyć nie więcej niż 760 zł. Ulga rehabilitacyjna jest adresowana do osób niepełnosprawnych oraz osób, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu w ramach tej ulgi podlegają poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczeniu podlegają dwa rodzaje wydatków: nielimitowane i limitowane. Do pierwszych należą m.in.: wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej; na zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji; na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Limit w wysokości 2280 zł rocznie dotyczy np. wydatków poniesionych na opłacenie przewodników osób niewidomych. Inny limit dotyczy wydatków na leki - odliczeniu podlega różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Od dochodów można także odliczyć poniesione w 2012 r. wpłaty na IKZE - z zasady maksymalnie 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, co w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oznacza dochody brutto. Wysokość odliczenia nie może wynieść ponadto 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co oznacza, że maksymalny limit wynosi nieco ponad 4 tys. zł. Najpopularniejsza tzw. ulga na dzieci pozwala na odliczenie od podatku 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, co rocznie daje 1112,04 zł. Ulga ta przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko zamieszkuje z opiekunem oraz rodzicom zastępczym. Podobnie jak w poprzednich latach podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Wystarczy podać w deklaracji jej numer KRS oraz przekazywaną kwotę. Wykaz organizacji uprawnionych do uzyskania 1 proc. podatku można znaleźć na stronie internetowej resortu pracy www.mpips.gov.pl/bip. Podpisaną deklaracje należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, nadać listem poleconym na poczcie, wrzucić do "urzędomatu", wysłać przez internet w formie e-deklaracji. MF namawia do składania deklaracji elektronicznych. - Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum, ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego - informuje MF na swojej stronie internetowej. W witrynie www.e-deklaracje.gov.pl można znaleźć informację na temat elektronicznych rozliczeniach podatkowych. Jeżeli ze złożonej deklaracji podatnik wykazał nadpłatę podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia tego zeznania. MF radzi, by deklarację złożyć jak najwcześniej. Podatnicy, którzy mają nadpłatę, szybciej uzyskają jej zwrot, a pozostali unikną kolejek w urzędach skarbowym lub na pocztach. Jeżeli z deklaracji wynika różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek, podatnik musi dokonać dopłaty podatku. Ma na to czas do 30 kwietnia. Jeżeli nie zapłacimy podatku w tym terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której trzeba będzie, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. - Składając wcześniej zeznanie, z którego wynika obowiązek dopłaty podatku, nie musimy jednocześnie dokonać wpłaty podatku na konto urzędu skarbowego. Termin zapłaty podatku nie ulega w takiej sytuacji skróceniu i nadal mamy na to czas do 30 kwietnia - zaznacza MF.
Dowiedz się więcej na temat: PIT | Care | warto | e-deklaracja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »