Sejm przegłosował 15 ustaw na ostatnim posiedzeniu. Zmiany dotyczą niemal wszystkich Polaków

Nauczyciele, emeryci, opiekunowie niepełnosprawnych, posiadacze numeru PESEL, kierowcy Ubera i ciężarówek, sołtysi - to niektórzy z tych, których obejmą decyzje podjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Posłowie przegłosowali 15 ustaw. Część z nich wróciła już z Senatu i czeka na podpis prezydenta. Do reszty odniesie się wkrótce Izba Wyższa.

Na podpis prezydenta czeka decyzja Sejmu dotycząca ustawy o aplikacji mObywatel. Dzięki nowym przepisom, jej posiadacze będą mogli posługiwać się w kraju dokumentami tej aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z tradycyjnymi. W każdej sytuacji, w której dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego, będzie można potwierdzać tożsamość z wykorzystaniem aplikacji. Sejm zaakceptował zaproponowane przez Senat przepisy, zgodnie z którymi w mObywatelu dostępne będą też legitymacje poselskie, senatorskie i karty rowerowe. 

Punkty karne znikną po roku

Kolejna zmiana dotyczy posiadaczy praw jazdy, czyli blisko 22 milionów osób. Postanowiono wrócić do dawnych zasad kasowania punktów karnych i organizowania kursów doszkalających. Aktualnie, punkty są usuwane z konta kierowcy po dwóch latach. Termin liczony jest od momentu uregulowania grzywny. Nie można też przejść kursu doszkalającego i odjąć sobie sześć punktów karnych. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, punkty zgromadzone w centralnej ewidencji będą usuwane już po roku - przypomina Business Insider Polska. 

Reklama

Raz na pół roku kierowcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować sześć punktów karnych. Z tej możliwości nie będą mogli korzystać nowi kierowcy, mający prawo jazdy krócej niż rok. Ustawa przewiduje też likwidację opłaty ewidencyjnej za rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego czy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Dokument czeka na podpis prezydenta. 

Weryfikacja kierowców Ubera i Bolta

Sejm zdecydował o przeprowadzaniu lepszej weryfikacji tożsamości i uprawnień kierowców przewozów zamawianych przez aplikacje, np. Ubera czy Bolta. Projekt wrócił już z Senatu i czeka na podpis prezydenta. Zgodnie z poprawką senatorów, co najmniej raz na 50 przewozów i nie rzadziej niż raz na siedem dni, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do sprawdzenia, czy wykonujący przewóz jest rzeczywiście osobą, której ten kurs zlecono. Wcześniejszy zapis mówił, że taka weryfikacja odbywa się nie rzadziej niż raz na 100 przewozów. Zmiany mają zacząć obowiązywać po miesiącu od opublikowania przepisów w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w PIT

Przyjęto też kilka zmian w PIT. Dotyczą one wynajmu nieruchomości. Dziś każdy wynajmujący musi opodatkowywać przychody z najmu ryczałtem w wysokości 8,5 proc., lub 12,5 proc. od przychodów przekraczających 100 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje oboje małżonków. Po zmianach każdy z nich będzie miał własny limit 100 tys. zł. Łącznie będzie im przysługiwało 200 tys. zł. Ustawa ta przewiduje też możliwość kompensowania strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami z akcji - informuje BI Polska. 

Przyjęta zaś nowelizacja VAT dostosowuje przepisy o sankcjach VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Również zmienia przepisy  dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a także podwyższa limit dla małych podatników – z 1,2 mln zł do 2 mln euro. Zmienia również system kar. Dziś urzędy skarbowe nakładają sankcje nawet za proste błędy dotyczące VAT. Po zmianach będą się musiały zastanowić, jaką karę nałożyć na podatnika.

Parlament zaakceptował Pierwsze Mieszkanie

W piątek parlament zakończył też prace nad programem Pierwsze Mieszkanie. Wprowadza on dwa rozwiązania, które pomóc mają w zakupie własnego lokum. Pierwszym jest bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat, drugim - konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Program wejdzie w życie 3 lipca. 

O tym jakie banki przystąpią do programu pisaliśmy w Interii Biznes.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). Stopa oprocentowania wyniesie 2 proc. i marżę. Po 5 latach będzie przeprowadzona rewizja kredytu. Kwota bezpiecznego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, albo 600 tys. zł jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Zaś wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W sumie maksymalna cena nieruchomości nie będzie mogła przekroczyć 800 tys. zł. 

Sołtys plus od lipca

Sejm zdecydował, że od lipca sołtysi dostaną co miesiąc 300 zł specjalnego świadczenia. Pieniądze otrzymają osoby, które spełnią dwa kryteria: wieku i kadencji. Z szacunków rządu wynika, że prawo do świadczeń może nabyć ok. 40 tys. osób. Tylko w przyszłym roku wypłaty pochłoną 162,9 mln zł z budżetu państwa.

Świadczenie dla niepełnosprawnych

Posłowie przyjęli ustawę o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia. Wprowadza ona oczekiwaną zmianę w świadczeniu pielęgnacyjnym. — Istota tych zmian polega na tym, że do 18 roku życia osobie z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, do otrzymania którego będzie wymagane dzisiejsze orzeczenie o niepełnosprawności, a w wieku 16-18 lat znaczny stopień niepełnosprawności. Po 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością będzie mogła przejść na świadczenie wspierające — wyjaśniał podczas prac w Sejmie Olgierd Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). 

Wielkość świadczenia wspierającego zależeć będzie od punktacji, jaką otrzyma osoba z niepełnosprawnością. Jej najniższy poziom to 70 punktów, któremu odpowiada wypłata 40 proc. renty socjalnej. Wyznaczono 6 progów wsparcia, każdy liczony po 5 punktów. Zakwalifikowani do drugiego progu otrzymają 60 proc. renty socjalnej, do trzeciego - 80 proc., czwartego - 120 proc., piątego - 180 proc. i szóstego 220 proc. Od marca 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 zł. Jak obliczono, koszt świadczenia w pierwszym roku obowiązywania projektu wyniesie 3,6 mld zł, a od drugiego do siódmego roku - 5,3-6,6 mld zł.

Opiekunowie nie muszą rezygnować z pracy

Sejm zniósł też krytykowane ograniczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci dotyczące aktywności zawodowej. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie. Pieniądze przysługują rodzicowi lub faktycznemu opiekunowi niepełnosprawnego dziecka pod warunkiem, że nie podejmuje on pracy zawodowej lub rezygnuje z niej z powodu konieczności stałej opieki oraz współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka. Przyjęta nowelizacja ma zmienić to kryterium, które - jak wielokrotnie podkreślano - wyklucza  rodziców z rynku pracy. Ustawa trafi teraz do Senatu. 

Czternastka na stałe

W ciągu dwóch minionych lat 14. emerytura była przyznawana na podstawie odrębnych, corocznie uchwalanych ustaw. Zgodnie z piątkową decyzją Sejmu, świadczenie to zostało wprowadzone na stałe. Po zmianie przepisów nie będzie już trzeba decydować o czternastce w każdym roku. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w pełnej wysokości otrzyma ją 6,8 mln emerytów. Rząd przeznaczył na nie w tym roku to 11,6 mld zł. Trzynasta i czternasta emerytura będzie kosztowała w sumie ponad 100 mld zł. 

Postanowiono, że wielkość wypłaty będzie zależeć od wysokości pobieranych świadczeń. Emeryci i renciści, którzy otrzymują co miesiąc nie więcej niż 2 900 zł dostaną równowartość najniższej emerytury. Teraz jest to 1588,44 zł. Ci, których świadczenia są wyższe, otrzymają proporcjonalnie pomniejszoną, w myśl zasady złotówka za złotówkę. (za każde przekroczenie progu o 1 zł kwota przysługujących świadczeń będzie pomniejszana o 1 zł). 

Kradzież tożsamości będzie trudniejsza

Sejm uderzył też w oszustów. Uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Dzięki temu zwiększy ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów np. kredytów. Jak podkreślił Paweł Lewandowski, wiceminister cyfryzacji, zmiana umożliwi posiadaczom numeru PESEL zastrzegania go w rejestrze. Dzięki temu będą oni chronieni przed zaciąganiem na ich dane przez oszustów kredytów i pożyczek a także przed wydawaniem przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne duplikatów ich kart SIM.

Ustawa przewiduje, że poszkodowany nie będą obciążany za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez jego wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL. Banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy czy podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Weryfikacja będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, jeśli pobrane jednego dnia pieniądze będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Do lipca wynosi ono 3490 zł. 

Pieniądze na laptopy dla nauczycieli

Po akceptacji Sejmu, do Senatu powędrował poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na jego mocy nauczyciele publicznych szkół podstawowych dostaną bon wartości 2500 zł na zakup laptopa. Muszą jedynie złożyć o niego wniosek. Mają na to czas do końca 2025 r. Ze świadczenia zostaną wykluczeni uczący przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia lub świadczeniu rehabilitacyjnym. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę. 

Użytkowanie wieczyste na własność

Do Senatu trafi już też przygotowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy użytkownicy komercyjnych gruntów, m.in. właściciele biurowców i galerii handlowych, otrzymają prawo do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Zasadą będzie nie uwłaszczenie z mocy prawa, ale na wniosek. Reguły zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste będą określali wojewodowie w drodze wydanego zarządzenia a także samorządy w drodze uchwały. 

Cena wykupu od Skarbu Państwa, jeśli wykupujący zapłaci z góry, wyniesie nie więcej niż 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Jeśli wykupujący woli raty - to całkowita kwota wyniesie 25-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, nie więcej jednak niż 60 proc. wartości gruntu. Wykupując od samorządu trzeba będzie zapłacić co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż całkowitą wartość gruntu. W Polsce jest ponad 405 tys. gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Bezpłatne autostrady - nie dla wszystkich

Uchwalono też ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która przewiduje zniesienie opłat za niektóre autostrady. Obecnie płatny jest przejazd pięcioma odcinkami, trzy z nich są zarządzane przez prywatnych koncesjonariuszy. Dzięki nowelizacji, opłat za państwowe autostrady - A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica - nie będą uiszczać kierowcy samochodów osobowych oraz motocykli. Nadal będą one pobierane na tych odcinkach od autobusów i pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Nowelizacja wprowadza też zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Przyjęty przepis zabrania kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o dwóch pasach dla danego kierunku ruchu. Wyjątkiem będzie wyprzedzanie ciężarówki, która jedzie znacznie wolniej od prędkości dopuszczalnej na danej drodze. Zakaz nie będzie obowiązywał pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne i wysyłających żółte sygnały błyskowe. Postanowiono, że samochody rajdowe będą mogły poruszać się między odcinkami rajdu po drogach publicznych. Teraz ustawą zajmie się Senat.

ew


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Sejm RP | nowa ustawa | nowelizacja ustawy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »