podatek transakcyjny

(podatek od wartości obrotu akcjami, obligacjami i derywatami)
Synonimy: podatek od transakcji finansowych, podatek Tobina

Artykuły (79)