dzietność

(współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę)
Synonimy: poziom dzietności, współczynnik dzietności

Artykuły (28)